Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá 5, các Quân Đoàn đoạt giải sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị bao gồm cả tiền mặt, vật phẩm quý hiếm, trang bị trong game cực VIP.

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG SIÊU CẤP - QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 5

Siêu Cấp - Giải thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 5

Siêu Cấp - Phần thưởng tiền mặt
Siêu Cấp - Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 5
Thứ hạng Quân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn
Hạng nhất 10.000.000VNĐ
Hạng nhì 8.000.000VNĐ
Hạng 3 6.000.000VNĐ
Hạng 4 đến Hạng 8 2.000.000VNĐ
Siêu Cấp - Phần thưởng tiền Củ trong game
Siêu Cấp - Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 5
Thứ hạng Quân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn
Hạng nhất 100.000 Củ
Hạng nhì 80.000 Củ
Hạng 3 60.000 Củ
Hạng 4 đến Hạng 8 20.000 Củ
Siêu Cấp - Phần thưởng quà lưu niệm Củ Hành Nặc Tha
Cao Cấp - Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 5
Thứ hạng Quân ĐoànQuà Lưu Niệm
Hạng nhất 15 Củ Hành Nặc Tha/Đội
Hạng nhì 15 Củ Hành Nặc Tha/Đội
Hạng 3 15 Củ Hành Nặc Tha/Đội
Hạng 4 đến Hạng 8 15 Củ Hành Nặc Tha/Đội

Củ Hành Nặc Tha

Lưu ý:

- Các Quân Đoàn Trưởng, thành viên Quân Đoàn khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện trao giải.

- Quân Đoàn Trưởng sẽ là người đại diện và chịu mọi trách nhiệm trước Ban Tổ Chức. 

- Phần thưởng Củ sẽ được phát thưởng đều cho 10 thành viên chính thức của Quân Đoàn đạt giải.

- Phần thưởng tiền mặt sẽ được trao cho Quân Đoàn Trưởng sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc giải đấu.

Siêu Cấp - Giải thưởng vật phẩm Ingame

Hạng Nhất

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Siêu Cấp - Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 5
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khải (Vĩnh viễn)   1 Vật phẩm không khóa 
2 Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vật phẩm không khóa 
3 Thần Hoàng*Phác Ngọc Tiên Lữ (Vĩnh viễn)   1 Vật phẩm không khóa 
4 Thần Hoàng*Phác Ngọc Đai (Vĩnh viễn)   1 Vật phẩm không khóa 
5 Thần Hoàng*Phác Ngọc Hộ Phù (Vĩnh viễn)   1 Vật phẩm không khóa 
6 Thần Hoàng*Nhẫn Phác Ngọc Thần (Vĩnh viễn)   1 Vật phẩm không khóa 
7  Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)    1  Vật phẩm không khóa 
8  Mộng Long Ngọc Tỷ (Vĩnh viễn)    1 Vật phẩm không khóa  
9 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)   1  Vật phẩm không khóa.
Chọn 1 trong 5 món vũ khí Kim.
10 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)  
11 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)  
12 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)  
13 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)  
14 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1   Vật phẩm không khóa.
4 vũ khí không trùng loại với vũ khí Kim đã chọn
15 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1
16 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1
17 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1
18 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1
19 Quân Sư Củ Hành 5 Không Khóa
20 Thiên Hạ Vô Địch (Bài) (90 ngày) 15 Khóa, chia đều cho các thành viên
21 Thiên Hạ Vô Địch (Đài) (90 ngày) 15 Khóa, chia đều cho các thành viên
22 Thiên Hạ Vô Địch (Sức) (90 ngày) 15 Khóa, chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 5
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Nhì

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 5
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1  Túi Trang Bị Bạch Hổ  1 Vật phẩm không khóa 
Chọn 1 trong 3 Túi Trang Bị
2  Túi Trang Bị Chu Tước   
3  Túi Trang Bị Huyền Vũ   
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   3 Vật phẩm không khóa
Chọn 3 trong 5 món vũ khí
5 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)  
6 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)  
7 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)
8 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)
9 Quân Sư Củ Hành 5 Không Khóa
10 Thiên Hạ Đệ Nhị (Bài) (90 ngày) 15 Khóa, chia đều cho các thành viên
11 Thiên Hạ Đệ Nhị (Đài) (90 ngày) 15 Khóa, chia đều cho các thành viên
12 Thiên Hạ Đệ Nhị (Sức) (90 ngày) 15 Khóa, chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 3
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Ba

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 5
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Túi Trang Phục Đổng Quân   1 Vật phẩm không khóa  
2 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vật phẩm không khóa 
Chọn 1 trong 5 món vũ khí
3 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)  
4 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)  
5 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)
6 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)
7 Quân Sư Củ Hành 3 Không khóa
8 Thiên Hạ Đệ Tam (Bài) (90 ngày) 15 Khóa, chia đều cho các thành viên
9 Thiên Hạ Đệ Tam (Đài) (90 ngày) 15 Khóa, chia đều cho các thành viên
10 Thiên Hạ Đệ Tam (Sức) (90 ngày) 15 Khóa, chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 5
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng 4 đến hạng 8

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng giải khuyến khích Quân Đoàn Tranh Bá 5
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Hán Lăng 10 Vật phẩm không khóa,
Mỗi thành viên nhận 10 Thẻ
2 Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 10 Vật phẩm không khóa,
Mỗi thành viên nhận 10 Thẻ

Lưu ý:

- Các Quân Đoàn Trưởng, thành viên Quân Đoàn khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện trao giải.

- Quân Đoàn Trưởng sẽ là người đại diện và chịu mọi trách nhiệm trước Ban Tổ Chức. Giải thưởng cũng sẽ được trao cho các Quân Đoàn Trưởng.

Hình ảnh phần thưởng trong game


Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)


Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)


Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)


Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)


Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)


Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)


Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)


Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)


Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)


Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)


Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)


Thiên Hạ Vô Địch (Bài, Đài, Sức)


Thiên Hạ Đệ Nhị (Bài, Đài, Sức)


Thiên Hạ Đệ Tam (Bài, Đài, Sức)