Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

KẾT QUẢ BẢNG CAO CẤP QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 5

Cao Cấp - Quân Đoàn Tranh Bá 5
Thứ hạng Quân ĐoànQuân Đoàn
Hạng nhất FA
Hạng nhì Cuồng Vũ
Hạng ba AE Miền Trung
Hạng tư DEATH
Hạng 5 - 8 BMT Club
Ngọa Hổ Tàng Long
Chiến Thần
Holy Shit