Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Để giành quyền tham gia thi đấu Quân Đoàn Tranh Bá 6, các Quân Đoàn cần vượt qua giai đoạn Đua Top Quân Đoàn. Chi tiết xin mời xem bên dưới.

HƯỚNG DẪN ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 6

Thời gian

Lịch trìnhThời gian đua TopCông bố danh sách đạt giảiTrao thưởng
Tuần 1 14/10- 18/10/2015 19/10/2015 Sau khi kết thúc
Đua Top
Tuần 2 19/03 - 25/10/2015 26/10/2015 Sau khi kết thúc
Đua Top
Tuần 3
[Chung cuộc]
26/10 - 01/11/2015 02/11/2015 Sau khi kết thúc
Đua Top

Nội dung

- Dựa vào kết quả ghi nhận trên hệ thống, hàng tuần BTC xác định 16 Quân Đoàn có điểm Quân Đoàn cao nhất trong Bảng Xếp Hạng để phát thưởng hàng tuần.

- Kết thúc 03 tuần đua top, BTC sẽ căn cứ vào điểm cộng dồn điểm quân đoàn của cả 3 tuần đua top để xác định 16 Quân Đoàn lọt vào vòng thi đấu Quân Đoàn Tranh Bá.

Đăng ký đua TOP

- Quân Đoàn Trưởng nhấn vào đây để đăng ký .

- Lưu ý:

+ Chỉ những Quân Đoàn đã đăng ký đua TOP mới được xếp hạng.

+ Thời gian đăng ký đua TOP từ ngày 14/10 đến 18/10/2015.

+ Trong thời gian diễn ra đua TOP, các Quân Đoàn không được thay đổi Quân Đoàn Trưởng. Nếu thay đổi  sẽ không được xếp hạng.

+ Tài khoản Quân Đoàn Trưởng là tài khoản được xác định vào lúc đăng ký đua top.

+ Trong thời gian Đua TOP các Quân Đoàn không được thay đổi Quân Đoàn Trưởng.

Cách tính điểm xếp hạng

- Mỗi ngày công bố danh sách Bảng Xếp Hạng 100 Quân Đoàn có Điểm Quân Đoàn cao nhất.

- Bảng Xếp Hạng được cập nhật lúc 14h00 mỗi ngày.

Điểm Quân Đoàn = Điểm Thi Đấu Quân Đoàn *10 + Điểm Hấp Dẫn Quân Đoàn tăng thêm.

- Điểm Thi Đấu Quân Đoàn là tổng Điểm Thi Đấu của các thành viên trong Quân Đoàn. Xem cách tính Điểm Thi Đấu tại các bản đồ bên dưới. tại đây.

- Điểm Hấp Dẫn Quân Đoàn là tổng Điểm Hấp Dẫn của từng thành viên trong Quân Đoàn.

- Điểm Hấp Dẫn Quân Đoàn Tăng Thêm là số Điểm Hấp Dẫn Quân Đoàn tăng thêm bắt đầu tính từ ngày 14/10/2015.

- Điểm Hấp Dẫn có sẵn trước ngày 14/10/2015 sẽ không tính vào kết quả này.

Ví dụ

- Ngày 14/10/2015 Quân Đoàn A có tổng số Điểm Hấp Dẫn các thành viên là 1000, Điểm Thi Đấu là 0.

 • Trường Hợp 1:Ngày 14/10/2015 Quân Đoàn A có tổng số Điểm Hấp Dẫn các thành viên là 1500, Điểm Thi Đấu là 2000. Khi đó, Điểm Xếp Hạng của Quân Đoàn A được tính theo công thức:
  • Điểm Xếp Hạng = Điểm Thi Đấu x10 + (Điểm Hấp Dẫn hiện tại - Điểm Hấp Dẫn mốc) = 2000*10 + (1500 - 1000) = 20500.
 • Trường Hợp 2: Ngày 14/10/2015 Quân Đoàn A có tổng số Điểm Hấp Dẫn các thành viên là 500 (bị Ném Trứng nên giảm), Điểm Thi Đấu là 2000. Khi đó, Điểm Xếp Hạng của Quân Đoàn A được tính theo công thức:
  • Điểm Xếp Hạng = Điểm Thi Đấu x10 + (Điểm Hấp Dẫn hiện tại - Điểm Hấp Dẫn mốc) = 2000*10 + (500 - 1000) = 19500.

- Cách tăng điểm Hấp Dẫn Cá Nhân:

 • Tặng hoa
 • Sử dụng pháo hoa
 • Các vật phẩm tăng điểm hấp dẫn khác như Hấp Dẫn Đơn, Thẻ Biến Thân v.v...
 • Lưu ý: điểm Hấp Dẫn có thể bị trừ bằng cách ném Trứng. Điểm Hấp Dẫn có thể bị âm nếu bị ném trứng quá nhiều.

- Cách tăng điểm thi đấu Quân Đoàn

  • Thành viên của các quân đoàn tham gia thi đấu tại các bản đồ sau:
  • Phiên Bản 3Q 1.0 :
 

Bản đồ thi đấu
Thành tích đạtCấp độ nhân vật
Cấp 1 - cấp 5Cấp 6 - cấp 10Cấp 11 - cấp 15Cấp 16 - cấp 20Cấp 21 - cấp 25Cấp 26 trở lên
Tam Quốc Vô Song 5vs.5 S 10 20 30 40 50 60
A 5 10 15 20 25 30
B 2 4 6 8 10 12
Quan Độ Chiến 10 vs. 10
Tam Quốc Chí 5 vs. 5 vs.5
Củ Hành LoD 5 vs. 5
Củ Hành LoD 10 vs.10
S 20 40 60 80 100 120
A 7 14 21 28 35 42
B 3 6 9 12 15 18
Khiêu Chiến Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế Hoàn thành 1 2 3 4 5 6
Khiêu Chiến Đổng Trác, Hoa Hùng, Viên Thuật Hoàn thành 2 4 6 8 10 12
Khiêu Chiến Lữ Bố, Tử Hoàng, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu Hoàn thành 3 6 9 12 15 18
  • Phiên bản 3Q 2.0: (áp dụng từ 14/10/2015)
 

Bản đồ thi đấu
Thành tích đạtCấp độ nhân vật
Cấp 1 - cấp 5Cấp 6 - cấp 10Cấp 11 - cấp 15Cấp 16 - cấp 20Cấp 21 - cấp 25Cấp 26 trở lên
Tam Quốc Vô Song 5vs.5 S 15 30 45 60 75 90
A 8 15 23 30 38 45
B 3 6 9 12 15 18
Quan Độ Chiến 10 vs. 10
Tam Quốc Chí 5 vs. 5 vs.5
Củ Hành LoD
Củ Hành LoD 10 vs.10
S 30 60 90 120 150 180
A 11 21 32 42 53 63
B 5 9 14 18 23 27
Khiêu Chiến Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế Hoàn thành 2 3 5 6 8 9
Khiêu Chiến Đổng Trác, Hoa Hùng, Viên Thuật Hoàn thành 3 6 9 12 15 18
Khiêu Chiến Lữ Bố, Tử Hoàng, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu Hoàn thành 5 9 14 18 23 27

Quy tắc xác định kết quả

- Tuần 1: Đến thời điểm 23h59' ngày 22/03/2015, hệ thống sẽ ghi nhận 16 Quân Đoàn có Điểm Quân Đoàn cao nhất để Ban Tổ Chức làm căn cứ trao giải thưởng tuần 1.

- Tuần 2: Đến thời điểm 23h59' ngày 29/03/2015, hệ thống sẽ ghi nhận 16 Quân Đoàn có Điểm Quân Đoàn cao nhất để Ban Tổ Chức làm căn cứ trao giải thưởng tuần 2.

- Tuần 3: Đến thời điểm 23h59' ngày 05/04/2015, hệ thống sẽ ghi nhận 16 Quân Đoàn có Điểm Quân Đoàn cao nhất để Ban Tổ Chức làm căn cứ trao giải thưởng tuần 3.

- Ban Tổ Chức sẽ căn cứ vào tuần 3 để chọn 16 Quân Đoàn xếp hạng cao nhất (Top 16) được quyền thi đấu giải Quân Đoàn Tranh Bá 5.

- Trường hợp 02 hoặc nhiều quân đoàn có số điểm bằng nhau thì quân đoàn nào có số điểm Thi Đấu Quân Đoàn cao hơn sẽ là quân đoàn được đi tiếp vào vòng thi đấu giải Quân Đoàn Tranh Bá.

- Trường hợp số điểm Thi Đấu Quân Đoàn bằng nhau, BTC sẽ tổ chức thì đấu play off giữa 02 quân đoàn bằng điểm tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10) để chọn ra đội vào Top 16.

- Trường hợp nhiều hơn 02 đội có điểm danh vọng bằng nhau, BTC sẽ tổ chức bốc thăm chọn đội vào top 16 tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá.

Phần thưởng xếp hạng tuần dành cho các thành viên quân đoàn

Thành ViênTuần 1Tuần 2Tuần 3Phần thưởng
Hạng 1 1 1 1
Quà Hạng 1 Quân Đoàn Tranh Bá (Khóa)
Hạng 2 1 1 1
Quà Hạng 2 Quân Đoàn Tranh Bá  (Khóa)
Hạng 3 1 1 1
Quà Hạng 3 Quân Đoàn Tranh Bá  (Khóa)
Hạng 4 - Hạng 9 1 1 1
Quà Hạng 4 - 9 Quân Đoàn Tranh Bá  (Khóa)
Hạng 10 - Hạng 16 1 1 1
Quà Hạng 10 - 16 Quân Đoàn Tranh Bá  (Khóa)
Sử dụngPhần thưởng nhận đượcTính chất

Quà Hạng 1 Quân Đoàn Tranh Bá
05 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)
Khóa

Quà Hạng 2 Quân Đoàn Tranh Bá
04 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)
Khóa

Quà Hạng 3 Quân Đoàn Tranh Bá
03 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)
Khóa

Quà Hạng 4 - 9 Quân Đoàn Tranh Bá
02 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)
Khóa

Quà Hạng 10 -16 Quân Đoàn Tranh Bá
01 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)
Khóa

- Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày) gòm:

Sử Dụng Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày) mặc định nhận được:
STTTên ItemSố lượngHình ảnhThời hạnTính chất
1 Thảo Phạt Lệnh 5 15 Ngày Khóa
2 Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh viễn Khóa
3 Túi Đá Quý 5 Vĩnh viễn Khóa
4 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa
Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày) ngẫu nhiên nhận được:
STTTên itemSố lượngHình ảnhThời hạnTính chất
1 9999 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
2 5000 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
3 1000 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
4 500 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
5 100 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
6 50 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
7 10 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa