Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá 6, các Quân Đoàn đoạt giải sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị bao gồm cả tiền mặt, vật phẩm quý hiếm, trang bị trong game cực VIP.

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 6

Giải thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 6

Phần thưởng tiền mặt

Phần Thưởng Theo Bản Đồ

Quan Độ ChiếnHoa Dung ChiếnĐối Ẩm Luyện Tập
HạngTiền MặtHạngTiền MặtHạngTiền Mặt
1 3.000.000 VNĐ 1 3.000.000 VNĐ 1 3.000.000 VNĐ
2 2.000.000 VNĐ 2 2.000.000 VNĐ 2 2.000.000 VNĐ
3 1.000.000 VNĐ 3 1.000.000 VNĐ 3 1.000.000 VNĐ

Phần Thưởng Chung Cuộc

Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 6
Thứ hạng Quân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn
Hạng nhất 10.000.000VNĐ
Hạng nhì 5.000.000VNĐ
Hạng 3 3.000.000VNĐ
Hạng 4 đến Hạng 8 1.000.000VNĐ
Phần thưởng tiền Củ trong game
Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 6
Thứ hạng Quân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn
Hạng nhất 125.000 Củ
Hạng nhì 62.500 Củ
Hạng 3 37.500 Củ
Phần thưởng quà lưu niệm Củ Hành Nặc Tha
Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 6
Thứ hạng Quân ĐoànQuà Lưu Niệm
Hạng nhất 25 Củ Hành Nặc Tha/Đội
Hạng nhì 25 Củ Hành Nặc Tha/Đội
Hạng 3 25 Củ Hành Nặc Tha/Đội

Củ Hành Nặc Tha

Phần thưởng quà lưu niệm Củ Hành Mini
Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 6
Thứ hạng Quân ĐoànQuà Lưu Niệm
Hạng 4 đến hạng 8 25 Củ Hành Mini/Đội

Củ Hành Mini

Lưu ý:

- Các Quân Đoàn Trưởng, thành viên Quân Đoàn khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện trao giải.

- Quân Đoàn Trưởng sẽ là người đại diện và chịu mọi trách nhiệm trước Ban Tổ Chức. 

- Phần thưởng Củ sẽ được phát thưởng đều cho thành viên chính thức của Quân Đoàn đạt giải.

- Phần thưởng tiền mặt sẽ được trao cho Quân Đoàn Trưởng sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc giải đấu.

Giải thưởng vật phẩm Ingame

Hạng Nhất

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 6
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
2 Lôi Chú*Càn Khôn Ma Khải (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
3 Lôi Chú*Càn Khôn Thủ  (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
4 Lôi Chú*Càn Khôn Ma Lữ (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
5 Lôi Chú*Càn Khôn Đai (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
6 Lôi Chú*Càn Khôn Trang Sức (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
7 Lôi Chú*Càn Khôn Giới (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
8  Mộng Long Ngọc Tỷ (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
9 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 1  Không Khóa  Chọn 1 trong 5 món vũ khí Kim
10 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)
11 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)
12 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
13 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)
14 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 4  Không Khóa  Chọn 4 vũ khí không trùng loại với vũ khí Kim đã chọn
15 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)  Không Khóa 
16 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)  Không Khóa 
17 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)  Không Khóa 
18 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)  Không Khóa 
19 Quân Sư Củ Hành 5  Không Khóa   
20 Quân Đoàn Quán Quân-Đài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
21 Quân Đoàn Quán Quân-Sức (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
22 Quân Đoàn Quán Quân-Bài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 6
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Nhì

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 6
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1  Kiêu Hùng Khải (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
2  Kiêu Hùng Thủ (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
3  Kiêu Hùng Ngoa (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
4  Kiêu Hùng Đai (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
5  Kiêu Hùng Liên (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
6  Kiêu Hùng Giới (Vĩnh viễn)  1  Không Khóa   
7 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3  Không Khóa  Chọn 3 trong 5 món vũ khí
8 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
9 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)
10 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)
11 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)
12 Quân Sư Củ Hành 5  Không Khóa   
13 Quân Đoàn Á Quân-Đài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
14 Quân Đoàn Á Quân-Sức (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
15 Quân Đoàn Á Quân-Bài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 3
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Ba

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 6
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1 Thế Tử Giáp (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
2 Thế Tử Thủ (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
3 Thế Tử Chiến Ngoa (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
4 Thế Tử Đai (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
5 Nhẫn Thế Tử (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
6 Thế Tử Liên (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
7 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa  Chọn 1 trong 5 món vũ khí
8 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
9 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)
10 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)
11 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)
12 Quân Sư Củ Hành 3  Không Khóa   
13 Quân Đoàn Hạng 3-Đài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
14 Quân Đoàn Hạng 3-Sức (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên
15 Quân Đoàn Hạng 3-Bài (90 ngày) 25  Khóa  Chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 6
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng 4 đến hạng 8

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng giải khuyến khích Quân Đoàn Tranh Bá 6
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Hán Lăng 10 Vật phẩm không khóa,
Mỗi thành viên nhận 10 Thẻ
2 Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 10 Vật phẩm không khóa,
Mỗi thành viên nhận 10 Thẻ

Lưu ý:

- Các Quân Đoàn Trưởng, thành viên Quân Đoàn khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện trao giải.

- Quân Đoàn Trưởng sẽ là người đại diện và chịu mọi trách nhiệm trước Ban Tổ Chức. Giải thưởng cũng sẽ được trao cho các Quân Đoàn Trưởng.

Phần thưởng quân đoàn thắng thi đấu

PHẦN THƯỞNG CHO CÁC THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN THẮNG THI ĐẤU
VòngPhần thưởngTính ChấtGhi Chú
Thắng Tứ Kết
01 Quà Hạng 3 Quân Đoàn Tranh Bá
Khóa Tất cả thành viên trong quân đoàn đều nhận được
Thắng Bán Kết
01 Quà Hạng 2 Quân Đoàn Tranh Bá
Khóa Tất cả thành viên trong quân đoàn đều nhận được
Vô Địch
01 Quà Hạng 1 Quân Đoàn Tranh Bá
Khóa Tất cả thành viên trong quân đoàn đều nhận được

Phần Thưởng Bản Đồ

GIẢI TỪNG MAP (VNĐ)
HạngQuan Độ ChiếnHoa Dung ChiếnĐối Ẩm
Hạng 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Hạng 2 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Hạng 3 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Hình ảnh phần thưởng trong game

Bài Đài Sức Quân Đoàn Quán Quân

Bài Đài Sức Quân Đoàn Á Quân

3Q Củ Hành

Bài Đài Sức Quân Đoàn Hạng 3

3Q Củ Hành

3Q Củ hành

Quỷ Đế Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

Bộ Trang Bị Lôi Chú

Bộ Trang Bị Kiêu Hùng

Bộ Trang Bị Thế Tử

Mộng Long Ngọc Tỷ (Vĩnh viễn)


Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)


Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)


Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)


Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)


Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)


Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)


Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)


Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)


Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)


Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)


Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)


Quân Sư Củ Hành

PHẦN THƯỞNG CHO CÁC THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐẤU

Quà Thi Đấu Quân Đoàn Tranh Bá mặc định nhận được:
STTTên ItemSố lượngHình ảnhThời hạnTính chất
1 500 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh 3 15 Ngày Khóa
4 Ngọc Thân Mật 3 Vĩnh viễn Khóa
5 Đá Tinh Luyện-Vàng 3 Vĩnh viễn Khóa
6 Đá May Mắn 3 Vĩnh viễn Khóa
7 Thẻ Thủ Hộ 3 Vĩnh viễn Khóa
8 Thẻ Binh Sĩ 3 Vĩnh viễn Khóa
9 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa

*Mỗi thành viên đăng ký thi đấu sẽ nhận được 02 Quà Thi Đấu Quân Đoàn Tranh Bá (Không Khóa)