Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá 7, các Quân Đoàn đoạt giải sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị bao gồm cả tiền mặt, vật phẩm quý hiếm, trang bị trong game cực VIP.

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 7

Giải thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 7

Phần thưởng tiền mặt

Phần Thưởng Chung Cuộc

Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 7
Thứ hạng Quân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn
Hạng nhất 20.000.000VNĐ
Hạng nhì 10.000.000VNĐ
Hạng 3 5.000.000VNĐ
Hạng 4 đến Hạng 8 1.000.000VNĐ
Phần thưởng quà lưu niệm Áo 3Q Củ Hành
Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 7
Thứ hạng Quân ĐoànQuà Lưu Niệm
Hạng nhất 12 Củ Hành Nặc Tha
Hạng nhì 12 Củ Hành Nặc Tha
Hạng 3 12 Củ Hành Nặc Tha

 

Lưu ý:

- Các Quân Đoàn Trưởng, thành viên Quân Đoàn khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện traogiải.

- Quân Đoàn Trưởng sẽ là người đại diện và chịu mọi trách nhiệm trước Ban Tổ Chức. 

- Phần thưởng Củ sẽ được phát thưởng đều cho thành viên chính thức của Quân Đoàn đạt giải.

- Phần thưởng tiền mặt sẽ được trao cho Quân Đoàn Trưởng sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc giải đấu.

Giải thưởng vật phẩm Ingame

Hạng Nhất

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 7
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa   
2 Huyền Minh*Thúy Tinh Giáp 1  Không Khóa   
3 Huyền Minh*Thúy Tinh Uyển 1  Không Khóa   
4 Huyền Minh*Thúy Tinh Ngoa 1  Không Khóa   
5 Huyền Minh*Thúy Tinh Đai 1  Không Khóa   
6 Huyền Minh*Thúy Tinh Liên 1  Không Khóa   
7 Huyền Minh*Thúy Tinh Hoàn 1  Không Khóa   
8  Ngọc Tỉ Bạo Chúa  1  Không Khóa   
9 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 1  Không Khóa  Chọn 1 trong 5 món vũ khí Tinh Vẫn
10 Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn
11 Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích
12 Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ
13 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo
14 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3  Không Khóa  Chọn 3 vũ khí Kim không trùng loại với vũ khí Tinh Vẫn đã chọn
15 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)  Không Khóa 
16 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)  Không Khóa 
17 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)  Không Khóa 
18 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)  Không Khóa 
19 Quân Sư Củ Hành 5  Không Khóa   
20 Quân Đoàn Quán Quân-Đài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
21 Quân Đoàn Quán Quân-Sức (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
22 Quân Đoàn Quán Quân-Bài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 7
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Nhì

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 7
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1  Huyền Vũ*Thúy Tinh Giáp  1  Không Khóa   
2  Huyền Vũ*Thúy Tinh Thủ  1  Không Khóa   
3  Huyền Vũ*Thúy Tinh Ngoa  1  Không Khóa   
4  Huyền Vũ*Thúy Tinh Đai  1  Không Khóa   
5  Huyền Vũ*Thúy Tinh Liên  1  Không Khóa   
6  Huyền Vũ*Thúy Tinh Chỉ  1  Không Khóa   
7 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa  Chọn 1 vũ khí Kim không trùng loại, khác với QĐ hạng 1 đã chọn
8 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)
9 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)
10 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)
11 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)
12 Quân Sư Củ Hành 5  Không Khóa   
13 Quân Đoàn Á Quân-Đài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
14 Quân Đoàn Á Quân-Sức (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
15 Quân Đoàn Á Quân-Bài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 7
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Ba

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 7
SttVật phẩmSố LượngHình ảnhTính ChấtGhi chú
1 Phệ Tà*Chỉ Thương Giáp 1  Không Khóa   
2 Phệ Tà*Chỉ Thương Thủ 1  Không Khóa   
3 Phệ Tà*Chỉ Thương Chiến Ngoa 1  Không Khóa   
4 Phệ Tà*Chỉ Thương Yêu Triền 1  Không Khóa   
5 Phệ Tà*Chỉ Thương Liên 1  Không Khóa   
6 Phệ Tà*Chỉ Thương Giới 1  Không Khóa   
7 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1  Không Khóa  Nhận Vũ khí Kim còn lại sau khi QĐ Hạng 1 và Hạng 2 chọn
8 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)
9 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)
10 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)
11 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)
12 Quân Sư Củ Hành 3  Không Khóa   
13 Quân Đoàn Hạng 3-Đài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
14 Quân Đoàn Hạng 3-Sức (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên
15 Quân Đoàn Hạng 3-Bài (90 ngày) 12  Khóa  Chia đều cho các thành viên

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 7
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng 4 đến hạng 8

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng giải khuyến khích Quân Đoàn Tranh Bá 7
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 10 Vật phẩm khóa,
Mỗi thành viên nhận 10 Thẻ
2 Thẻ Kho Báu Hán Lăng 10 Vật phẩm khóa,
Mỗi thành viên nhận 10 Thẻ

Lưu ý:

- Các Quân Đoàn Trưởng, thành viên Quân Đoàn khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện trao giải.

- Quân Đoàn Trưởng sẽ là người đại diện và chịu mọi trách nhiệm trước Ban Tổ Chức. Giải thưởng cũng sẽ được trao cho các Quân Đoàn Trưởng.

Phần thưởng quân đoàn thắng thi đấu

PHẦN THƯỞNG CHO CÁC THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN THẮNG THI ĐẤU
VòngPhần thưởngTính ChấtGhi Chú
Hạng 1
01 Quà Hạng 1 Quân Đoàn Tranh Bá
Khóa Tất cả thành viên trong quân đoàn đều nhận được
Hạng 2
01 Quà Hạng 2 Quân Đoàn Tranh Bá
Khóa Tất cả thành viên trong quân đoàn đều nhận được
Hạng 3
01 Quà Hạng 3 Quân Đoàn Tranh Bá
Khóa Tất cả thành viên trong quân đoàn đều nhận được
Hạng 4-8
01 Quà Hạng 4-8 Quân Đoàn Tranh Bá
Khóa Tất cả thành viên trong quân đoàn đều nhận được
Sử dụngPhần thưởng nhận đượcTính chất

Quà Hạng 1 Quân Đoàn Tranh Bá

05 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)
Khóa

Quà Hạng 2 Quân Đoàn Tranh Bá

04 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)
Khóa

Quà Hạng 3 Quân Đoàn Tranh Bá

03 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)
Khóa

Quà Hạng 4 - 8 Quân Đoàn Tranh Bá

02 Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày)
Khóa
Sử Dụng Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày) mặc định nhận được:
STTTên ItemSố lượngHình ảnhThời hạnTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Vĩnh viễn Khóa
4 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa
Quà Quân Đoàn Tranh Bá (7 ngày) ngẫu nhiên nhận được:
STTTên itemSố lượngHình ảnhThời hạnTính chất
1 9999 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
2 5000 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
3 1000 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
4 500 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
5 100 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
6 50 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
7 10 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng trong game

Bài Đài Sức Quân Đoàn Quán Quân

Bài Đài Sức Quân Đoàn Á Quân

3Q Củ Hành

Bài Đài Sức Quân Đoàn Hạng 3


Bộ Huyền Minh*Thúy Tinh