Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Phần thưởng Siêu Vãi Hành tháng

Thứ hạng Số lượng Tiền mặt
Giải Nhất 1 6.000.000 VNĐ
Giải Nhì 1 5.000.000 VNĐ
Giải Ba 1 4.000.000 VNĐ
Giải Tư 1 3.000.000 VNĐ

Phần thưởng Siêu Vãi Hành quý

Thứ hạng Số lượng Tiền mặt
Giải Nhất 1 10.000.000 VNĐ
Giải Nhì 1 8.000.000 VNĐ
Giải Ba 1 6.000.000 VNĐ
Giải Tư 1 4.000.000 VNĐ

Quy trình nhận thưởng

  • Các đội lần lượt có thứ hạng (nêu trên) được nhận thưởng ngay khi thúc giải đấu.
  • Đội trưởng được đại diện nhận thưởng từ BTC.
  • Đội trưởng xuất trình CMND trùng khớp thông tin đăng ký ban đầu và nộp bản sao cho BTC.
  • Đội trưởng toàn quyền sở hữu và phân chia phần thưởng cho thành viên trong đội.
  • Ban Tổ chức không can thiệp vào các tranh chấp tiền thưởng sau khi đã trao thưởng cho đội trưởng và ký biên nhận từ BTC.