Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Nguồn gốc vật phẩm

- Các vật phẩm Giáng Sinh có nguồn gốc như sau

Stt Tên vật phẩm Hình ảnh Ghi chú
1 Rương Nguyên Liệu Giáng Sinh

Vật phẩm khóa, có thể xếp chồng 5.000, không thể hủy.

Nguồn: Có từ Vượt Ải Phó Bản, Săn Boss, Đấu Trường.

2 Hộp Quà Giáng Sinh Bạc Vật phẩm không khóa, có thể xếp chồng 5.000.
3 Chìa Khóa Bạc

Vật phẩm khóa, có thể xếp chồng 5.000.

Nguồn:

4 Hộp Quà Giáng Sinh Vàng

Vật phẩm khóa, có thể xếp chồng 5.000, không thể hủy.

Nguồn: Có từ việc mở Rương Nguyên Liệu Giáng Sinh hoặc Nhiệm Vụ Ngày Lễ.

5 Chìa Khóa Vàng

Vật phẩm khóa, có thể xếp chồng 5.000.

Nguồn: Mua từ Shop Củ Hành, giá 20 Củ.

6 Tuyết Cầu Giáng Sinh

Vật phẩm không khóa, có thể xếp chồng 5.000.

Nguồn: Có từ Hộp Quà Giáng Sinh Vàng.

7 Hộp Quà Giáng Sinh Đặc Biệt Lam

Vật phẩm khóa, không thể hủy.

Nguồn: Đổi quà từ Tuyết Cầu Giáng Sinh

8 Hộp Quà Giáng Sinh Đặc Biệt Tím

Vật phẩm khóa, không thể hủy.

Nguồn: Đổi quà từ Tuyết Cầu Giáng Sinh

Lưu ý:

- Điều kiện tham gia: Nhân vật có đẳng cấp ≥ 2.

- Phần thưởng Hộp Quà Giáng Sinh-Lam, Hộp Quà Giáng Sinh-Tím chỉ được nhận 1 lần.

- Sau 23h59' ngày 27/01/2012, Chìa Khóa Vàng và Chìa Khóa Bạc sẽ không thể mở Hộp Quà Giáng Sinh Vàng, Bạc tương ứng được.