Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Tham gia sự kiện "Giáng Sinh 2012" cùng game Củ Hành, các Tướng Quân sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

Phần thưởng

Phần thưởng khi mở Hộp Quà Giáng Sinh Cam

- Khi mở Hộp Quà Giáng Sinh Cam, người chơi sẽ 100% nhận được quà tặng bên dưới:

Hoàng Kim Bá Chủ Viên Thiệu

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Ghi chú
1 Thẻ Viên Thiệu 01

- Sử dụng thẻ đế hóa thân thành Hoàng Kim Bá Chủ Viên Thiệu, gia tăng sức mạnh trong bản đồ săn boss, phó bản.

- Không có tác dụng trong bản đồ thi đấu.

- Đồng thời ngẫu nhiên nhận được một trong các quà tặng sau:

Cóc Lão Đại

Kim Lí Lam Nguyệt Điệp

Cánh Nhiên Vũ

Tam vĩ Thừa Hoàng

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Ghi chú
1 Cóc Lão Đại (180 ngày ) 01 Vật phẩm không khóa.
2 Kim Lí Lam Nguyệt Điệp (180 ngày) 01 Vật phẩm không khóa.
3 Nhiên Vũ (Vĩnh Viễn) 01 Vật phẩm không khóa.
4 Tam vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh Viễn) 01 Vật phẩm không khóa.
Phần thưởng khi mở Hộp Quà Giáng Sinh Vàng

- Khi mở Hộp Quà Giáng Sinh Vàng, người chơi sẽ 100% nhận được quà tặng bên dưới:

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Ghi chú
1 Tích Lũy Đơn 01

- Vật phẩm khóa. Khi sử dụng được 200 Điểm Tích Lũy.

- Mỗi ngày, người chơi được sử dụng tối đa 100 Tích Lũy Đơn.

- Đồng thời ngẫu nhiên nhận được một trong các quà tặng sau:

Tuần Lộc Chopper Mừng Giáng Sinh

Cánh Rồng Kim Băng

Lưu Thiện

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Ghi chú
1 Binh Sĩ 01 Vật phẩm khóa.
2 Quân Lương 01 Vật phẩm khóa.
3 Kẹo Cây ( 30 ngày ) 01 Vật phẩm không khóa.
4 Tuần Lộc Chopper Mừng Giáng Sinh 01 Vật phẩm không khóa.
5 Cánh Rồng Kim Băng 01 Vật phẩm không khóa.
6 Thẻ Lưu Thiện 01 Vật phẩm không khóa.
7 Thẻ Kinh Nghiệm x2 ( 10 bàn ) 01 Vật phẩm khóa.
8 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 01 Vật phẩm khóa.
9 Lệnh Bài Khiêu Chiến Quản Hợi 01 Vật phẩm không khóa.
10 Kinh Nghiệm Hoàn Trắng 01 Vật phẩm khóa.

Ghi chú

- Khi người chơi mở Hộp Quà Vàng, may mắn nhận được thú cưởi Tuần Lộc hoặc Cánh Rồng Kim Băng sẽ được hệ thống sẽ vinh danh chúc mừng trên toàn máy chủ: “Chúc mừng Tướng Quân đã mở Hộp Quà Giáng Sinh, nhận được phần thưởng Tuần Lộc (hoặc Cánh Rồng Kim Băng)..

Phần thưởng khi tích lũy Hộp Quà Giáng Sinh Vàng

- Khi nộp Hộp Quà Giáng Sinh Vàng theo các mốc, người chơi sẽ 100% nhận được các quà tặng bên dưới:

Thỏ Manh Nha - Cánh

Hắc Ám Tử Kỵ

Số Hộp Quà Vàng nộp Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Ghi chú
200 Hộp
[Lần 1]
1 Thỏ Manh Nha - Cánh 01 - Vật phẩm khóa, hạn dùng 03 ngày.
2 Hắc Ám Tử Kỵ 01 - Vật phẩm khóa, hạn dùng 03 ngày.
3 5000 Điểm Tích Lũy 01    
200 Hộp
[Lần 2]
4 Cánh Lôi Thần 01 - Vật phẩm khóa, hạn dùng 03 ngày.
5 Thiết Huyết Chiến Mã 01 - Vật phẩm khóa, hạn dùng 03 ngày.
6 10. 000 Điểm Tích Lũy 01    

Cánh Lôi Thần

Thiết Huyết Chiến Mã

Ghi chú

- Khi có người chơi hoàn thành nộp 200 và 400 hộp quà, hệ thống sẽ vinh danh chúc mừng trên toàn máy chủ “Chúc mừng Tướng Quân đã nộp đủ ... Hộp Quà Giáng Sinh, nhận được Cánh Thỏ Manh Nha (hoặc Cánh Lôi Thần).

Quà Giáng Sinh Đặc Biệt - Lam

- Khi mở Hộp Quà Giáng Sinh Lam, người chơi sẽ 100% nhận được quà tặng bên dưới:

Văn Xú

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Ghi chú
1 Thẻ Văn Xú 01 Vật phẩm không khóa.
2 20. 000 Điểm Tích Lũy 01    

- Đồng thời ngẫu nhiên nhận được một trong các quà tặng sau:

Tuần Lộc Chopper Mừng Giáng Sinh

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Ghi chú
1 Cánh Rồng Kim Băng 01 Vật phẩm khóa, hạn dùng 07 ngày.
2 Cánh Rồng Huyền Băng 01 Vật phẩm khóa, hạn dùng 07 ngày.
3 Tuần Lộc Chopper Mừng Giáng Sinh 01 Vật phẩm khóa, hạn dùng 07 ngày.
4 Huyết Quỷ Phi Phong 01 Vật phẩm khóa, hạn dùng 07 ngày.

Ghi chú

- Hệ thống sẽ có thông báo chúc mừng khi người chơi may mắn nhận được được Cánh Rồng Kim Băng, Cánh Rồng Huyền Băng, Huyết Quỷ Phi Phong hoặc Tuần Lộc.

Quà Giáng Sinh Đặc Biệt - Tím

- Khi mở Hộp Quà Giáng Sinh Tím, người chơi sẽ 100% nhận được quà tặng bên dưới:

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Ghi chú
1 Thẻ Lưu Thiện 01 Vật phẩm không khóa.
2 40.000 Điểm Tích Lũy 01    

- Đồng thời ngẫu nhiên nhận được một trong các quà tặng sau:

Cánh Rồng Kim Băng

Cánh Rồng Huyền Băng

Huyết Quỷ Phi Phong

Tuần Lộc Chopper Mừng Giáng Sinh

Stt Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Ghi chú
1 Cánh Rồng Kim Băng 01 Vật phẩm khóa, hạn dùng 180 ngày.
2 Cánh Rồng Huyền Băng 01 Vật phẩm khóa, hạn dùng 180 ngày.
3 Tuần Lộc Chopper Mừng Giáng Sinh 01 Vật phẩm khóa, hạn dùng 180 ngày.
4 Huyết Quỷ Phi Phong 01 Vật phẩm khóa, hạn dùng 180 ngày.

Do ngư

Ghi chú

- Hệ thống sẽ có thông báo chúc mừng khi người chơi may mắn nhận được được Cánh Rồng Kim Băng, Cánh Rồng Huyền Băng, Huyết Quỷ Phi Phong hoặc Tuần Lộc.

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh Bạc

- Khi mở Hộp Quà Giáng Sinh Bạc, người chơi ngẫu nhiên nhận được một trong các quà tặng bên dưới:

Lợn Con Mũm Mĩm

Thêm không khí Giáng Sinh với Tiểu Kiều Quan Ấn

Trọn bộ vật phẩm Giáng Sinh (Đài, Bài, Sức)

Stt Vật phẩm Số lượng Hình ảnh Ghi chú
1 Thẻ Lợn Con Mũm Mĩm 01

- Vật phẩm khóa.

2 Kính Phóng To-Siêu 01

- Vật phẩm khóa.

3 Hoa 01

- Vật phẩm khóa.

4 Trứng 01

- Vật phẩm khóa.

5 Loa Nhỏ - Vàng 01

- Vật phẩm khóa.

6 Thẻ Tích Lũy x 2 (10 bàn) 01

- Vật phẩm khóa.

7 Tiểu Kiều Quan Ấn 01

- Vật phẩm khóa.

- Hạn dùng: 07 ngày.

8 Nón Giáng Sinh (Bài) 01

- Vật phẩm khóa.

- Hạn dùng: 30 ngày.

9 Giáng Sinh Vui Vẻ (Đài) 01

- Vật phẩm khóa.

- Hạn dùng: 30 ngày.

10 Cây Thông Giáng Sinh Nhỏ (Sức) 01

- Vật phẩm khóa.

- Hạn dùng: 30 ngày.

Lưu ý:

- Sau 23h59' ngày 27/01/2012, Chìa Khóa Bạc sẽ không còn sử dụng để mở Hộp Quà Bạc được.

Nguồn gốc phần thưởng

- Các vật phẩm Giáng Sinh có nguồn gốc như sau

Stt Tên vật phẩm Hình ảnh Ghi chú
1 Hộp Quà Giáng Sinh Bạc

Vật phẩm không khóa, có thể xếp chồng 5.000.

Nguồn: Có từ việc mở Rương Nguyên Liệu Giáng Sinh.

2 Hộp Quà Giáng Sinh Vàng

Vật phẩm có 2 loại khóa và không khóa, có thể xếp chồng 5.000, không thể hủy.

Nguồn: Có từ việc mở Rương Nguyên Liệu Giáng Sinh hoặc Nhiệm Vụ Ngày Lễ.

3 Quà Giáng Sinh Đặc Biệt Lam

Vật phẩm không khóa, không thể hủy.

Nguồn: Đổi quà từ Tuyết Cầu Giáng Sinh

4 Quà Giáng Sinh Đặc Biệt Tím

Vật phẩm không khóa, không thể hủy.

Nguồn: Đổi quà từ Tuyết Cầu Giáng Sinh

Lưu ý:

- Điều kiện tham gia: Nhân vật có đẳng cấp ≥ 2.

- Phần thưởng Hộp Quà Giáng Sinh-Lam, Hộp Quà Giáng Sinh-Tím chỉ được nhận 1 lần.

- Sau 23h59' ngày 27/01/2012, Chìa Khóa Vàng và Chìa Khóa Bạc sẽ không thể mở Hộp Quà Giáng Sinh Vàng, Bạc tương ứng được.