Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 2: ÔNG GIÀ TUYẾT BẠC

4 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 29/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/12/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Ông Già Tuyết Bạc

- Bước 2: Tìm Quả Cầu Trang Trí Bạc

- Bước 3: Nhận thưởng theo công thức bên dưới:

Công thức nhận thưởng
1 Ông Già Tuyết Bạc + 1 Quả Cầu Trang Trí Bạc = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Hộp Quà Giáng Sinh

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Hộp Quà Giáng Sinh nhận được 1 Ông Già Tuyết Vàng, 1 Ông Già Tuyết Bạc và 1 Trang Bị Ông Già Tuyết.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Ông Già Tuyết Bạc

- Có từ Túi Quà Bảo Rương.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

3 Quả Cầu Trang Trí Bạc

Nhận Quả Cầu Trang Trí Bạc miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ, mỗi ngày chỉ nhận 10 Quả Cầu Trang Trí Bạc

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 4 Củ.

(*) Sau 6h00 ngày 27/12/2013 sẽ không thể sử dụng Quả Cầu Trang Trí Bạc kết hợp với Ông Già Tuyết Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tiểu Kiều Tinh Tinh Bổng (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
2 Cánh Rồng Kim Băng (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
3 Cánh Rồng Huyền Băng (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
4 Cây Thông Giáng Sinh Nhỏ (Sức)   1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng   1 Mặc định Khóa
6 Nón Giáng Sinh (Bài)   1 30 ngày Khóa
7 Giáng Sinh Vui Vẻ (Đài)   1 30 ngày Khóa
8 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
9 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Khóa
10 Loa Nhỏ- Vàng 1 Mặc định Khóa
11 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
12 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
13 Tích Lũy Hoàn-Trắng 1 Mặc định Khóa
14 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
15 Trứng Gà 1 Mặc định Khóa
16 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Mặc định Khóa
17 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Mặc định Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Mặc định Khóa
19 Thẻ Lợn Rừng Biến Dị   1 Mặc định Khóa
20 Thẻ Thú Thú   1 Mặc định Khóa
21 Bình Lục   1 Mặc định Khóa
22 Cành Tùng 1 Mặc định Khóa
23 Da Nhẹ 1 Mặc định Khóa
24 Ngân Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
25 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
26 Cành Liễu 1 Mặc định Khóa
27 Da Nhỏ 1 Mặc định Khóa
28 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng 1 Mặc định Khóa
29 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa
30 Thẻ Nguyên Bảo 1 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Cánh Rồng Kim Băng

Cánh Rồng Huyền Băng

Ngoại trang Giáng Sinh: Cây Thông Giáng Sinh Nhỏ (Sức) & Nón Giáng Sinh (bài)