Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 1: ÔNG GIÀ TUYẾT VÀNG

4 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 29/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/12/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Ông Già Tuyết Vàng

- Bước 2: Tìm Quả Cầu Trang Trí Vàng

- Bước 3: Nhận thưởng theo công thức bên dưới:

Công thức nhận thưởng
1 Ông Già Tuyết Vàng + 1 Quả Cầu Trang Trí Vàng = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Hộp Quà Giáng Sinh

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Hộp Quà Giáng Sinh nhận được 1 Ông Già Tuyết Vàng, 1 Ông Già Tuyết Bạc và 1 Trang Bị Ông Già Tuyết.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Ông Già Tuyết Vàng

- Có từ Hộp Quà Giáng Sinh.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

3 Quả Cầu Trang Trí Vàng

- Mua từ Củ Hành Shop giá 20 Củ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím

(*) Sau 6h00 ngày 27/12/2013 sẽ không thể sử dụng Quả Cầu Trang Trí Vàng kết hợp với Ông Già Tuyết Vàng để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng 01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thiệp Mừng Giáng Sinh 01 Không thời hạn Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Túi Thượng Cổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Thẻ Lạc Tiến 1 Mặc định Không Khóa
5 Thẻ Mã Đằng 1 Mặc định Không Khóa
6 Điêu Thuyền Quan Ấn (Vĩnh viễn)   Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thẻ Thái Văn Cơ 1 Mặc định Không Khóa
8 Lôi Đình Nộ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Long Ngâm Phủ*Long Lân Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Lôi Quang Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Viêm Long Cốt Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Bí Ảnh*Không Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Mặc định Không Khóa
14 Hấp Dẫn Đơn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Mặc định Khóa
16 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Mặc định Không Khóa
17 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
18 Hội Viên VIP (30 ngày) 1 Mặc định Không Khóa
19 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Mặc định Không Khóa
21 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
22 Đá tinh luyện-Cam 1 Mặc định Không Khóa
23 Túi Bạch Ngân 1 Mặc định Không Khóa
24 Điêu Thuyền Quan Ấn (7 ngày) 1 7 ngày Không Khóa
25 Loa nhỏ-Đỏ 1 Mặc định Khóa
26 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
27 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
28 Túi Gấm Kim 1 Mặc định Khóa
29 Túi Bách Bảo 1 Mặc định Khóa
30 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Mặc định Khóa
31 Đá May Mắn 1 Mặc định Không Khóa
32 Thẻ Thủ Hộ 1 Mặc định Không Khóa
33 Bao Củ Hành-Cam 1 1 Mặc định Khóa
34 Thẻ tích lũy x 2,5 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
35 Thẻ kinh nghiệm x2,5 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
36 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Mặc định Khóa
37 Bình Lam 1 Mặc định Khóa
38 Đá tinh luyện-Tím 1 Mặc định Không Khóa
39 Hội Viên VIP (7 ngày) 1 Mặc định Không Khóa
40 Thẻ Hồ Tiên   1 Mặc định Khóa
41 Đá tinh luyện-Lam 1 Mặc định Không Khóa
42 Thẻ Kho Báu Hoàng Cân 1 Mặc định Khóa
43 Kính Phóng To-Siêu 1 Mặc định Khóa
44 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Mặc định Không Khóa
45 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
46 Trứng Gà 1 Mặc định Khóa
47 Hấp Dẫn Đơn-Lục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
48 Lệnh Bài Thần Binh 1 Không thời hạn Không Khóa
49 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Không Khóa
50 Binh Sĩ 1 Mặc định Không Khóa
51 Quân Lương 1 Mặc định Không Khóa
52 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
53 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
54 Kinh Nghiệm Hoàn-Lục 1 Mặc định Không Khóa
55 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
56 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
57 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)

Mã Đằng

Thái Văn Cơ

Lạc Tiến

Điêu Thuyền Quan Ấn

Lôi Đình Nộ

Long Ngâm Phủ - Long Lân Thuẫn

Lôi Quang Kích

Viêm Long Cốt Cung

Bí Ảnh Không Thiểm

Phần thưởng trong Túi Gấm Kim

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận thược khi mở Túi Trang Phục Đổng Quân: