Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 6: THU THẬP TRANG BỊ ÔNG GIÀ TUYẾT

4 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 29/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/12/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: tham gia bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố điểm B trở lên sẽ nhận được 1 Hộp Quà Giáng Sinh

- Bước 2: Mở Hộp Quà Giáng Sinh nhận được Trang Bị Ông Già Tuyết.

- Bước 3: Mở 1 Trang Bị Ông Già Tuyết ngẫu nhiên nhận được 1 trong 5 món: Áo Ông già Tuyết, Quần Ông Già Tuyết, Giày Ông Già Tuyết, Mũ Ông Già Tuyết, Xe Tuần Lộc.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Hộp Quà Giáng Sinh

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Hộp Quà Giáng Sinh nhận 1 Ông Già Tuyết Vàng , 1 Ông Già Tuyết Bạc, và 1 Trang Bị Ông Già Tuyết.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Trang Bị Ông Già Tuyết

- Từ Hộp Quà Giáng Sinh.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3 Áo Ông Già Tuyết

- Từ Trang Bị Ông Già Tuyết.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4 Quần Ông Già Tuyết

- Từ Trang Bị Ông Già Tuyết.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5 Giày Ông Già Tuyết

- Từ Trang Bị Ông Già Tuyết.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím
6 Mũ Ông Già Tuyết

- Từ Trang Bị Ông Già Tuyết.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
7 Xe Tuần Lộc

- Từ Trang Bị Ông Già Tuyết.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
8 Quà Ông Già Tuyết 3

- Nhiệm vụ đổi 3 món trang bị Áo Ông Già Tuyết, Quần Ông Già Tuyết, Giày Ông Già Tuyết.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
9 Quà Ông Già Tuyết 4

- Nhiệm vụ đổi 4 món Áo Ông Già Tuyết, Quần Ông Già Tuyết, Giày Ông Già Tuyết, Mũ Ông Già Tuyết + 10 Quả Cầu Trang Trí Bạc.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
10 Quà Ông Già Tuyết 5

- Nhiệm vụ đổi 5 món Áo Ông Già Tuyết, Quần Ông Già Tuyết, Giày Ông Già Tuyết, Mũ Ông Già Tuyết, Xe Tuần Lộc + 1 Quả Cầu Trang Trí Vàng.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

Phần thưởng khi tiêu hao 3 vật phẩm Áo Ông Già Tuyết, Quần Ông Già Tuyết, Giày Ông Già Tuyết

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 3 vật phẩm Áo Ông Già Tuyết, Quần Ông Già Tuyết, Giày Ông Già Tuyết nhận được Quà Ông Già Tuyết 3”. Nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Quà Ông Già Tuyết 3 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Quà Ông Già Tuyết 3
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Quà Ông Già Tuyết 3
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Trắng   01 Mặc định Vật phẩm khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 4 vật phẩm Áo Ông Già Tuyết, Quần Ông Già Tuyết, Giày Ông Già Tuyết, Mũ Ông Già Tuyết + 10 Quả Cầu Trang Trí Bạc

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao tiêu hao 4 vật phẩm Áo Ông Già Tuyết, Quần Ông Già Tuyết, Giày Ông Già Tuyết, Mũ Ông Già Tuyết + 10 Quả Cầu Trang Trí Bạc mnhận được Quà Ông Già Tuyết 4", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 1.500 Điểm Tích Lũy        
2 Quà Ông Già Tuyết 4 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Quà Ông Già Tuyết 4
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Quà Ông Già Tuyết 4
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Mặc định Khóa
3 Thẻ Kho Báu Hoàng Cân 1 Mặc định Khóa
4 Bình Lục 1 Mặc định Khóa
5 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 5 vật phẩm Áo Ông Già Tuyết, Quần Ông Già Tuyết, Giày Ông Già Tuyết, Mũ Ông Già Tuyết, Xe Tuần Lộc + 1 Quả Cầu Trang Trí Vàng

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “5 vật phẩm Áo Ông Già Tuyết, Quần Ông Già Tuyết, Giày Ông Già Tuyết, Mũ Ông Già Tuyết, Xe Tuần Lộc + 1 Quả Cầu Trang Trí Vàng”, nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 2.000 Điểm Tích Lũy        
2 Quà Ông Già Tuyết 5 01 Mặc định Khóa
Phần thưởng có trong Quà Ông Già Tuyết 5
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Quà Ông Già Tuyết 5
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Gấm Tình Nhân 1 Mặc định Không Khóa
4 Túi Tử Kim 1 Mặc định Khóa
4 Túi Gấm Kim 1 Mặc định Khóa
5 Túi Bách Bảo 1 Mặc định Khóa
6 Bao Củ Hành-Cam 1 1 Mặc định Khóa
7 Bình Lam 1 Mặc định Khóa
8 Hoa Tươi 5 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Túi Gấm Tình Nhân

Nhẫn Tình Nhân Vĩnh Viễn

Tình Nhân Liên Vĩnh Viễn

Tình Nhân Lữ Vĩnh Viễn

Tình Nhân Thường Vĩnh Viễn

Tình Nhân Triền Vĩnh Viễn

Tình Nhân Uyển Vĩnh Viễn