Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 5: TÍCH LŨY ÔNG GIÀ TUYẾT BẠC

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 29/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/12/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tích lũy Ông Già Tuyết Bạc theo 02 cách:

  • Cách 1: Thi đấu bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố nhận Hộp Quà Giáng Sinh. Mở Hộp Quà nhận Ông Già Tuyết Bạc.
  • Cách 2: Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ/ông.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Hộp Quà Gi áng Sinh

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Túi Quà Bảo Rương nhận 1 Hoàng Kim Bảo Rương, 1 Bạch Ngân Bảo Rương, và 1 Túi Quà Ngày Lễ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Ông Già Tuyết Bạc

- Có từ Hộp Quà Giáng Sinh.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ/Ông.

3 Chuông Giáng Sinh

- Nhiệm vụ Ngày Lễ

Khóa, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím

Phần thưởng khi đổi 400 Ông Già Tuyết Bạc

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Ông Già Tuyết Bạc nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Ông Già Tuyết Bạc bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 7.500 Điểm Tích Lũy        
2 Chuông Giáng Sinh 1 Không thời hạn Khóa
3 Cánh Phượng Hoàng (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
4 Phục Ma Thú (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Phần thưởng khi đổi 400 Ông Già Tuyết Bạc và 1 Chuông Giáng Sinh

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Ông Già Tuyết Bạc và 1 Chuông Giáng Sinh nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Ông Già Tuyết Bạc và 1 Chuông Giáng Sinh bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 15.000 Điểm Tích Lũy        
2 Cánh Rồng Huyền Băng (7 ngày) 1   1 7 ngày Khóa
3 Cửu Sắc Lộc (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Cánh Phượng Hoàng

Cánh Rồng Huyền Băng

Cửu Sắc Lộc