Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 4: TÍCH LŨY ÔNG GIÀ TUYẾT VÀNG

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 29/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/12/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tích lũy Ông Già Tuyết Vàng theo 02 cách:

  • Cách 1: Thi đấu bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố nhận Túi Quà Bảo Rương. Mở Túi Quà nhận Hộp Quà Giáng Sinh.
  • Cách 2: Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Hộp Quà Giáng Sinh

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Hộp Quà Giáng Sinh nhận được 1 Ông Già Tuyết Vàng, 1 Ông Già Tuyết Bạc và 1 Trang Bị Ông Già Tuyết.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Ông Già Tuyết Vàng

- Có từ Hộp Quà Giáng Sinh.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

3 Cây Thông Giáng Sinh

- Nhiệm vụ Ngày Lễ

Khóa, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím

Tiêu hao 10 Ông Già Tuyết Vàng nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 10 Ông Già Tuyết Vàng nhận 3 Tích Lũy Hoàn-Trắng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 10 Ông Già Tuyết Vàng bị mất đi. Mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần. Có thể nhận mỗi ngày trong suốt event.

SttVật phẩmSố lượngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn Trắng 03 Khóa

Tiêu hao 400 Ông Già Tuyết Vàng nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Ông Già Tuyết Vàng nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Ông Già Tuyết Vàng bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 8.000 Điểm Tích Lũy        
2 Cây Thông Giáng Sinh 1 Không thời hạn Khóa
3 Tam Giác Dực Tinh Chế (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
4 Xe Trượt Tuyết (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Tiêu hao 400 Ông Già Tuyết Vàng và Cây Thông Giáng Sinh nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Ông Già Tuyết Vàng và 1 Cây Thông Giáng Sinh nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Ông Già Tuyết Vàng và 1 Cây Thông Giáng Sinh bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 16.000 Điểm Tích Lũy        
2 Thỏ Mơ Mộng-Túi (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
3 Giáng Sinh Chopper (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Thú cưỡi Giáng Sinh Chopper "cực kool"

Xe Trượt Tuyết