Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Phần thưởng Hái Lộc Mừng Xuân

Người chơi trúng thưởng tiền mặt nhấn vào đăng ký nhận thưởng

Phần thưởng Hái Lộc Mừng Xuân 2015

Pháo Hoa Sinh Nhật-Ám Kim
(30 ngày, khóa)

Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê
(Vĩnh viễn, không khóa)

100 Củ Khóa (15 ngày, khóa)

Tích Lũy Hoàn-Tím
(Vĩnh viễn, không khóa)

Thẻ Thủ Hộ
(Vĩnh viễn, không khóa)

Đá May Mắn
(Vĩnh viễn, không khóa)

Túi Bách Bảo
(Vĩnh viễn, khóa)

Thẻ Triệu Hồi Tứ Tượng Thánh Thú
(Vĩnh viễn, khóa)

50 Củ Khóa
(15 ngày, khóa)

Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
(Vĩnh viễn, khóa)

Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
(30 ngày, khóa)

Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
(Vĩnh viễn, không khóa)

Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1
(Vĩnh viễn, khóa)

Rương Củ Hành Phát Tài
(30 ngày, khóa)

Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
(Vĩnh viễn, không khóa)

Bao Củ Hành-Cam 1
(Vĩnh viễn, khóa)

Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1
(Vĩnh viễn, khóa)

Rương Củ Hành Phát Tài
(30 ngày, khóa)

Thẻ Tích Lũy x2.5
(Vĩnh viễn, khóa)

Tích Lũy Hoàn-Lam
(Vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Cam
(Vĩnh viễn, khóa)

Hấp Dẫn Đơn-Lam
(Vĩnh viễn, khóa)

- Hình ảnh phần thưởng Ingame:

Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

Thú cưỡi Chu Tước (Vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)

Phần thưởng có thể nhận được từ Pháo Hoa Sinh Nhật-Ám Kim

Phần thưởng có thể nhận được từ Rương Củ Hành Phát Tài

Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ 100 Tướng)

Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê

Thẻ Triệu Hồi Tứ Tượng Thánh Thú

Phần thưởng có trong Túi Bách Bảo

Phần thưởng có thể nhận được từ túi Trang Phục Đổng Quân

Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)

Phần thưởng có trong Bao Củ Hành Cam -1

Phần thưởng có trong Bao Củ Hành Hoàng Kim -1

Phần thưởng có thể nhận được từ Rương Củ Hành Phát Tài

Phần thưởng có thể nhận được từ Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê