Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Danh sách 162 người trúng thưởng ngày 04/03

 

Các Tướng Quân thân mến,

Ngay sau đây, Ban Tổ Chức chương trình Hái Lộc Mừng Xuân xin vui mừng công bố danh sách 162 Tướng Quân 3Q Củ Hành đã trúng thưởng tiền mặt và các phần quà VIP được cập nhật vào 17h hôm nay 04/03/2015. Thân mời các Tướng Quân xem qua danh sách cụ thể bên dưới để cùng chia sẻ niềm vui với các bạn mình nhé!

HÁI LỘC MỪNG XUÂN LÌ XÌ TIỀN MẶT ĐẾN 200 TRIỆU VNĐ

TẶNG TRỌN BỘ 100 THẺ TƯỚNG VÀ HÀNG TRIỆU QUÀ TẶNG VIP INGAME

DANH SÁCH NGƯỜI CHƠI TRÚNG THƯỞNG CẬP NHẬT NGÀY 04/03/2015

Người chơi trúng thưởng tiền mặt nhấn vào đăng ký nhận thưởng

Hái Lộc Mừng Xuân 100% trúng thướng

Danh sách trúng thưởng Hái Lộc Mừng Xuân [Cập nhật 4/3]

STTThời gianNhân vậtID nhân vậtPhần thưởng
1 03-03-2015 21:51:24 RickyM  196406861 5.000.000 VNĐ 
2 19-01-2015 20:47:50 MrFury  307904934 5.000.000 VNĐ 
3 12-02-2015 15:02:58 chip42 203210578 2.000.000 VNĐ
4 19-01-2015 22:24:59 JöKër ²¹ 85792669 2.000.000 VNĐ
5 03-03-2015 16:45:04 753866394 237145318 1.000.000 VNĐ 
6 03-03-2015 13:30:35 NGOC2Anh  195430659 1.000.000 VNĐ 
7 03-03-2015 12:01:07 •MeoSilver•  193103683 1.000.000 VNĐ 
8 01-03-2015 13:32:11 °3Q»Jot° Týì Saìt  275640688 1.000.000 VNĐ 
9 01-03-2015 13:27:25 ThaÌnh TiêÒu TýÒ   204506473 1.000.000 VNĐ 
10 01-03-2015 07:37:38 464564 197327478 1.000.000 VNĐ 
11 28-02-2015 22:05:22 Ò1TriêòuVND  251553724 1.000.000 VNĐ 
12 28-02-2015 17:38:30 ™Pen™TiêÒu™TýÒ  315690804 1.000.000 VNĐ 
13 28-02-2015 10:34:24 †SaBo†  260903257 1.000.000 VNĐ 
14 27-02-2015 11:44:10  Galaxy Ken  252618094 1.000.000 VNĐ 
15 26-02-2015 19:09:21 Boìp Naìt 3Q   304892435 1.000.000 VNĐ 
16 26-02-2015 08:15:49 EHOME.Starscream  231031961 1.000.000 VNĐ 
17 25-02-2015 19:30:01 ™•Xîñ¤Çªiì¤ToP•™  245269367 1.000.000 VNĐ 
18 24-02-2015 13:57:43 QuocHuy2012  206161772 1.000.000 VNĐ 
19 23-02-2015 16:04:25 TuâìnImba†††  80021044 1.000.000 VNĐ 
20 19-02-2015 21:20:55 MrNam16052009  216909368 1.000.000 VNĐ 
21 19-02-2015 19:11:38 sonheocon1  258990428 1.000.000 VNĐ 
22 18-02-2015 18:48:13 ÒTiêÌnVND  260866456 1.000.000 VNĐ 
23 17-02-2015 20:37:01 chip45  203184451 1.000.000 VNĐ 
24 16-02-2015 12:40:43 petrau123  227673134 1.000.000 VNĐ 
25 14-02-2015 16:37:37 Mr.Thuc  157730139 1.000.000 VNĐ 
26 09-02-2015 11:55:18 3Q¶NguÞ-Saìt¶  309125460 1.000.000 VNĐ 
27 07-02-2015 12:24:05  VaÌo TroÌ Chõi   285699104 1.000.000 VNĐ 
28 06-02-2015 14:10:13 SF.™Price Heart™  138336299 1.000.000 VNĐ 
29 06-02-2015 13:25:13 ThãÌng Cha Noì  20544436 1.000.000 VNĐ 
30 06-02-2015 06:51:22 caubeLA34  229965730 1.000.000 VNĐ 
31 03-02-2015 21:15:46     N  P  C        124705654 1.000.000 VNĐ 
32 03-02-2015 20:12:20 LoVi~ViVi  253089317 1.000.000 VNĐ 
33 03-02-2015 01:32:22 SadSpirit  295024551 1.000.000 VNĐ 
34 03-02-2015 01:02:46 F4•BuôÌnVuVõ  44943348 1.000.000 VNĐ 
35 02-02-2015 19:46:53 ™Ç« »XiÒu™  266412088 1.000.000 VNĐ 
36 01-02-2015 08:23:36 3Q...[CuÒ...HaÌnh]  249690856 1.000.000 VNĐ 
37 31-01-2015 23:46:08 SoS.ThãÌng GaÌ  308120335 1.000.000 VNĐ 
38 31-01-2015 22:23:20 1000.000.000.000.VN  310557227 1.000.000 VNĐ 
39 29-01-2015 21:16:10 #God.of.Thunder[H]#  254298227 1.000.000 VNĐ 
40 25-01-2015 21:18:24 QN.ThaìnhSuÒa.18+YÒ  308391375 1.000.000 VNĐ 
41 21-01-2015 13:30:17 »ÔS¡n ÇuÒa £¡nh«™  198877735 1.000.000 VNĐ 
42 19-01-2015 23:40:04 yjytjytjhj  239574646 1.000.000 VNĐ 
43 19-01-2015 22:07:01 ™Susi...TýÌ HoaÒng  26350233 1.000.000 VNĐ 
44 19-01-2015 21:36:56 ¼»g¶-¶o§t.¶3o¥«¼  246010266 1.000.000 VNĐ 
45 19-01-2015 18:55:23 Love_Smile2  309273776 1.000.000 VNĐ 
46 19-01-2015 15:03:19 [SS501] Kha  304346046 1.000.000 VNĐ 
47 19-01-2015 14:12:05 3Q¤.Khe Nýõìc NhoÒ¤  214237983 1.000.000 VNĐ 
48 19-01-2015 12:28:27 HaÌ Nam •¬Công Levi  281338636 1.000.000 VNĐ 
49 19-01-2015 10:21:43 [C•C]•™†iì•ßaÒo™.  205086939 1.000.000 VNĐ 
50 19-01-2015 10:21:33       CN •´¯`•Blue  212641538 1.000.000 VNĐ 
51 18-01-2015 23:05:34 [SG8]-TiêÌn uì  195325325 1.000.000 VNĐ 
52 18-01-2015 19:47:08 ¼Diêòp_Lung_Linh¼  244391692 1.000.000 VNĐ 
53 18-01-2015 10:35:53   Gâìu £eì ²°¹³  299332114 1.000.000 VNĐ 
54 18-01-2015 09:04:27 FoxYou  225724204 1.000.000 VNĐ 
55 04-03-2015 08:03:49 Khat_Mau_Vo_Tinh  304765766 9999 Củ Khóa 
56 03-03-2015 14:55:11 NTL Style  308301599 9999 Củ Khóa 
57 03-03-2015 14:16:51 zDýõngThaÌnhCýõngz  244879774 9999 Củ Khóa 
58 01-03-2015 18:51:48 Con_GaÌ2015  308604171 9999 Củ Khóa 
59 01-03-2015 15:02:19 Ò20000VND  260893996 9999 Củ Khóa 
60 28-02-2015 15:11:25 rdtftty  197411415 9999 Củ Khóa 
61 28-02-2015 14:02:40 zDýõngThaÌnhCýõngz  244879774 9999 Củ Khóa 
62 27-02-2015 10:58:43 zDýõngThaÌnhCýõngz  244879774 9999 Củ Khóa 
63 25-02-2015 21:29:06 NST.Tôi Daòi Dôòt  284195448 9999 Củ Khóa 
64 25-02-2015 14:10:09 HeoVaÌng6789  307443209 9999 Củ Khóa 
65 24-02-2015 13:25:15 HSPAº  269155345 9999 Củ Khóa 
66 23-02-2015 22:03:13 55551412 197413319 9999 Củ Khóa 
67 23-02-2015 22:01:36 ¼»g¶-¶o§t.¶3o¥«¼  246010266 9999 Củ Khóa 
68 23-02-2015 17:25:23 chip49  203183468 9999 Củ Khóa 
69 23-02-2015 09:27:13 †™FC™†Hiêìu†Seòo†™†  225628069 9999 Củ Khóa 
70 21-02-2015 19:38:54 ÒVND  255010266 9999 Củ Khóa 
71 20-02-2015 20:11:54 [Doflamingo]  260848440 9999 Củ Khóa 
72 19-02-2015 22:15:29 chip46  203185406 9999 Củ Khóa 
73 19-02-2015 08:56:35 ™ Thãìng Phaòm ™  258315530 9999 Củ Khóa 
74 18-02-2015 20:15:42 ÒTiêÌnVND  260866456 9999 Củ Khóa 
75 18-02-2015 19:53:20 QuocHuy2012  206161772 9999 Củ Khóa 
76 18-02-2015 08:05:32 BôìVoÞTaÌo  106923273 9999 Củ Khóa 
77 17-02-2015 17:21:23 chip45  203184451 9999 Củ Khóa 
78 14-02-2015 20:29:18 MrCulun110  222985948 9999 Củ Khóa 
79 14-02-2015 10:20:48 HiêÒuDi  27144953 9999 Củ Khóa 
80 12-02-2015 09:54:05 .....!1  43033115 9999 Củ Khóa 
81 08-02-2015 20:08:22 Ngoc4Anh  197131154 9999 Củ Khóa 
82 07-02-2015 18:08:39 Super_Hero@@  297628923 9999 Củ Khóa 
83 07-02-2015 14:57:10 chip41  203196844 9999 Củ Khóa 
84 07-02-2015 12:31:16 LôÞÐiìz  18373534 9999 Củ Khóa 
85 05-02-2015 19:45:24 ÒYêuVND  284144250 9999 Củ Khóa 
86 03-02-2015 17:54:12 ™ÇoÒ Phong Sýõng™  312615369 9999 Củ Khóa 
87 03-02-2015 16:51:23 ™Sillene_Box_Is™  269406386 9999 Củ Khóa 
88 02-02-2015 22:05:38 Ngoc4Anh  197131154 9999 Củ Khóa 
89 02-02-2015 21:57:46 TaWanLaÞngTýÒ  57751778 9999 Củ Khóa 
90 02-02-2015 20:47:15 • Tam Anh Çhiêìn •  194132607 9999 Củ Khóa 
91 02-02-2015 12:56:20 3Q.GT—»QuyêÌnÇon—«  122016297 9999 Củ Khóa 
92 25-01-2015 00:30:24 TaÌnLuòi  56607955 9999 Củ Khóa 
93 19-01-2015 23:09:03 [SG8]-TiêÌn uì  195325325 9999 Củ Khóa 
94 19-01-2015 22:53:12 ŠhimŽelly  251459411 9999 Củ Khóa 
95 19-01-2015 21:57:04 Lov3Rain  230768145 9999 Củ Khóa 
96 19-01-2015 20:44:32 [SO9]_—»TAK«™  136162150 9999 Củ Khóa 
97 19-01-2015 15:55:24 •Gone With The Wind  216413561 9999 Củ Khóa 
98 19-01-2015 10:33:39 [N.Ð.C]-->Ken<--  197448297 9999 Củ Khóa 
99 18-01-2015 21:42:38 ÒNgânHaÌngVND  284890334 9999 Củ Khóa 
100 18-01-2015 19:21:00 specialized''late''  305916736 9999 Củ Khóa 
101 18-01-2015 18:41:23 ™Susi...TýÌ HoaÒng  26350233 9999 Củ Khóa 
102 18-01-2015 17:53:37 The-Gamer  257518254 9999 Củ Khóa 
103 18-01-2015 13:20:52 zZzMrNam2009zZz  219318527 9999 Củ Khóa 
104 17-01-2015 21:42:36 Ò5000VND  255040182 9999 Củ Khóa 
105 17-01-2015 18:01:08 PhungLong10  308786280 9999 Củ Khóa 
106 03-03-2015 10:36:11 RickyM  196406861 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
107 27-02-2015 11:15:41 324324gtg  255112768 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
108 26-02-2015 18:35:31 » Ðaòi•Çhuìa†êÒ «   244264155 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
109 25-02-2015 18:10:31 ta_ke_si  153507217 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
110 25-02-2015 09:05:34 bartolomeo  260883479 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
111 24-02-2015 15:36:47 —ߺÑy—  314499124 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
112 22-02-2015 23:04:46 ™Pen™TiêÒu™TýÒ  315690804 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
113 22-02-2015 18:21:09 «Portgas…D…Ace»  241285700 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
114 22-02-2015 17:53:07 zInsidiousz  311510088 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
115 22-02-2015 15:40:06 HuÌngNgaìo  308082678 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
116 21-02-2015 21:57:51 Sôìng—RâìtTiÌnhCaÒm  234654341 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
117 20-02-2015 18:48:18 »TaoTiìnhHêìtRôÌi«  256389507 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
118 19-02-2015 19:56:53 '':FuLL¦HOuSE:''  202947257 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
119 17-02-2015 13:14:18 kieuvodanh123  276723284 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
120 16-02-2015 12:54:21 ŽTuâìnImbaŽ  314321386 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
121 14-02-2015 17:00:51 Thua Caìi LôÌz.G  308364376 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
122 13-02-2015 14:02:52 ™•Môòc UyêÒn Linh•™  102579893 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
123 13-02-2015 11:43:24 DauNhi15  140794658 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
124 11-02-2015 22:48:58 Knight[™Water™]  244834149 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
125 11-02-2015 11:46:27 hau222  217436489 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
126 10-02-2015 21:16:23 motlanlaxong  262967392 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
127 08-02-2015 12:00:00  Xuân Toìc ÐoÒ  248352790 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
128 08-02-2015 05:40:37 pht0202  303829932 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
129 07-02-2015 18:03:49 †™»LaònH&LuÌnG«™†  286045063 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
130 06-02-2015 23:17:07 76X8_6218  258341578 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
131 06-02-2015 01:06:08 PhaòmJun  274004772 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
132 03-02-2015 22:08:25 ™Pk™ LiêÌu Chêìt  292378726 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
133 03-02-2015 18:45:29 slot10  251420534 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
134 03-02-2015 01:04:24 F4•BuôÌnVuVõ  44943348 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
135 02-02-2015 17:29:20 Franciss.  310276439 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
136 30-01-2015 18:44:37 PiSi  305853737 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
137 27-01-2015 16:46:02 [GNGÐ]-TuÞn B Keòo™  219397350 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
138 19-01-2015 20:21:30   ¶Môòng Çô Çô  101936079 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
139 19-01-2015 20:09:46 Longkakaz  25388519 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
140 19-01-2015 16:40:30 HoißiVip  220148666 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
141 18-01-2015 22:54:28 Did You Forget  102590267 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
142 18-01-2015 21:53:24 RaseTheLegend  308320032 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
143 18-01-2015 20:43:37 3Q™NguÞ HaÌnh  258840256 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
144 18-01-2015 20:40:22 FoxYou  225724204 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
145 18-01-2015 20:31:16 La.D ™»Luççi«™  8054052 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
146 18-01-2015 10:33:22 — Mãìm ÇoÌi —  306115369 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
147 17-01-2015 21:45:23 kh2026  308138028 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
148 17-01-2015 21:38:29 Ò5000VND  255040182 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
149 17-01-2015 19:10:24 F5.VinhBø...Devil  211838537 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
150 16-01-2015 14:00:15 †åï Çhø Ðïëñ  219706203 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
151 2015-02-08 10:38:28 • Câìm Chõi Bâòy  271614354 Chu Tước (Vĩnh viễn) 
152 2015-02-01 12:30:31 4G.TiìnSmile™  52037096 Chu Tước (Vĩnh viễn) 
153 2015-01-18 14:02:03 NôòiGiaìnCuÒaTa  308511698 Chu Tước (Vĩnh viễn) 
154 01-03-2015 20:01:23 SF.™Chiêìn Ðiên  197736527 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 
155 17-01-2015 16:27:04 ñØ lØv€ Nø Liƒe  246269621 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 
156 28-02-2015 11:36:34 hÝìa vÃn gAÌ  307249176 Túi Trang Phục Đổng Quân 
157 27-02-2015 12:43:24 CM-kh0ngc0ngiden0i  180839739 Túi Trang Phục Đổng Quân 
158 05-02-2015 22:03:56 Š¦‹TuâìnImba‹¦Š  310161770 Túi Trang Phục Đổng Quân 
159 05-02-2015 12:49:57 †TuâìnImba††  80018576 Túi Trang Phục Đổng Quân 
160 31-01-2015 16:50:01 --»™[CAB]†-ZEL-™«--  227349455 Túi Trang Phục Đổng Quân 
161 16-01-2015 17:27:14 =- A.I 309420230 Túi Trang Phục Đổng Quân 
162 16-01-2015 15:11:58 shockno1  310158024 Túi Trang Phục Đổng Quân