Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

[Hái Lộc Mừng Xuân] Gần 100 người trúng thưởng ngày 12/2/2015

 

Tính đến ngày 12/2/2015, chương trình Hái Lộc Mừng Xuân đã có gần 100 "Thánh" 3Q trúng thưởng VIP và hàng nghìn người trúng thưởng các phần thưởng khác.

Ban Tổ Chức chương trình xin được chúc mừng tất cả, đặc biệt là 94 Tướng Quân 3Q Củ Hành có tên trong danh sách bên dưới..

HÁI LỘC MỪNG XUÂN LÌ XÌ TIỀN MẶT ĐẾN 200 TRIỆU VNĐ

TẶNG TRỌN BỘ 100 THẺ TƯỚNG VÀ HÀNG TRIỆU QUÀ TẶNG VIP INGAME

DANH SÁCH NGƯỜI CHƠI TRÚNG THƯỞNG CẬP NHẬT NGÀY 12/2/2015

Người chơi trúng thưởng tiền mặt nhấn vào đăng ký nhận thưởng

Hái Lộc Mừng Xuân 100% trúng thướng

Danh sách trúng thưởng VIP Hái Lộc Mừng Xuân [Cập nhật 12/2/2015]

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG HÁI LỘC MỪNG XUÂN 2015
SttThời gian Nhân vậtID Nhân vậtPhần thưởng
1 2015-01-20 00:13:42 MrFury 307904934 5.000.000 VNĐ
2 2015-02-12 15:58:02 chip42 203210578 2.000.000 VNĐ
3 2015-01-19 22:24:59 JöKër ²¹ 85792669 2.000.000 VNĐ
4 2015-02-09 11:55:18 3Q¶NguÞ-Saìt¶ 309125460 1.000.000 VNĐ
5 2015-02-07 12:24:05  VaÌo TroÌ Chõi  285699104 1.000.000 VNĐ
6 2015-02-06 14:10:13 SF.™Price Heart™ 138336299 1.000.000 VNĐ
7 2015-02-06 13:25:13 ThãÌng Cha Noì 20544436 1.000.000 VNĐ
8 2015-02-06 06:51:22 caubeLA34 229965730 1.000.000 VNĐ
9 2015-02-03 21:15:46     N  P  C       124705654 1.000.000 VNĐ
10 2015-02-03 20:12:20 LoVi~ViVi 253089317 1.000.000 VNĐ
11 2015-02-03 01:32:22 SadSpirit 295024551 1.000.000 VNĐ
12 2015-02-03 01:02:46 F4•BuôÌnVuVõ 44943348 1.000.000 VNĐ
13 2015-02-02 19:46:53 ™Ç« »XiÒu™ 266412088 1.000.000 VNĐ
14 2015-02-01 08:23:36 3Q...[CuÒ...HaÌnh] 249690856 1.000.000 VNĐ
15 2015-01-31 23:46:08 SoS.ThãÌng GaÌ 308120335 1.000.000 VNĐ
16 2015-01-31 22:23:20 1000.000.000.000.VN 310557227 1.000.000 VNĐ
17 2015-01-29 21:16:10 #God.of.Thunder[H]# 254298227 1.000.000 VNĐ
18 2015-01-25 21:18:24 QN.ThaìnhSuÒa.18+YÒ 308391375 1.000.000 VNĐ
19 2015-01-21 13:30:17 »ÔS¡n ÇuÒa £¡nh«™ 198877735 1.000.000 VNĐ
20 2015-01-19 23:40:04 yjytjytjhj 239574646 1.000.000 VNĐ
21 2015-01-19 22:07:01 ™Susi...TýÌ HoaÒng 26350233 1.000.000 VNĐ
22 2015-01-19 21:36:56 ¼»g¶-¶o§t.¶3o¥«¼ 246010266 1.000.000 VNĐ
23 2015-01-19 18:55:23 Love_Smile2 309273776 1.000.000 VNĐ
24 2015-01-19 15:03:19 [SS501] Kha 304346046 1.000.000 VNĐ
25 2015-01-19 14:12:05 3Q¤.Khe Nýõìc NhoÒ¤ 214237983 1.000.000 VNĐ
26 2015-01-19 12:28:27 HaÌ Nam •¬Công Levi 281338636 1.000.000 VNĐ
27 2015-01-19 10:21:43 [C•C]•™†iì•ßaÒo™. 205086939 1.000.000 VNĐ
28 2015-01-19 10:21:33       CN •´¯`•Blue 212641538 1.000.000 VNĐ
29 2015-01-18 23:05:34 [SG8]-TiêÌn uì 195325325 1.000.000 VNĐ
30 2015-01-18 19:47:08 ¼Diêòp_Lung_Linh¼ 244391692 1.000.000 VNĐ
31 2015-01-18 10:35:53   Gâìu £eì ²°¹³ 299332114 1.000.000 VNĐ
32 2015-01-18 09:04:27 FoxYou 225724204 1.000.000 VNĐ
33 2015-02-12 09:54:05 .....!1  43033115 9999 Củ Khóa 
34 2015-02-08 20:08:22 Ngoc4Anh  197131154 9999 Củ Khóa 
35 2015-02-07 18:08:39 Super_Hero@@  297628923 9999 Củ Khóa 
36 2015-02-07 14:57:10 chip41  203196844 9999 Củ Khóa 
37 2015-02-07 12:31:16 LôÞÐiìz  18373534 9999 Củ Khóa 
38 2015-02-05 19:45:24 ÒYêuVND  284144250 9999 Củ Khóa 
39 2015-02-03 17:54:12 ™ÇoÒ Phong Sýõng™  312615369 9999 Củ Khóa 
40 2015-02-03 16:51:23 ™Sillene_Box_Is™  269406386 9999 Củ Khóa 
41 2015-02-02 22:05:38 Ngoc4Anh  197131154 9999 Củ Khóa 
42 2015-02-02 21:57:46 TaWanLaÞngTýÒ  57751778 9999 Củ Khóa 
43 2015-02-02 20:47:15 • Tam Anh Çhiêìn •  194132607 9999 Củ Khóa 
44 2015-02-02 12:56:20 3Q.GT—»QuyêÌnÇon—«  122016297 9999 Củ Khóa 
45 2015-01-25 00:30:24 TaÌnLuòi  56607955 9999 Củ Khóa 
46 2015-01-19 23:09:03 [SG8]-TiêÌn uì  195325325 9999 Củ Khóa 
47 2015-01-19 22:53:12 ŠhimŽelly  251459411 9999 Củ Khóa 
48 2015-01-19 21:57:04 Lov3Rain  230768145 9999 Củ Khóa 
49 2015-01-19 20:44:32 [SO9]_—»TAK«™  136162150 9999 Củ Khóa 
50 2015-01-19 15:55:24 •Gone With The Wind  216413561 9999 Củ Khóa 
51 2015-01-19 10:33:39 [N.Ð.C]-->Ken<--  197448297 9999 Củ Khóa 
52 2015-01-18 21:42:38 ÒNgânHaÌngVND  284890334 9999 Củ Khóa 
53 2015-01-18 19:21:00 specialized''late''  305916736 9999 Củ Khóa 
54 2015-01-18 18:41:23 ™Susi...TýÌ HoaÒng  26350233 9999 Củ Khóa 
55 2015-01-18 17:53:37 The-Gamer  257518254 9999 Củ Khóa 
56 2015-01-18 13:20:52 zZzMrNam2009zZz  219318527 9999 Củ Khóa 
57 2015-01-17 21:42:36 Ò5000VND  255040182 9999 Củ Khóa 
58 2015-01-17 18:01:08 PhungLong10  308786280 9999 Củ Khóa 
59 2015-02-11 22:48:58 Knight[™Water™]  244834149 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
60 2015-02-11 11:46:27 hau222  217436489 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
61 2015-02-10 21:16:23 motlanlaxong  262967392 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
62 2015-02-08 12:00:00  Xuân Toìc ÐoÒ  248352790 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
63 2015-02-08 05:40:37 pht0202  303829932 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
64 2015-02-07 18:03:49 †™»LaònH&LuÌnG«™†  286045063 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
65 2015-02-06 23:17:07 76X8_6218  258341578 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
66 2015-02-06 01:06:08 PhaòmJun  274004772 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
67 2015-02-03 22:08:25 ™Pk™ LiêÌu Chêìt  292378726 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
68 2015-02-03 18:45:29 slot10  251420534 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
69 2015-02-03 01:04:24 F4•BuôÌnVuVõ  44943348 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
70 2015-02-02 17:29:20 Franciss.  310276439 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
71 2015-01-30 18:44:37 PiSi  305853737 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
72 2015-01-27 16:46:02 [GNGÐ]-TuÞn B Keòo™  219397350 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
73 2015-01-19 20:21:30   ¶Môòng Çô Çô  101936079 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
74 2015-01-19 20:09:46 Longkakaz  25388519 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
75 2015-01-19 16:40:30 HoißiVip  220148666 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
76 2015-01-18 22:54:28 Did You Forget  102590267 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
77 2015-01-18 21:53:24 RaseTheLegend  308320032 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
78 2015-01-18 20:43:37 3Q™NguÞ HaÌnh  258840256 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
79 2015-01-18 20:40:22 FoxYou  225724204 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
80 2015-01-18 20:31:16 La.D ™»Luççi«™  8054052 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
81 2015-01-18 10:33:22 — Mãìm ÇoÌi —  306115369 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
82 2015-01-17 21:45:23 kh2026  308138028 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
83 2015-01-17 21:38:29 Ò5000VND  255040182 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
84 2015-01-17 19:10:24 F5.VinhBø...Devil  211838537 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
85 2015-01-16 14:00:15 †åï Çhø Ðïëñ  219706203 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
86 2015-02-08 10:38:28 • Câìm Chõi Bâòy  271614354 Chu Tước (Vĩnh viễn) 
87 2015-02-01 12:30:31 4G.TiìnSmile™  52037096 Chu Tước (Vĩnh viễn) 
88 2015-01-18 14:02:03 NôòiGiaìnCuÒaTa  308511698 Chu Tước (Vĩnh viễn) 
89 2015-01-18 08:41:46 ñØ lØv€ Nø Liƒe 246269621 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)
90 2015-02-05 22:03:56 Š¦‹TuâìnImba‹¦Š  310161770 Túi Trang Phục Đổng Quân 
91 2015-02-05 12:49:57 †TuâìnImba††  80018576 Túi Trang Phục Đổng Quân 
92 2015-01-31 16:50:01 --»™[CAB]†-ZEL-™«--  227349455 Túi Trang Phục Đổng Quân 
93 2015-01-16 17:27:14 - A.I 309420230 Túi Trang Phục Đổng Quân 
94 2015-01-16 15:11:58 shockno1  310158024 Túi Trang Phục Đổng Quân