Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

[Hái Lộc Mừng Xuân] Hơn 130 người trúng thưởng ngày 26/2/2015

 

Tính đến ngày 26/2/2015, chương trình Hái Lộc Mừng Xuân đã có hơn 130 "Thánh" 3Q trúng thưởng VIP và hàng nghìn người trúng thưởng các phần thưởng khác.

Ban Tổ Chức chương trình xin được chúc mừng tất cả, đặc biệt là các Tướng Quân 3Q Củ Hành có tên trong danh sách bên dưới..

HÁI LỘC MỪNG XUÂN LÌ XÌ TIỀN MẶT ĐẾN 200 TRIỆU VNĐ

TẶNG TRỌN BỘ 100 THẺ TƯỚNG VÀ HÀNG TRIỆU QUÀ TẶNG VIP INGAME

DANH SÁCH NGƯỜI CHƠI TRÚNG THƯỞNG CẬP NHẬT NGÀY 26/2/2015

Người chơi trúng thưởng tiền mặt nhấn vào đăng ký nhận thưởng

Hái Lộc Mừng Xuân 100% trúng thướng

Danh sách trúng thưởng VIP Hái Lộc Mừng Xuân [Cập nhật 12/2/2015]

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG HÁI LỘC MỪNG XUÂN 2015
SttThời gian Nhân vậtID Nhân vậtPhần thưởng
1 2015-01-20 00:13:42 MrFury 307904934 5.000.000 VNĐ
2 2015-02-12 15:58:02 chip42 203210578 2.000.000 VNĐ
3 2015-01-19 22:24:59 JöKër ²¹ 85792669 2.000.000 VNĐ
4 2015-02-26 08:49:15 EHOME.Starscream  231031961 1.000.000 VNĐ 
5 2015-02-25 19:01:30 ™•Xîñ¤Çªiì¤ToP•™  245269367 1.000.000 VNĐ 
6 2015-02-24 13:43:57 QuocHuy2012  206161772 1.000.000 VNĐ 
7 2015-02-23 16:25:04 TuâìnImba†††  80021044 1.000.000 VNĐ 
8 2015-02-19 21:55:20 MrNam16052009  216909368 1.000.000 VNĐ 
9 2015-02-19 19:38:11 sonheocon1  258990428 1.000.000 VNĐ 
10 2015-02-18 18:13:48 ÒTiêÌnVND  260866456 1.000.000 VNĐ 
11 2015-02-17 20:01:37 chip45  203184451 1.000.000 VNĐ 
12 2015-02-16 12:43:40 petrau123  227673134 1.000.000 VNĐ 
13 2015-02-14 16:37:37 Mr.Thuc  157730139 1.000.000 VNĐ 
14 2015-02-09 11:18:55 3Q¶NguÞ-Saìt¶  309125460 1.000.000 VNĐ 
15 2015-02-07 12:05:24  VaÌo TroÌ Chõi   285699104 1.000.000 VNĐ 
16 2015-02-06 14:13:10 SF.™Price Heart™  138336299 1.000.000 VNĐ 
17 2015-02-06 13:13:25 ThãÌng Cha Noì  20544436 1.000.000 VNĐ 
18 2015-02-06 06:22:51 caubeLA34  229965730 1.000.000 VNĐ 
19 2015-02-03 21:46:15     N  P  C        124705654 1.000.000 VNĐ 
20 2015-02-03 20:20:12 LoVi~ViVi  253089317 1.000.000 VNĐ 
21 2015-02-03 01:22:32 SadSpirit  295024551 1.000.000 VNĐ 
22 2015-02-03 01:46:02 F4•BuôÌnVuVõ  44943348 1.000.000 VNĐ 
23 2015-02-02 19:53:46 ™Ç« »XiÒu™  266412088 1.000.000 VNĐ 
24 2015-02-01 08:36:23 3Q...[CuÒ...HaÌnh]  249690856 1.000.000 VNĐ 
25 2015-01-31 23:08:46 SoS.ThãÌng GaÌ  308120335 1.000.000 VNĐ 
26 2015-01-31 22:20:23 1000.000.000.000.VN  310557227 1.000.000 VNĐ 
27 2015-01-29 21:10:16 #God.of.Thunder[H]#  254298227 1.000.000 VNĐ 
28 2015-01-25 21:24:18 QN.ThaìnhSuÒa.18+YÒ  308391375 1.000.000 VNĐ 
29 2015-01-21 13:17:30 »ÔS¡n ÇuÒa £¡nh«™  198877735 1.000.000 VNĐ 
30 2015-01-19 23:04:40 yjytjytjhj  239574646 1.000.000 VNĐ 
31 2015-01-19 22:01:07 ™Susi...TýÌ HoaÒng  26350233 1.000.000 VNĐ 
32 2015-01-19 21:56:36 ¼»g¶-¶o§t.¶3o¥«¼  246010266 1.000.000 VNĐ 
33 2015-01-19 18:23:55 Love_Smile2  309273776 1.000.000 VNĐ 
34 2015-01-19 15:19:03 [SS501] Kha  304346046 1.000.000 VNĐ 
35 2015-01-19 14:05:12 3Q¤.Khe Nýõìc NhoÒ¤  214237983 1.000.000 VNĐ 
36 2015-01-19 12:27:28 HaÌ Nam •¬Công Levi  281338636 1.000.000 VNĐ 
37 2015-01-19 10:43:21 [C•C]•™†iì•ßaÒo™.  205086939 1.000.000 VNĐ 
38 2015-01-19 10:33:21       CN •´¯`•Blue  212641538 1.000.000 VNĐ 
39 2015-01-18 23:34:05 [SG8]-TiêÌn uì  195325325 1.000.000 VNĐ 
40 2015-01-18 19:08:47 ¼Diêòp_Lung_Linh¼  244391692 1.000.000 VNĐ 
41 2015-01-18 10:53:35   Gâìu £eì ²°¹³  299332114 1.000.000 VNĐ 
42 2015-01-18 09:27:04 FoxYou  225724204 1.000.000 VNĐ 
43 2015-02-25 21:06:29 NST.Tôi Daòi Dôòt  284195448 9999 Củ Khóa 
44 2015-02-25 14:09:10 HeoVaÌng6789  307443209 9999 Củ Khóa 
45 2015-02-24 13:15:25 HSPAº  269155345 9999 Củ Khóa 
46 2015-02-23 22:13:03 55551412 197413319 9999 Củ Khóa 
47 2015-02-23 22:36:01 ¼»g¶-¶o§t.¶3o¥«¼  246010266 9999 Củ Khóa 
48 2015-02-23 17:23:25 chip49  203183468 9999 Củ Khóa 
49 2015-02-23 09:13:27 †™FC™†Hiêìu†Seòo†™†  225628069 9999 Củ Khóa 
50 2015-02-21 19:54:38 ÒVND  255010266 9999 Củ Khóa 
51 2015-02-20 20:54:11 [Doflamingo]  260848440 9999 Củ Khóa 
52 2015-02-19 22:29:15 chip46  203185406 9999 Củ Khóa 
53 2015-02-19 08:35:56 ™ Thãìng Phaòm ™  258315530 9999 Củ Khóa 
54 2015-02-18 20:42:15 ÒTiêÌnVND  260866456 9999 Củ Khóa 
55 2015-02-18 19:20:53 QuocHuy2012  206161772 9999 Củ Khóa 
56 2015-02-18 08:32:05 BôìVoÞTaÌo  106923273 9999 Củ Khóa 
57 2015-02-17 17:23:21 chip45  203184451 9999 Củ Khóa 
58 2015-02-14 20:18:29 MrCulun110  222985948 9999 Củ Khóa 
59 2015-02-14 10:48:20 HiêÒuDi  27144953 9999 Củ Khóa 
60 2015-02-12 09:05:54 .....!1  43033115 9999 Củ Khóa 
61 2015-02-08 20:22:08 Ngoc4Anh  197131154 9999 Củ Khóa 
62 2015-02-07 18:39:08 Super_Hero@@  297628923 9999 Củ Khóa 
63 2015-02-07 14:10:57 chip41  203196844 9999 Củ Khóa 
64 2015-02-07 12:16:31 LôÞÐiìz  18373534 9999 Củ Khóa 
65 2015-02-05 19:24:45 ÒYêuVND  284144250 9999 Củ Khóa 
66 2015-02-03 17:12:54 ™ÇoÒ Phong Sýõng™  312615369 9999 Củ Khóa 
67 2015-02-03 16:23:51 ™Sillene_Box_Is™  269406386 9999 Củ Khóa 
68 2015-02-02 22:38:05 Ngoc4Anh  197131154 9999 Củ Khóa 
69 2015-02-02 21:46:57 TaWanLaÞngTýÒ  57751778 9999 Củ Khóa 
70 2015-02-02 20:15:47 • Tam Anh Çhiêìn •  194132607 9999 Củ Khóa 
71 2015-02-02 12:20:56 3Q.GT—»QuyêÌnÇon—«  122016297 9999 Củ Khóa 
72 2015-01-25 00:24:30 TaÌnLuòi  56607955 9999 Củ Khóa 
73 2015-01-19 23:03:09 [SG8]-TiêÌn uì  195325325 9999 Củ Khóa 
74 2015-01-19 22:12:53 ŠhimŽelly  251459411 9999 Củ Khóa 
75 2015-01-19 21:04:57 Lov3Rain  230768145 9999 Củ Khóa 
76 2015-01-19 20:32:44 [SO9]_—»TAK«™  136162150 9999 Củ Khóa 
77 2015-01-19 15:24:55 •Gone With The Wind  216413561 9999 Củ Khóa 
78 2015-01-19 10:39:33 [N.Ð.C]-->Ken<--  197448297 9999 Củ Khóa 
79 2015-01-18 21:38:42 ÒNgânHaÌngVND  284890334 9999 Củ Khóa 
80 2015-01-18 19:00:21 specialized''late''  305916736 9999 Củ Khóa 
81 2015-01-18 18:23:41 ™Susi...TýÌ HoaÒng  26350233 9999 Củ Khóa 
82 2015-01-18 17:37:53 The-Gamer  257518254 9999 Củ Khóa 
83 2015-01-18 13:52:20 zZzMrNam2009zZz  219318527 9999 Củ Khóa 
84 2015-01-17 21:36:42 Ò5000VND  255040182 9999 Củ Khóa 
85 2015-01-17 18:08:01 PhungLong10  308786280 9999 Củ Khóa 
86 2015-02-25 18:31:10 ta_ke_si  153507217 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
87 2015-02-25 09:34:05 bartolomeo  260883479 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
88 2015-02-24 15:47:36 —ߺÑy—  314499124 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
89 2015-02-22 23:46:04 ™Pen™TiêÒu™TýÒ  315690804 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
90 2015-02-22 18:09:21 «Portgas…D…Ace»  241285700 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
91 2015-02-22 17:07:53 zInsidiousz  311510088 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
92 2015-02-22 15:06:40 HuÌngNgaìo  308082678 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
93 2015-02-21 21:51:57 Sôìng—RâìtTiÌnhCaÒm  234654341 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
94 2015-02-20 18:18:48 »TaoTiìnhHêìtRôÌi«  256389507 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
95 2015-02-19 19:53:56 '':FuLL¦HOuSE:''  202947257 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
96 2015-02-17 13:18:14 kieuvodanh123  276723284 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
97 2015-02-16 12:21:54 ŽTuâìnImbaŽ  314321386 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
98 2015-02-14 17:51:00 Thua Caìi LôÌz.G  308364376 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
99 2015-02-13 14:52:02 ™•Môòc UyêÒn Linh•™  102579893 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
100 2015-02-13 11:24:43 DauNhi15  140794658 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
101 2015-02-11 22:58:48 Knight[™Water™]  244834149 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
102 2015-02-11 11:27:46 hau222  217436489 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
103 2015-02-10 21:23:16 motlanlaxong  262967392 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
104 2015-02-08 12:00:00  Xuân Toìc ÐoÒ  248352790 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
105 2015-02-08 05:37:40 pht0202  303829932 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
106 2015-02-07 18:49:03 †™»LaònH&LuÌnG«™†  286045063 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
107 2015-02-06 23:07:17 76X8_6218  258341578 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
108 2015-02-06 01:08:06 PhaòmJun  274004772 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
109 2015-02-03 22:25:08 ™Pk™ LiêÌu Chêìt  292378726 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
110 2015-02-03 18:29:45 slot10  251420534 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
111 2015-02-03 01:24:04 F4•BuôÌnVuVõ  44943348 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
112 2015-02-02 17:20:29 Franciss.  310276439 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
113 2015-01-30 18:37:44 PiSi  305853737 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
114 2015-01-27 16:02:46 [GNGÐ]-TuÞn B Keòo™  219397350 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
115 2015-01-19 20:30:21   ¶Môòng Çô Çô  101936079 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
116 2015-01-19 20:46:09 Longkakaz  25388519 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
117 2015-01-19 16:30:40 HoißiVip  220148666 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
118 2015-01-18 22:28:54 Did You Forget  102590267 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
119 2015-01-18 21:24:53 RaseTheLegend  308320032 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
120 2015-01-18 20:37:43 3Q™NguÞ HaÌnh  258840256 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
121 2015-01-18 20:22:40 FoxYou  225724204 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
122 2015-01-18 20:16:31 La.D ™»Luççi«™  8054052 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
123 2015-01-18 10:22:33 — Mãìm ÇoÌi —  306115369 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
124 2015-01-17 21:23:45 kh2026  308138028 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
125 2015-01-17 21:29:38 Ò5000VND  255040182 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
126 2015-01-17 19:24:10 F5.VinhBø...Devil  211838537 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
127 2015-01-16 14:15:00 †åï Çhø Ðïëñ  219706203 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 
128 2015-02-08 10:38:28 • Câìm Chõi Bâòy  271614354 Chu Tước (Vĩnh viễn) 
129 2015-02-01 12:30:31 4G.TiìnSmile™  52037096 Chu Tước (Vĩnh viễn) 
130 2015-01-18 14:02:03 NôòiGiaìnCuÒaTa  308511698 Chu Tước (Vĩnh viễn) 
131 2015-01-18 08:41:46 ñØ lØv€ Nø Liƒe 246269621 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)
132 2015-02-05 22:03:56 Š¦‹TuâìnImba‹¦Š  310161770 Túi Trang Phục Đổng Quân 
133 2015-02-05 12:49:57 †TuâìnImba††  80018576 Túi Trang Phục Đổng Quân 
134 2015-01-31 16:50:01 --»™[CAB]†-ZEL-™«--  227349455 Túi Trang Phục Đổng Quân 
135 2015-01-16 17:27:14 - A.I 309420230 Túi Trang Phục Đổng Quân 
136 2015-01-16 15:11:58 shockno1  310158024 Túi Trang Phục Đổng Quân