Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

[Thông báo] Thêm bản đồ nhận lần Hái Lộc Mừng Xuân

 

Tin vui dành cho các "Thánh" yêu thích chương trình Hái Lộc Mừng Xuân Ất Mùi 2015. Từ 30/1, khi tham gia thi đấu tại bản đồ Củ Hành LoDkhiêu chiến Boss Song Hùng các Thánh sẽ được nhận Điểm Thi Đấu để quy đổi sang lần hái lộc.

TĂNG THÊM CƠ HỘI NHẬN LẦN HÁI LỘC MỪNG XUÂN

TẠI 2 BẢN ĐỒ MỚI: CỦ HÀNH LoD & KHIÊU CHIẾN BOSS SONG HÙNG

Thêm bản đồ nhận được lần hái lộc: Củ Hành LoD và Boss Song Hùng

Dùng Điểm Thi Đấu tại có được tại các bản đồ bên dưới sẽ đổi được lần hái lộc trong chương trình Hái Lộc Mừng Xuân Ất Mùi 2015.

Đổi trực tiếp bằng Điểm Thi Đấu
300 Điểm Thi Đấu = 01 Lần Hái Lộc
Bản đồ thi đấuThành tích đạtCấp độ nhân vật
Cấp 1 - cấp 5Cấp 6 - cấp 10Cấp 11 - cấp 15Cấp 16 - cấp 20Cấp 21 - cấp 25Cấp 26 trở lên
Tam Quốc Vô Song 5vs.5
Củ Hành LoD
S 10 20 30 40 50 60
A 05 10 15 20 25 30
B 02 04 06 08 10 12
Quan Độ Chiến 10 vs. 10 S 25 50 75 100 125 150
A 10 20 30 40 50 60
B 04 08 12 16 20 24
Tam Quốc Chí 5 vs. 5 vs.5 S 20 40 60 80 100 120
A 07 14 21 28 35 42
B 03 06 09 12 15 18
Khiêu Chiến Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế Hoàn thành 01 02 03 04 05 06
Khiêu Chiến Đổng Trác, Hoa Hùng, Viên Thuật Hoàn thành 02 04 06 08 10 12
Khiêu Chiến Lữ Bố, Tử Hoàng. Boss Song Hùng Hoàn thành 03 06 09 12 15 18

Lưu ý:

- Người chơi cần phải đăng ký thông tin tài khoản tại trang Hái Lộc trước khi tham gia thi đấu nếu không hệ thống sẽ không tính điểm. Nhấn VÀO ĐÂY để đăng ký thông tin.

- Hệ thống sẽ bắt đầu ghi nhận Điểm Thi Đấu sau khi đăng ký 1 ngày (sau 0h00' của ngày mới).

- Điểm Thi Đấu sẽ được tính từ 0h00' thứ hai đến 23h59' chủ nhật hàng tuần.

- Đến 0h00' ngày thứ hai hàng tuần, Điểm Thi Đấu sẽ được reset (trả về 0).

Chúc các Thánh thỏa sức vui chơi và nhận lộc!