Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HƯỚNG DẪN QUAY SỐ "HÀNH MỘT TRẬN, NHẬN TIỀN NGAY"

Bước 1: Từ ngày 16/7, tạo tài khoản tham gia 3Q Củ Hành thỏa các điều kiện tại đây để nhận lần quay số.

Bước 2: Nhấn vào đây để đăng nhập vào trang Hành Một Trận, Nhận Tiền Ngay.

Đăng nhập bằng tài khoản tạo mới từ ngày 16/7/2014

Bước 3: Tham gia quay số và nhận thưởng.

Màn hình quay số

Thông báo trúng thưởng

"Hành Một Trận, Nhận Tiền Ngay" - Các Tướng Quân tham gia nhận thưởng ngay!