Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hành Gà Lệnh 1 - Code quà tặng siêu "khủng" lần đầu tiên ra mắt. Code mang đến cho người chơi rất nhiều phần thưởng, nổi bật nhất đó chính là bộ trang bị Hoàng Kim Bạch Hổ lần đầu tiên xuất hiện trong 3Q Củ Hành.

Hơn thế nữa, với code Hành Gà Lệnh 1 người chơi còn có thể nhận thưởng ở trò chơi đối kháng siêu hấp dẫn "Gunny". Các Tướng Quân hãy sẵn sàng nhận thưởng!

CODE QUÀ TẶNG "HÀNH GÀ LỆNH 1"

TẶNG TRANG BỊ ÁM KIM

TẶNG THÊM TRANG PHỤC HOÀNG KIM

+60 NGÀY NHẬN THƯỞNG LIÊN TỤC

ĐẶC BIỆT: NHẬN ĐỒ VIP 3Q + NHẬN ĐỒ KHỦNG GUNNY

Tân Binh nhận thưởng khi lên cấp
Cấp 4 Cấp 6 Cấp 8 Cấp 10 Cấp 12 Cấp 14 Cấp 16 Cấp 18
Cấp 20 Cấp 22 Cấp 23 Cấp 24 Cấp 25 Cấp 26 Cấp 27  

Quà tặng mỗi ngày

 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận một lần duy nhất.
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Mỗi Ngày 1
01 1 ngày Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng có trong Quà Tân Binh Mỗi Ngày 1:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Tích Lũy Hoàn - Lam
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Kinh Nghiệm Hoàn-Lục
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Thẻ Tích Lũy x 2 (10 bàn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Da Nhỏ
01 Vĩnh viễn Không Khóa 100% nhận
6
Thẻ Nguyên Bảo
01 Vĩnh viễn Không Khóa 100% nhận
7
Chuyển Sinh Kim Đơn (1 ngày)
03 1 ngày Khóa 100% nhận

Quà tặng hàng tuần (Thứ hai đến chủ nhật)

 • Mỗi tuần chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất (có thể nhận trong khoảng từ thứ hai đến chủ nhật, làm mới lại sau 23h59' ngày Chủ Nhật hàng tuần).
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Mỗi Tuần 1
01 1 ngày Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng có trong Quà Tân Binh Hàng Tuần 1 (Chắc chắn nhận):
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Thẻ Binh Sĩ
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Thẻ Quân Lương
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Hàng Tuần 1 sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Thẻ Kho Báu Khoáng Động
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Thẻ Đổi Quan Ấn-Mê (1 ngày)
01 1 ngày Khóa Ngẫu nhiên
3
Hội viên VIP (7 ngày)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên

Quà tặng 3 ngày cuối tuần (Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật)

 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất. Nhận thưởng 3 ngày liên tục.
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Cuối Tuần 1
01 1 ngày Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng khi mở Quà Tân Binh Cuối Tuần (chắc chắn nhận thưởng):
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Tăng Diệt Thủ Lĩnh
01 1 ngày Khóa 100% nhận
3
Tăng Tích Lũy
01 1 ngày Khóa 100% nhận
4
Tăng Kinh Nghiệm
01 1 ngày Khóa 100% nhận
5
Tăng Rớt Bảo
01 1 ngày Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Cuối Tuần 1 sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Tích Lũy Hoàn-Cam
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Tích Lũy Hoàn-Tím
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
3
Hấp Dẫn Đơn-Cam
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Hấp Dẫn Đơn-Tím
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
5
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
6
Túi Quà Tiếp Thị-Cao
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
7
Hấp Dẫn Đơn-Lam
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
8
Tích Lũy Hoàn-Lam
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
9
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
10
Hấp Dẫn Đơn-Lục
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên

Phần thưởng khi thu thập đủ 6 Mảnh Trang Phục Bạch Hổ

 • Nhân vật khi thu thập đủ 6 Mảnh Trang Phục Bạch Hổ  nhận thưởng.
 • +++++=
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Túi Trang Phục Bạch Hổ
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
 • Khi mở Túi Trang Phục Bạch Hổ sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Bạch Hổ Võ Phách Quyền Thích (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Bạch Hổ Võ Phách Kim Ngoa (Vĩnh viễn))
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yêu (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận

Phần thưởng Tân Binh thăng cấp

Phần thưởng thăng cấp 4 - Hương Hào
 • Nhân vật đạt cấp 4 (Hương Hào) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Hương Hào 1
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được từ Quà Tân Binh Hương Hào 1
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Thẻ Võ Tướng
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Túi thời trang hấp dẫn
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Hấp Dẫn Đơn Tím
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Loa Nhỏ - Vàng (10 cái)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Hành Gà Hương Hào 1
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
Phần thưởng thăng cấp 6 - Môn Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 6 (Môn Tướng) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Môn Tướng 1
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được từ Quà Tân Binh Môn Tướng 1
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Phượng Hoàng Khấp Thế Giáp (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
2
Phượng Hoàng Khấp Thế Thủ (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
3
Phượng Hoàng Khấp Thế Ngoa (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
4
Phượng Hoàng Khấp Thế Đai (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
5
Phượng Vũ Liên (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
6
Nhẫn Phượng Vũ (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
7
Chứng Nhận Thục
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
8
Chứng Nhận Ngụy
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
9
Chứng Nhận Ngô
01 Vĩnhv iễn Khóa 100% nhận
10
Hành Gà Môn Tướng 1
01 Mặc định Khóa 100% nhận
Phần thưởng thăng cấp 8 - Phó Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 8 (Phó Tướng) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Phó Tướng 1
01 30 ngày Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được từ Quà Tân Binh Phó Tướng 1
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quan Ấn Võ Tướng (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Túi Quà Chí Tôn
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Hoa Tươi
30 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Trứng Gà
30 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Hấp Dẫn Đơn-Tím
03 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
6
Hành Gà Phó Tướng 1
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
Phần thưởng thăng cấp 10 - Đại Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 10 (Đại Tướng) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Đại Tướng 1
01 30 ngày Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được từ Quà Tân Binh Đại Tướng 1
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Kim Sắc Hoa Hải (Đài)
01 180 ngày Khóa 100% nhận
2
Hỏa Thiêu Vân (Bài)
01 180 ngày Khóa 100% nhận
3
Ánh Quang Đài Vàng (Sức)
01 180 ngày Khóa 100% nhận
4
Thẻ Kho Báu Hoàng Cân
03 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Hành Gà Đại Tướng 1
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
Phần thưởng thăng cấp 12 - Đô Úy
 • Nhân vật đạt cấp 12 (Đô Úy) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Đô Úy 1
01 30 ngày Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được từ Quà Tân Binh Đô Úy 1:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Thẻ Vũ Khí
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Túi Đá Quý
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Thẻ Kho Báu Hoàng Cân
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (30 ngày)
01 30 ngày Khóa 100% nhận
5
Hành Gà Đô Úy 1
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Đô Úy 1 sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Bao Củ Hành-Cam 1
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Thẻ Cánh
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
3
Thẻ Thú Cưỡi
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
Phần thưởng thăng cấp 14 - Ngũ Quan Trung Lang Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 14 (Ngũ Quan Trung Lang Tướng) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Ngũ Quan 1
01 30 ngày Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Ngũ Quan 1 sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Trung Lang Tướng Y
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Trung Lang Tướng Thủ
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Trung Lang Tướng Ngoa
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Trung Lang Tướng Đai
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Trung Lang Tướng Liên
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
6
Nhẫn Trung Lang Tướng
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
7
Túi Đá Quý
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
8
Hành Gà Trung Lang 1
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
Phần thưởng thăng cấp 16 - Ngũ Hổ Thượng Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 16 (Ngũ Hổ Thượng Tướng) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Thượng Tướng 1
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Thượng Tướng 1 sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Thẻ Anh Hùng-Mê (Khuyến mãi)
03 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Thẻ Kho Báu Viêm Đế
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
10 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Túi Bách Bảo
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Hành Gà Thượng Tướng 1
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Thượng Tướng sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Huyền Vũ Thác Thác (Vĩnh Viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Hoàng Kim Bành Bành
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
3
Mộng Mộng May Mắn (Vĩnh Viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Tiên Thuật Bảo Bảo (Vĩnh Viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
Phần thưởng thăng cấp 18 - Đại Đô Đốc
 • Nhân vật đạt cấp 18 (Đại Đô Đốc) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Đại Đô Đốc 1
01 30 ngày Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Đại Đô Đốc sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Đại Đô Đốc Giáp
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Đại Đô Đốc Thủ
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Đại Đô Đốc Ngoa
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Đại Đô Đốc Đai
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Túi Đá Quý
02 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
6
Thẻ Kho Báu Viêm Đế
03 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
7
Hành Gà Đô Đốc 1
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Đại Đô Đốc 1 sẽ ngẫu nhiên nhận thêm 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Sách Tạo Thái Thú Cẩm Y
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Sách Tạo Thái Thú Đai
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
3
Sách Tạo Thái Thú Thủ
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Sách Tạo Thái Thú Chiến Ngoa
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
Phần thưởng thăng cấp 20 - Tam Quân Đại Nguyên Soái
 • Nhân vật đạt cấp 20 (Tam Quân Đại Nguyên Soái) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái 1
01 30 ngày Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái 1 sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Túi Thượng Cổ
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Túi Đá Quý
02 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Túi Cánh Hấp Dẫn
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Hành Gà Nguyên Soái 1
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm sau:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Sách Tạo Thái Thú Cẩm Y
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Sách Tạo Thái Thú Đai
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
3
Sách Tạo Thái Thú Thủ
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Sách Tạo Thái Thú Chiến Ngoa
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
Phần thưởng thăng cấp 22 - Thứ Sử
 • Nhân vật đạt cấp 22 (Thứ Sử) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Thứ Sử 1
01 30 ngày Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Thứ Sử 1 sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Phượng Hoàng Khấp Thế Giáp (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Phượng Hoàng Khấp Thế Thủ (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Phượng Hoàng Khấp Thế Đai (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Phượng Hoàng Khấp Thế Ngoa (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Phượng Vũ Liên (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
6
Nhẫn Phượng Huyết (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
7
Hành Gà Thứ Sử 1
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Thứ Sử sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Sách Tạo Thái Thú Cẩm Y
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Sách Tạo Thái Thú Đai
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
3
Sách Tạo Thái Thú Thủ
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Sách Tạo Thái Thú Chiến Ngoa
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
 • Khi mở Quà Tân Binh Thứ Sử sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 1
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
2
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 2
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
3
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 3
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
4
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 4
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
5
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 5
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
6
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 6
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
Phần thưởng thăng cấp 23 - Châu Mục
 • Nhân vật đạt cấp 23 (Châu Mục) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Châu Mục 1
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Châu Mục 1 sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Luận Đàn Tinh Anh (Bài) (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Luận Đàn Tinh Anh (Sức) (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Thi Đấu Tinh Anh (Bài) (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Đá Tinh Luyện-Cam
05 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Hành Gà Châu Mục 1
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Châu Mục sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Sách Tạo Thái Thú Cẩm Y
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Sách Tạo Thái Thú Đai
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
3
Sách Tạo Thái Thú Thủ
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Sách Tạo Thái Thú Chiến Ngoa
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
 • Khi mở Quà Tân Binh Châu Mục sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 1
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
2
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 2
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
3
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 3
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
4
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 4
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
5
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 5
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
6
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 6
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
Phần thưởng thăng cấp 24 - Chư Hầu
 • Nhân vật đạt cấp 24 (Chư Hầu) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Chư Hầu 1
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Chư Hầu 1 sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Đá Tinh Luyện-Cam
10 Vĩnh viên Khóa 100% nhận
2
Đá Tinh Luyện-Vàng
05 Vĩnh viễn Không Khóa 100% nhận
3
Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác
03 Vĩnh viên Không Khóa 100% nhận
4
Thẻ Kho Báu Lữ Bố
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
05 Vĩnh viên Khóa 100% nhận
6
Hành Gà Chư Hầu 1
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Chư Hầu 1 sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
3
Bá Tước Phi Phong (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Quán Tài Đồng Tượng (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
 • Khi mở Quà Tân Binh Chư Hầu 1 sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 1
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
2
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 2
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
3
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 3
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
4
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 4
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
5
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 5
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
6
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 6
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
Phần thưởng thăng cấp 25 - Thế Tử
 • Nhân vật đạt cấp 25 (Thế Tử) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Thế Tử 1
01 30 ngày Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Thế Tử 1 sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Chân Viêm*Niên Thú Trảo
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
6
Hành Gà Thế Tử 1
01 Mặc Định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Thế Tử sẽ ngẫu nhiên nhận được thêm 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Túi Trang Phục Đổng Quân
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
2
Thẻ Kho Báu Lữ Bố
03 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
3
Củ Hành Song Ngư
01 60 ngày Khóa Ngẫu nhiên
4
Túi Thượng Cổ
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
5
Đá Tinh Luyện-Vàng
10 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
 • Khi mở Quà Tân Binh Thế Tử sẽ ngẫu nhiên nhận được thêm 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 1
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
2
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 2
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
3
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 3
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
4
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 4
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
5
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 5
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
6
Mảnh Trang Bị Bạch Hổ 6
01 Vĩnh viễn Không khóa Ngẫu nhiên
Phần thưởng thăng cấp 26 - Vua
 • Nhân vật đạt cấp 26 (Vua) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Vua 1
01 30 ngày Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Vua 1 sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
6
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
7
Hành Gà Vua 1
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Vua 1 sẽ ngẫu nhiên nhận được thêm 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
2
Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
3
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
4
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
5
Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
Phần thưởng thăng cấp 27 - Hoàng Đế
 • Nhân vật đạt cấp 27 (Hoàng Đế) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Hoàng Đế 1
01 30 ngày Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Hoàng Đế 1 sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
6
Đá Tinh Luyện Ám Kim
07 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Hoàng Đế sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh Viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh Viễn Khóa Ngẫu nhiên

Lưu ý

 • Ứng với mỗi cấp nhận thưởng chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất.

Hình ảnh minh họa phần thưởng

 • Tích lũy các Mảnh Trang Bị Bạch Hổ nhận được các loại trang bị Hoàng Kim Bạch Hổ.

Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Võ Phách Quyền Thích (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yêu (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Vô Phách Kim Ngoa (vĩnh viễn)

 • Cấp 6 - Môn Tướng được nhận bộ trang bị Phượng Hoàng (7 ngày). Đến cập 20 - Thứ Sử nhận trọn bộ hạn dùng vĩnh viễn.

 • Cấp 16 - Ngũ Hổ Thượng Tướng được nhận các loại thứ cưng (PET).

Hoàng Kim Bành Bành

 • Cấp 24 - Chư Hầu nhận được các loại thú cưỡi và cánh VIP.

Hỏa Dung Nham Dực

Dục Hỏa Cuồng Sư

 • Cấp 25 - Thế Tử nhận được các loại vũ khí bộ Chân Viêm*

Chân Viêm * Cát Tường Như Ý

Chân Viêm * Hỷ Khí Dương Dương

Chân Viêm * Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm * Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm * Niên Thú Trảo

 • Cấp 26 - Vua ngẫu nhiên nhận được các loại trang bị thuộc bộ Đổng Quân*

 • Cấp 26 - Vua chắc chắn nhận được các loại trang bị thuộc bộ Đổng Quân* bên dưới:

Đổng Quân * Tử Kim Cung

Đổng Quân * Lục Thần Bút

Đổng Quân * Vạn Tượng Song Sát

Đổng Quân * Ô Bàng Phủ

Đổng Quân * Tử Lang Nha

 • Cấp 27 - Hoàng Đế nhận được các loại trang bị Hoàng Kim VIP.

Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn)

Chí Tôn Ma Tê (vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (vĩnh viễn)