Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 2: BẠCH NGÂN BẢO RƯƠNG

4 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 1/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/11/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Bạch Ngân Bảo Rương

- Bước 2: Tìm Chìa Khóa Bạch Ngân

- Bước 3: Nhận thưởng theo công thức bên dưới:

Công thức nhận thưởng
1 Bạch Ngân Bảo Rương + 1 Chìa Khóa Bạch Ngân = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Túi Quà Bảo Rương

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố

- Mở Túi Quà Bảo Rương nhận 1 Hoàng Kim Bảo Rương, 1 Bạch Ngân Bảo Rương, và 1 Túi Quà Ngày Lễ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Bạch Ngân Bảo Rương

- Có từ Túi Quà Bảo Rương.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ/Bảo Rương.

3 Chìa Khóa Bạch Ngân

Nhận Chìa Khóa Bạch Ngân miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ,

mỗi ngày chỉ nhận 10 Chìa Khóa Bạch Ngân.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 4 Củ/Chìa Khóa.

(*) Sau 6h00 ngày 29/11/2013 sẽ không thể sử dụng Chìa Khóa Bạch Ngân để mở Bạch Ngân Bảo Rương.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bạch Ngân Lệnh Bài 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Cúc Hoa Tiên Tử (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
2 Hóa Trang Cánh Ma (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
3 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Mặc định Khóa
4 Cúc Hoa Tiên Tử (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Cúc Hoa Tiên Tử (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
6 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
7 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Khóa
8 Loa Nhỏ- Vàng 1 Mặc định Khóa
9 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
10 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
11 Tích Lũy Hoàn-Trắng 1 Mặc định Khóa
12 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
13 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa
14 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Mặc định Khóa
15 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Mặc định Khóa
16 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Mặc định Khóa
17 Thẻ Tiểu Thiết Chùy Binh Đoàn 1 Mặc định Khóa
18 Thẻ Thiết Giáp Quân Đoàn 1 Mặc định Khóa
19 Thẻ Đấu Thần Chiến Ma 1 Mặc định Khóa
20 Thẻ Băng Đặc Chế Mã 1 Mặc định Khóa
21 Cành Tùng 1 Mặc định Khóa
22 Da Nhẹ 1 Mặc định Khóa
23 Ngân Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
24 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
25 Cành Liễu 1 Mặc định Khóa
26 Da Nhỏ 1 Mặc định Khóa
27 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng 1 Mặc định Khóa
28 Thẻ Nguyên Bảo 1 Mặc định Khóa
29 Trứng Gà 1 Mặc định Khóa