Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 8: ĐỔI CHÌA KHÓA BẠCH NGÂN

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 1/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/11/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tích lũy Chìa Khóa Bạch Ngân

  • Gợi ý: - Mua từ Củ Hành Shop giá 20 Củ/Chìa Khóa.
  • - Hoặc nhận từ Nhiệm Vụ Ngày Lễ, mỗi ngày 10 cái.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Chìa Khóa Bạch Ngân

Nhận Chìa Khóa Bạch Ngân miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ,

mỗi ngày chỉ nhận 10 Chìa Khóa Bạch Ngân.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 4 Củ/Chìa Khóa.

Phần thưởng khi đổi 20 Chìa Khóa Bạch Ngân

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ chọn nhiệm vụ: “Tiêu hao 20 Chìa Khóa Bạch Ngân nhấn chọn nhận được Tích Lũy Hoàn-Trắngx3, mỗi ngày 1 lần ”, 20 Chìa Khóa Bạch Ngân mất đi, phần thưởng được chuyển vào hành trang của nhân vật, có thể nhận thưởng mỗi ngày trong suốt sự kiện, mỗi ngày chỉ nhận 1 lần.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn Trắng   3 Mặc định Khóa

Phần thưởng khi đổi 300 Chìa Khóa Bạch Ngân

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ chọn nhiệm vụ: “Tiêu hao 300 Chìa Khóa Bạch Ngân nhấn chọn nhận được Bàng Thống Quan Ấn (7 ngày)x1, mỗi ngày 1 lần ”, 300 Chìa Khóa Bạch Ngân mất đi, phần thưởng được chuyển vào hành trang của nhân vật, có thể nhận thưởng mỗi ngày trong suốt event, mỗi ngày chỉ nhận 1 lần.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bàng Thống Quan Ấn (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa