Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 7: ĐỔI CHÌA KHÓA HOÀNG KIM

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 1/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/11/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tích lũy Chìa Khóa Hoàng Kim.

  • Gợi ý: Mua từ Củ Hành Shop giá 20 Củ/Chìa Khóa.

- Bước 2: Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ, đổi 5 Chìa Khóa Hoàng Kim nhận thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Chìa Khóa Hoàng Kim

- Mua từ Củ Hành Shop giá 20 Củ/Chìa Khóa.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím
2 Bảo Rương Thanh Long

- Nhiệm Vụ Ngày Lễ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

Phần thưởng khi đổi 5 Chìa Khóa Hoàng Kim

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ chọn nhiệm vụ: “Tiêu hao 5 Chìa Khóa Hoàng Kim nhấn chọn nhận được Tích Lũy Hoànx10, Túi Quà Bảo Rươngx5, Bảo Rương Thanh Longx1, mỗi ngày 10 lần”, 5 Chìa Khóa Hoàng Kim mất đi, phần thưởng được chuyển vào hành trang của nhân vật,có thể nhận thưởng mỗi ngày trong suốt event, mỗi ngày chỉ nhận tối đa 10 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn Trắng   10 Mặc định Khóa
2 Túi Quà Bảo Rương 5 Không thời hạn Khóa
3 Bảo Rương Thanh Long 1   1 Không thời hạn Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Bảo Rương Thanh Long (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thanh Long Thú cưỡi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Mặc định Không Khóa
8 Thẻ Lạc Tiến 1 Mặc định Không Khóa
9 Thẻ Thái Văn Cơ 1 Mặc định Không Khóa
10 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Không Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Mặc định Không Khóa
12 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Mặc định Không Khóa
13 Đá tinh luyện-Cam 1 Mặc định Không Khóa
14 Thẻ kinh nghiệm x2 (300 trận) 1 Mặc định Không Khóa
15 Thẻ tích lũy x 2 (300 trận) 1 Mặc định Không Khóa
16 Túi Tử Kim 1 Mặc định Không Khóa
17 Túi Thượng Cổ Viêm Đế 1 Mặc định Không Khóa
18 Hội viên VIP (90 ngày) 1 Mặc định Không Khóa
19 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Mặc định Không Khóa
20 Loa nhỏ-Đỏ 5 Mặc định Khóa
21 Đá May Mắn 1 Mặc định Không Khóa
22 Thẻ Thủ Hộ 1 Mặc định Không Khóa
23 Đá tinh luyện-Tím 5 Mặc định Không Khóa
24 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Mặc định Không Khóa
25 Loa nhỏ-Vàng 20 Mặc định Khóa
26 Loa nhỏ-Lam 10 Mặc định Khóa
27 Đá tinh luyện-Lam 1 Mặc định Không Khóa
28 Hội Viên VIP (30 ngày) 1 Mặc định Không Khóa
29 Thẻ kinh nghiệm x2 (100 trận) 1 Mặc định Khóa
30 Điêu Thuyền Quan Ấn (7 ngày) 1 7 ngày Không Khóa
31 Thẻ tích lũy x 2 (100 trận) 1 Mặc định Không Khóa
32 Thẻ Kho Báu Hoàng Cân 1 Mặc định Không Khóa
33 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Mặc định Không Khóa
34 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
35 Kính Phóng To-Siêu 1 Mặc định Không Khóa
36 Binh Sĩ 1 Mặc định Không Khóa
37 Quân Lương 1 Mặc định Không Khóa
38 Thẻ Tích Lũy x2,5 (10 trận) 1 Mặc định Không Khóa
39 Hoa Tươi 10 Mặc định Khóa
40 Đá Tinh Luyện-Lục 10 Mặc định Không Khóa
41 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) 6 Mặc định Khóa
42 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận) 6 Mặc định Khóa
43 Thẻ Kinh Nghiệm x2,5 (10 trận) 1 Mặc định Không Khóa
44 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Mặc định Khóa
45 Đá Tinh Luyện-Trắng 10 Mặc định Không Khóa
46 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Mặc định Không Khóa
47 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 5 Mặc định Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Thanh Long Thú Cưỡi

Thái Văn Cơ

Lạc Tiến

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo