Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 1: HOÀNG KIM BẢO RƯƠNG

4 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 1/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/11/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Hoàng Kim Bảo Rương

- Bước 2: Tìm Chìa Khóa Hoàng Kim

- Bước 3: Nhận thưởng theo công thức bên dưới:

Công thức nhận thưởng
1 Hoàng Kim Bảo Rương + 1 Chìa Khóa Hoàng Kim = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Túi Quà Bảo Rương

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Túi Quà Bảo Rương nhận 1 Hoàng Kim Bảo Rương, 1 Bạch Ngân Bảo Rương, và 1 Túi Quà Ngày Lễ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Hoàng Kim Bảo Rương

- Có từ Túi Quà Bảo Rương.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ/Bảo Rương.

3 Chìa Khóa Hoàng Kim

- Mua từ Củ Hành Shop giá 20 Củ/Chìa Khóa.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím

(*) Sau 6h00 ngày 29/11/2013 sẽ không thể sử dụng Chìa Khóa Hoàng Kim để mở Hoàng Kim Bảo Rương.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng 01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Hoàng Kim Lệnh Bài 01 Không thời hạn Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Túi Thượng Cổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Thẻ Lạc Tiến 1 Mặc định Không Khóa
5 Thẻ Mã Đằng 1 Mặc định Không Khóa
6 Điêu Thuyền Quan Ấn (Vĩnh viễn)   Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thẻ Thái Văn Cơ 1 Mặc định Không Khóa
8 Lôi Đình Nộ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Long Ngâm Phủ*Long Lân Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Lôi Quang Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Viêm Long Cốt Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Bí Ảnh*Không Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Mặc định Không Khóa
14 Hấp Dẫn Đơn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Mặc định Không Khóa
16 Túi Tử Kim 1 Mặc định Khóa
17 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Mặc định Không Khóa
18 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Không Khóa
19 Hội Viên VIP (30 ngày) 1 Mặc định Không Khóa
20 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
21 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Mặc định Không Khóa
22 Giảm Chiến Bại 1 Mặc định Không Khóa
23 Giảm Chạy Trốn 1 Mặc định Không Khóa
24 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
25 Đá tinh luyện-Cam 1 Mặc định Không Khóa
26 Túi Gấm Kim 1 Mặc định Không Khóa
27 Túi Bách Bảo 1 Mặc định Không Khóa
28 Kim Ngư-Lam (30 ngày) 1 30 ngày Không Khóa
29 Lãng Mạn (30 ngày) 1 30 ngày Không Khóa
30 Túi Bạch Ngân 1 Mặc định Không Khóa
31 Điêu Thuyền Quan Ấn (7 ngày) 1 7 ngày Không Khóa
32 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Mặc định Không Khóa
33 Loa nhỏ-Đỏ 1 Mặc định Khóa
34 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
35 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Mặc định Không Khóa
36 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
37 Đá May Mắn 1 Mặc định Không Khóa
38 Thẻ Thủ Hộ 1 Mặc định Không Khóa
39 Bao Củ Hành-Cam 1 1 Mặc định Khóa
40 Thẻ tích lũy x 2,5 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
41 Thẻ kinh nghiệm x2,5 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
42 Đá tinh luyện-Lam 1 Mặc định Không Khóa
43 Thẻ Đại Kim Chùy Binh Đoàn 1 Mặc định Khóa
44 Hội Viên VIP (7 ngày) 1 Mặc định Không Khóa
45 Đá tinh luyện-Tím 1 Mặc định Không Khóa
46 Hấp Dẫn Đơn-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
47 Thẻ Kho Báu Hoàng Cân 1 Mặc định Khóa
48 Kính Phóng To-Siêu 1 Mặc định Khóa
49 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Không Khóa
50 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
51 Trứng Gà 1 Mặc định Khóa
52 Kinh Nghiệm Hoàn-Lục 1 Mặc định Không Khóa
53 Binh Sĩ 1 Mặc định Không Khóa
54 Quân Lương 1 Mặc định Không Khóa
55 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Mặc định Khóa
56 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Không Khóa
57 Cành Liễu 1 Mặc định Không Khóa
58 Da Nhỏ 1 Mặc định Không Khóa
59 Lệnh Bài Thần Binh 1 Không thời hạn Không Khóa
60 Thẻ Nguyên Bảo 1 Mặc định Không Khóa
61 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
62 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa
63 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
64 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
65 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
Hình ảnh phần thưởng

Đinh Ba Ủn Ỉn

Mã Đằng

Thái Văn Cơ

Lạc Tiến

Điêu Thuyền Quan Ấn

Lôi Đình Nộ

Long Ngâm Phủ - Long Lân Thuẫn

Lôi Quang Kích

Viêm Long Cốt Cung

Bí Ảnh Không Thiểm

Phần thưởng trong Túi Gấm Kim

Kim Ngư Lam

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận thược khi mở Túi Trang Phục Đổng Quân: