Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 9: GHÉP CHỮ QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ

4 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 1/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/11/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: tham gia Bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố điểm B trở lên sẽ nhận được 1 Túi Quà Bảo Rương.

- Bước 2: Mở Túi Quà Bảo Rương nhận được Túi Quà Ngày Lễ.

- Bước 3: mở Túi Quà Ngày Lễ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 4 chữ Quân-Đoàn-Tranh-Bá.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Túi Quà Bảo Rương

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Túi Quà Bảo Rương nhận 1 Hoàng Kim Bảo Rương, 1 Bạch Ngân Bảo Rương, và 1 Túi Quà Ngày Lễ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Túi Quà Ngày Lễ

- Túi Quà Bảo Rương

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3 Chữ [Quân]

- Túi Quà Ngày Lễ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4 Chữ [Đoàn]

- Túi Quà Ngày Lễ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5 Chữ [Tranh]

- Túi Quà Ngày Lễ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím
6 Chữ [Bá]

- Túi Quà Ngày Lễ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
7 Bảo Rương Ngày Lễ 2

- Nhiệm vụ đổi 2 chữ Quân-Đoàn.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
8 Bảo Rương Ngày Lễ 3

- Nhiệm vụ đổi 3 chữ Quân-Đoàn-Tranh + 1 Chìa Khóa Bạch Ngân.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
9 Bảo Rương Ngày Lễ 4

- Nhiệm vụ đổi 4 chữ Quân-Đoàn-Tranh-Bá +1 Chìa Khóa Hoàng Kim

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

Thu thập đủ 2 chữ Quân - Đoàn nhận thưởng

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 2 chữ Quân–Đoàn, nhấn chọn nhận được Bảo Rương Ngày Lễ 2*1” nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bảo Rương Ngày Lễ 2 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bảo Rương Ngày Lễ - 2
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong bảo rương (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Trắng   01 Mặc định Vật phẩm khóa

Thu thập đủ 3 chữ Quân-Đoàn-Tranh + 1 Chìa Khóa Bạch Ngân

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 3 chữ Quân-Đoàn-Tranh + 1 Chìa Khóa Bạch Ngân nhấn chọn nhận được Bảo Rương Ngày Lễ 3*1” nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 1.500 Điểm Tích Lũy        
2 Bảo Rương Ngày Lễ 3 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bảo Rương Ngày Lễ 3
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong bảo rương (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
2 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
3 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
4 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Mặc định Khóa
5 Thẻ tích lũy x 2,5 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
6 Thẻ kinh nghiệm x2,5 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
7 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng 1 Mặc định Khóa
8 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa

Thu thập đủ 4 chữ Quân-Đoàn-Tranh-Bá + 1 Chìa Khóa Hoàng Kim

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 4 chữ Quân-Đoàn-Tranh-Bá + 1 Chìa Khóa Hoàng Kim nhận được Bảo Rương Ngày Lễ 4*1” nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng..

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 2.000 Điểm Tích Lũy        
2 Bảo Rương Ngày Lễ 4 01 Mặc định Khóa
Phần thưởng có trong Bảo Rương Ngày Lễ 4
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong bảo rương (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Gấm Tình Nhân 1 Mặc định Khóa
2 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
3 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Mặc định Khóa
4 Túi Tử Kim 1 Mặc định Khóa
5 Bao Củ Hành-Cam 1 1 Mặc định Khóa
6 Túi Phượng Hoàng Khấp Thế 1 Mặc định Khóa
7 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Mặc định Khóa
8 Binh Sĩ 1 Mặc định Khóa
9 Quân Lương 1 Mặc định Khóa
10 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Mặc định Khóa
11 Kinh Nghiệm Hoàn-Lục 1 Mặc định Khóa
12 Hoa Tươi 5 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Túi Gấm Tình Nhân

Nhẫn Tình Nhân Vĩnh Viễn

Tình Nhân Liên Vĩnh Viễn

Tình Nhân Lữ Vĩnh Viễn

Tình Nhân Thường Vĩnh Viễn

Tình Nhân Triền Vĩnh Viễn

Tình Nhân Uyển Vĩnh Viễn