Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 4: TÍCH LŨY BẠCH NGÂN LỆNH BÀI

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 1/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/11/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Bạch Ngân Bảo Rương.

- Bước 2: Tích lũy Bạch Ngân Lệnh Bài.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Bạch Ngân Lệnh Bài

Nhận được từ Bạch Ngân Bảo Rương.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

2 Túi Quà Bạch Ngân-Lam  

Nhiệm vụ Tích lũy 250 Bạch Ngân Lệnh Bài nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Lam

3 Túi Quà Bạch Ngân-Tím

Nhiệm vụ Tích lũy 500 Bạch Ngân Lệnh Bài nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Tím

4 Túi Quà Bạch Ngân-Cam  

Nhiệm vụ Tích lũy 750 Bạch Ngân Lệnh Bài nhận thưởng

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Cam

Tích lũy 250 Bạch Ngân Lệnh Bài thưởng Túi Quà Bạch Ngân - Lam

Tích lũy 250 Bạch Ngân Lệnh Bài nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 250 Bạch Ngân Lệnh Bài nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 250 Bạch Ngân Lệnh Bài không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Bạch Ngân - Lam
Phần thưởng 100% nhận được trong túi quà
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Trái Tim Sô Cô La (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Không Khóa
2 Bánh Trung Thu Sô Cô La (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Không Khóa
3 Thọ Lý Tương Bạn (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Không Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong túi quà (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tam Giác Dực Tinh Chế (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
2 Tử Điện Chiến Mã (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
3 Đọa Lạc Dực (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
4 Hắc Ám Tử Kỵ (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Tích lũy 500 Bạch Ngân Lệnh Bài thưởng Túi Quà Bạch Ngân - Tím

Tích lũy 500 Bạch Ngân Lệnh Bài nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 500 Bạch Ngân Lệnh Bài nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 500 Bạch Ngân Lệnh Bài không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Bạch Ngân - Tím
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong túi quà (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tam Giác Dực Tinh Chế (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
2 Tử Điện Chiến Mã (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
3 Đọa Lạc Dực (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
4 Hắc Ám Tử Kỵ (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 750 Bạch Ngân Lệnh Bài thưởng Túi Quà Bạch Ngân - Cam

Tích lũy 750 Bạch Ngân Lệnh Bài nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 750 Bạch Ngân Lệnh Bài nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 750 Bạch Ngân Lệnh Bài sẽ mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 40.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Bạch Ngân - Cam
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong túi quà (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Linh Tinh Hàn Nhẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Cửu Lê Ma Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Lôi Quang Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Viêm Long Cốt Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Bí Ảnh*Không Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
12 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
13 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
14 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
15 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
Hình ảnh phần thưởng

Linh Tinh Hàn Nhận

Cửu Lê Ma Liêm Song Nhẫn

Viêm Long Cốt Cung

Bí Ảnh Không Thiểm

Lôi Quang Kích

Hắc Ám Tử Kỵ

Hoàng Cân * Hao Kim Câu

Hoàng Cân * Ánh Nguyệt Song Kích

Hoàng Cân * Ô Kim Trượng

Hoàng Cân * Ô Long Thiệt

Hoàng Cân * Tử Đàn Kích