Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 5: TÍCH LŨY HOÀNG KIM BẢO RƯƠNG

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 1/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/11/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tích lũy Hoàng Kim Bảo Rương theo 02 cách:

  • Cách 1: Thi đấu bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố nhận Túi Quà Bảo Rương. Mở Túi Quà nhận Hoàng Kim Bảo Rương.
  • Cách 2: Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ/Bảo Rương.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Túi Quà Bảo Rương

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia Bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Túi Quà Bảo Rương nhận 1 Hoàng Kim Bảo Rương, 1 Bạch Ngân Bảo Rương, và 1 Túi Quà Ngày Lễ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Hoàng Kim Bảo Rương

- Có từ Túi Quà Bảo Rương.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ/Bảo Rương.

3 Tỷ Thí Ngọc Bội

- Nhiệm vụ Ngày Lễ

Khóa, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím

Tiêu hao 10 Hoàng Kim Bảo Rương nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 10 Hoàng Kim Bảo Rương nhận 3 Tích Lũy Hoàn-Trắng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 10 Hoàng Kim Bảo Rương bị mất đi. Mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần. Có thể nhận mỗi ngày trong suốt event.

SttVật phẩmSố lượngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn Trắng 03 Khóa

Tiêu hao 200 Hoàng Kim Bảo Rương nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 200 Hoàng Kim Bảo Rương nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 200 Hoàng Kim Bảo Rương bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 8.000 Điểm Tích Lũy        
2 Tỷ Thí Ngọc Bội 1 Không thời hạn Khóa
3 Cánh Phượng Hoàng (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
4 Phục Ma Thú (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Tiêu hao 200 Hoàng Kim Bảo Rương và Tỷ Thí Ngọc Bội nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 200 Hoàng Kim Bảo Rương và 1 Tỷ Thí Ngọc Bội nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 200 Hoàng Kim Bảo Rương và 1 Tỷ Thí Ngọc Bội bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 16.000 Điểm Tích Lũy        
2 Cánh Rồng Huyền Băng (7 ngày 1 7 ngày Khóa
3 Cửu Sắc Lộc (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Cánh Phượng Hoàng

Cánh Rồng Huyền Băng