Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 3: TÍCH LŨY HOÀNG KIM LỆNH BÀI

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 1/11/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/11/2013.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Hoàng Kim Bảo Rương.

- Bước 2: Tích lũy Hoàng Kim Lệnh Bài.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Nguồn gốc vật phẩm

Phần thưởng dành cho thành viên các Quân Đoàn đua TOP - Tuần 3
SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Hoàng Kim Lệnh Bài

Nhận được từ Hoàng Kim Bảo Rương.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.

2 Túi Quà Đặc Biệt-Lục  

Nhiệm vụ Tích lũy 100 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Lục.

3 Túi Quà Đặc Biệt-Lam

Nhiệm vụ Tích lũy 200 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Lam.

4 Túi Quà Đặc Biệt-Tím  

Nhiệm vụ Tích lũy 400 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Tím.

5 Túi Quà Đặc Biệt-Cam  

Nhiệm vụ Tích lũy 600 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Cam.

6 Túi Quà Đặc Biệt-Hoàng Kim

 

Nhiệm vụ Tích lũy 800 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Hoàng Kim.

7 Túi Quà Đặc Biệt-Ám Kim

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng.

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Ám Kim. 

Tích lũy 100 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Lục

Tích lũy 100 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 100 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Hoàng Kim Lệnh Bài không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Lục
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong túi quà (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Phi Hồng Vũ (7 ngày)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thái Vân Lộc (7 ngày)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Huyền Băng Thần Vũ (7 ngày)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
4 Quán Tài Đồng Tượng (7 ngày)   01 Mặc định Vật phẩm khóa

Tích lũy 200 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Lam

Tích lũy 200 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 200 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Hoàng Kim Lệnh Bài không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Lam
Phần thưởng 100% nhận được trong túi quà
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Minh Phủ Linh Đài (Bài)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Minh Phủ Linh Đài (Đài)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Minh Phủ Linh Đài (Sức)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong túi quà (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Phi Hồng Vũ (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Thái Vân Lộc (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Thần Binh*Kinh Thiên Vũ (180 Ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Quán Tài Đồng Tượng (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 400 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Tím

Tích lũy 400 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 400 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Hoàng Kim Lệnh Bài không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 40.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Tím
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong túi quà (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Hắc Ám Tử Kỵ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Tam Giác Dực Tinh Chế (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Cam

Tích lũy 600 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 600 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Hoàng Kim Lệnh Bài không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 60.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Cam
Phần thưởng 100% nhận được trong túi quà
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Kim   01 Vĩnh viễn Không khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong túi quà (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Nộ Viêm Hạt Vương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Phệ Linh Dực (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
4 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
11 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
13 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 800 Hoàng Kim Lệnh Bài thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Hoàng Kim

Tích lũy 800 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 800 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang,1- 800 Hoàng Kim Lệnh Bài không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 80.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Hoàng Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong túi quà (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
4 Nộ Viêm Hạt Vương (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
5 Phệ Linh Dực (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
6 Túi Vô Địch Chiến Quỷ   1 Mặc định Không Khóa
7 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Mặc định Không Khóa
8 Ngưu Ma Vương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Viêm Ma Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 1000 Hoàng Kim Lệnh Bài thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Ám Kim

Tích lũy 1000 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Hoàng Kim Lệnh Bài nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Hoàng Kim Lệnh Bài sẽ mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 100.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Túi Quà Đặc Biệt - Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được trong túi quà
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Người Hùng Thi Đấu (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
2 Người Hùng Thi Đấu (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Người Hùng Thi Đấu (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Không Khóa
4 Hoa Tươi   50 Mặc định Không Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong túi quà (một trong số)
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Nộ Viêm Hạt Vương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Phệ Linh Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Long Phách Thôn Cốt Đao (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
Hình ảnh phần thưởng

Nộ Viêm hạt Vương

Thông số Nộ Viêm hạt Vương

Phệ Linh Dực

Thông số Phệ Linh Dực

Hàn Ngọc Trảo

Thông số Hàn Ngọc Trảo

Túi Vô Địch Chiến Quỷ

Sách Vũ Khí Truyền Thuyết

Thần Binh*Kinh Thiên Vũ (180 Ngày)

Huyền Băng Thần Vũ

Hắc Ám Tử Kỵ

Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh Viễn)

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh Viễn)

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Long Phách Thôn Cốt Đao

Si Kiêu Cung

Lôi Đình Phong Kiếm

Thương Long Thuẫn Phủ

Điện Quang Thần Kích

Viêm Long Khô Cốt

Bí Thiểm Vô Song

Chân Long Chích Vũ Kiếm

Thiên Chu Kiếm Chân Long Thuẫn

Phá Thiên Phủ

Ngọc Lưu Cung

Phá Hổ Đàm

Đấu Thần Chấn Thiên Kích

Hủy Thiên Diệt Địa

Viêm Ma Dực (Vĩnh viễn)

Ngưu Ma Vương

Hoàng Cân * Hao Kim Câu

Hoàng Cân * Ánh Nguyệt Song Kích

Hoàng Cân * Ô Kim Trượng

Hoàng Cân * Ô Long Thiệt

Hoàng Cân * Tử Đàn Kích

Phi Hồng Vũ