Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

P hần thưởng dành cho các sĩ tử Củ Hành có thành tích học tập tốt trong năm 2012 - 2013 như sau:

Quà tặng ngẫu nhiên

  • Ban Tổ Chức chọn ngẫu nhiên 20 Tướng Quân tham dự chương trình để tặng quà Củ Hành Bông lưu niệm.

Phần thưởng Học Sinh Giỏi

  • Phần thưởng dành cho danh hiệu Học Sinh Giỏi bao gồm những vật phẩm sau:

SttVật phẩmIconSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn) 10 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 10 Khóa
3 Hội viên VIP (30 ngày) 1 Khóa
4 Kính Phóng To-Siêu 3 Khóa
5 Phượng Hoàng Khấp Thế Giáp (30 ngày) 1 Khóa
6 Phượng Hoàng Khấp Thế Thủ (30 ngày) 1 Khóa
7 Phượng Hoàng Khấp Thế Ngoa (30 ngày) 1 Khóa
8 Phượng Hoàng Khấp Thế Đai (30 ngày) 1 Khóa
9 Dây chuyền Phượng Vũ (30 ngày) 1 Khóa
10 Nhẫn Phượng Huyết (30 ngày) 1 Khóa
11 Hỷ Khí (30 ngày) 1 Khóa

Phần thưởng Học Sinh Tiên Tiến

  • Phần thưởng dành cho danh hiệu học Sinh Tiên Tiến bao gồm những vật phẩm sau:

SttVật phẩmIconSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn) 10 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 10 Khóa
3 Hội viên VIP (30 ngày) 1 Khóa
4 Kính Phóng To-Siêu 3 Khóa
5 Phượng Hoàng Khấp Thế Giáp (30 ngày) 1 Khóa
6 Phượng Hoàng Khấp Thế Thủ (30 ngày) 1 Khóa
7 Phượng Hoàng Khấp Thế Ngoa (30 ngày) 1 Khóa
8 Phượng Hoàng Khấp Thế Đai (30 ngày) 1 Khóa
9 Cát Tường Như Ý (30 ngày) 1 Khóa