Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUYỀN LỢI DÀNH CHO HỘI VIÊN VIP 3Q

Thưởng Củ hàng tháng

VIP 3Q Sao VàngVIP 3Q Sao BạcVIP 3Q Sao ĐồngVIP 3Q Phong VânVIP 3Q Uy Danh
Nhận thưởng liên tục trong 6 thángNhận thưởng 1 tháng
2.400 Củ 2.400 Củ 1.200 Củ 2.400 Củ 2.400 Củ

Thưởng Quà trong game

Danh hiệuQuà thưởng/thángHình ảnhSố lần nhận
VIP 3Q Sao Vàng Bao Củ Hành VIP Sao Vàng (trị giá 20.000 Củ) 6 lần/6 tháng
VIP 3Q Sao Bạc Bao Củ Hành VIP Sao Bạc (trị giá 10.000 Củ) 6 lần/6 tháng
VIP 3Q Sao Đồng Bao Củ Hành VIP Sao Đồng (trị giá 7.000 Củ) 6 lần/6 tháng
VIP 3Q Phong Vân Bao Củ Hành VIP Phong Vân (trị giá 7.000 Củ) 01 lần duy nhất
VIP 3Q Uy Danh Bao Củ Hành VIP Uy Danh (trị giá 7.000 Củ) 01 lần duy nhất
Bao Củ Hành VIP Sao Vàng
  • Mỗi người chơisẽ nhận được phần thưởng Bao Củ Hành VIP 3Q Sao Vàng (nhận thưởng liên tục trong 6 tháng).
Phần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Bao Củ Hành VIP Sao Vàng 1 Mặc định Khóa
  • Khi mở Bao Củ Hành Vip 3Q Sao Vàng, người chơi sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Thẻ Thủ Hộ 20 Vĩnh Viễn Khóa
2 Đá May Mắn 20 Vĩnh Viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện - Cam 20 Vĩnh Viễn Khóa
4 Đá Tinh Luyện - Vàng 20 Vĩnh Viễn Khóa
5 Thẻ Quân Lương 20 Vĩnh Viễn Khóa
6 Thẻ Binh Sĩ 20 Vĩnh Viễn Khóa
7 Kính Phóng To Siêu 20 Vĩnh Viễn Khóa
8 Hấp Dẫn Đơn-Tím 20 Vĩnh Viễn Khóa
9 Tích Lũy Hoàn-Tím 20 Vĩnh Viễn Khóa
10 Thẻ Hổ Tiêu Long Ngâm 10 Vĩnh Viễn Khóa
11 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4 10 Vĩnh Viễn Khóa
12 Thẻ Kho Báu Quần Hùng 10 Vĩnh Viễn Khóa
13 Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 10 Vĩnh Viễn Khóa
14 Hội Viên VIP
(30 ngày)
1 Vĩnh Viễn Khóa
15 Thẻ Tích Lũy x3
(100 bàn)
1 Vĩnh Viễn Khóa
16 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (100 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
17 Chu Tước Đồng Đồng (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
18 Phú Khả Địch Quốc (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
19 Phú Khả Địch Quốc (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
20 Phú Khả Địch Quốc (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
  • Mỗi người chơi sẽ nhận được phần thưởng Bao Củ Hành VIP 3Q Sao Bạc (nhận thưởng liên tục trong 6 tháng).
Phần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Bao Củ Hành VIP Sao Bạc 1 Mặc định Khóa
  • Khi mở Bao Củ Hành Vip 3Q Sao Bạc, người chơi sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh Viễn Khóa
2 Đá May Mắn 10 Vĩnh Viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện - Cam 10 Vĩnh Viễn Khóa
4 Đá Tinh Luyện - Vàng 10 Vĩnh Viễn Khóa
5 Thẻ Quân Lương 10 Vĩnh Viễn Khóa
6 Thẻ Binh Sĩ 10 Vĩnh Viễn Khóa
7 Kính Phóng To Siêu 10 Vĩnh Viễn Khóa
8 Hấp Dẫn Đơn-Tím 10 Vĩnh Viễn Khóa
9 Tích Lũy Hoàn-Tím 10 Vĩnh Viễn Khóa
10 Thẻ Triệu Hồi Băng Tuyết Thần Vũ 05 Vĩnh Viễn Khóa
11 Thẻ Băng Hỏa Hàn Ngọc 05 Vĩnh Viễn Khóa
12 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 05 Vĩnh Viễn Khóa
13 Thẻ Kho Báu Hán Lăng 05 Vĩnh Viễn Khóa
14 Hội Viên VIP
(30 ngày)
1 Vĩnh Viễn Khóa
15 Thẻ Tích Lũy x2,5 (100 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
16 Thẻ Kinh Nghiệm x2,5 (100 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
17 Điệp Vĩ Đào Đào (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
18 Phú Khả Địch Quốc (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
19 Phú Khả Địch Quốc (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
20 Phú Khả Địch Quốc (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Bao Củ Hành VIP Sao Đồng
  • Mỗi người chơi sẽ nhận được phần thưởng Bao Củ Hành VIP 3Q Sao Đồng (nhận thưởng liên tục trong 6 tháng).
Phần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Bao Củ Hành VIP Sao Đồng 1 Mặc định Khóa
  • Khi mở Bao Củ Hành Vip 3Q Sao Đồng, người chơi sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Thẻ Thủ Hộ 05 Vĩnh Viễn Khóa
2 Đá May Mắn 05 Vĩnh Viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện - Cam 05 Vĩnh Viễn Khóa
4 Đá Tinh Luyện - Vàng 05 Vĩnh Viễn Khóa
5 Thẻ Quân Lương 05 Vĩnh Viễn Khóa
6 Thẻ Binh Sĩ 05 Vĩnh Viễn Khóa
7 Kính Phóng To Siêu 05 Vĩnh Viễn Khóa
8 Hấp Dẫn Đơn-Tím 05 Vĩnh Viễn Khóa
9 Tích Lũy Hoàn-Tím 05 Vĩnh Viễn Khóa
10 Túi Quà Hoàng Kim 05 Vĩnh Viễn Khóa
11 Túi Gấm Kim 05 Vĩnh Viễn Khóa
12 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 05 Vĩnh Viễn Khóa
13 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 05 Vĩnh Viễn Khóa
14 Hội Viên VIP
(30 ngày)
1 Vĩnh Viễn Khóa
15 Thẻ Tích Lũy x2,5 (100 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
16 Thẻ Kinh Nghiệm x2,5 (100 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
17 Nguyệt Miêu Ngọt Ngào(30 ngày) 1 30 ngày Khóa
18 Phú Khả Địch Quốc (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
19 Phú Khả Địch Quốc (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
20 Phú Khả Địch Quốc (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Bao Củ Hành VIP Phong Vân
  • Mỗi người chơi sẽ nhận được phần thưởng Bao Củ Hành VIP 3Q Phong Vân (nhận thưởng 1 tháng).
Phần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Bao Củ Hành VIP Phong Vân 1 Mặc định Khóa
  • Khi mở Bao Củ Hành Vip 3Q Phong Vân, người chơi sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh Viễn Khóa
2 Đá May Mắn 10 Vĩnh Viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện - Cam 10 Vĩnh Viễn Khóa
4 Đá Tinh Luyện - Vàng 10 Vĩnh Viễn Khóa
5 Thẻ Quân Lương 10 Vĩnh Viễn Khóa
6 Thẻ Binh Sĩ 10 Vĩnh Viễn Khóa
7 Kính Phóng To Siêu 10 Vĩnh Viễn Khóa
8 Hấp Dẫn Đơn-Tím 10 Vĩnh Viễn Khóa
9 Tích Lũy Hoàn-Tím 10 Vĩnh Viễn Khóa
10 Hội Viên VIP
(30 ngày)
1 Vĩnh Viễn Khóa
11 Thẻ Tích Lũy x2,5 (100 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 Thẻ Kinh Nghiệm x2,5 (100 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
13 Chí Tôn Chiến Thần (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
14 Chí Tôn Chiến Thần (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
15 Chí Tôn Chiến Thần (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Bao Củ Hành VIP Uy Danh
  • Mỗi người chơi sẽ nhận được phần thưởng Bao Củ Hành VIP 3Q Uy Danh(nhận thưởng 1 tháng).
Phần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Bao Củ Hành VIP Uy Danh 1 Mặc định Khóa
  • Khi mở Bao Củ Hành Vip 3Q Uy Danh, người chơi sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh Viễn Khóa
2 Đá May Mắn 10 Vĩnh Viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện - Cam 10 Vĩnh Viễn Khóa
4 Đá Tinh Luyện - Vàng 10 Vĩnh Viễn Khóa
5 Thẻ Quân Lương 10 Vĩnh Viễn Khóa
6 Thẻ Binh Sĩ 10 Vĩnh Viễn Khóa
7 Kính Phóng To Siêu 10 Vĩnh Viễn Khóa
8 Hấp Dẫn Đơn-Tím 10 Vĩnh Viễn Khóa
9 Tích Lũy Hoàn-Tím 10 Vĩnh Viễn Khóa
10 Hội Viên VIP
(30 ngày)
1 Vĩnh Viễn Khóa
11 Thẻ Tích Lũy x2,5 (100 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 Thẻ Kinh Nghiệm x2,5 (100 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
13 Ngạo Thị Quần Hùng (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
14 Ngạo Thị Quần Hùng (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
15 Ngạo Thị Quần Hùng (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Thưởng Quà lưu niệm ngoài game
Danh hiệuQuà lưu niệmSố lượng
VIP 3Q Sao Vàng - -
VIP 3Q Sao Bạc - -
VIP 3Q Sao Đồng - -
VIP 3Q Phong Vân Củ Hành Bông 01
VIP 3Q Uy Danh Củ Hành Bông 01
TOP 10 Phú Thương Củ Hành Bông 01

Củ Hành Bông

Lưu ý:

- Xếp hạng danh sách hội VIP được tính vào lúc 23h59' ngày cuối mỗi tháng.

- Đối với Quà tặng hàng tháng: Nhận ngay trong tháng quy định, không cộng dồn sang tháng sau.

- 01 tài khoản chỉ có thể nhận được phần thưởng tương ứng ở mức VIP đã đạt được.

- Tài khoản chỉ có thể nhận tối đa 01 lần/ tháng.

- 01 tài khoản có thể nhận quà của cả 03 loại VIP (Uy Danh, Phong Vân và Vip Vàng hoặc Bạc, Đồng) nếu tài khoản đó đạt được 03 loại đó.

- Thời gian nhận code OTP từ 10h ngày 07 hàng tháng đến 23h59 ngày cuối hàng tháng. Thời gian trao quà ingame: Trong vòng 8 ngày kể từ ngày kích hoạt nhận ưu đãi.

- Mọi thắc mắc cần hỗ trợ các VIP vui lòng liên hệ HOTLINE: 1900.565.646

Hướng dẫn nhận quà:

- Đối với các quà tặng là vật phẩm in-game: GM sẽ phát thưởng trực tiếp qua hệ thống, các VIP có thể nhận ở mục Tin nhắn.

- Đối với quà tặng là Củ, GM sẽ phát thưởng trực tiếp vào nhân vật.