Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các bước tham gia

 • Bước 1: Đăng nhập vào trang sự kiện "Kết Nghĩa Vườn Đào" bằng cách nhấn vào đây hoặc nút bên dưới.

Mộng Tam Quốc

 • Bước 2: Đăng ký thông tin tham gia.

Mộng Tam Quốc

 • Bước 3: Nhập Mã Kết Nghĩa. Tại mục này, người chơi làm Đại Ca có thể "Tạo mã" và người làm Tiểu Đệ vào nhập mã để tham gia sự kiện.
  • Đối với tài khoản sẵn có và cấp nhân vật từ 6 trở lên: Người chơi có thể tạo mã mời bạn (tìm Tiểu Đệ kết nghĩa).
  • Sau đó gửi Mã Kết Nghĩa này cho những người chơi khác muốn nhận làm Tiểu Đệ.
  • Chờ Tiểu Đệ lên cấp 4 (theo số lượng 2, 7, 12, 18... tài khoản mới) sẽ được nhận thưởng.
  • Mộng Tam Quốc

  • Đối với tài khoản tạo mới từ 27/11/2012 trở đi và cấp nhân vật <3: Người chơi có thể nhập Mã Kết Nghĩa nhận được từ người chơi khác (Đại Ca).
  • Rèn luyện nhân vật lên cấp 3 và nhận thưởng.
  • Khi lên cấp 6 có thể trở thành Đại Ca, tạo lập nhóm mới.

Mộng Tam Quốc

 • Bước 4: Kiểm tra danh sách mời. Khi Đại Ca nhận được Tiểu Đệ lần lượt theo các mốc 2, 7, 12, 18... người, đồng thời các tài khoản này đạt cấp 4 sẽ được nhận thưởng.

Mộng Tam Quốc

Nhập mã nhận thưởng

 • Khi người chơi là Đại Ca (hoặc Tiểu Đệ) thỏa điều kiện thể lệ chương trình sẽ nhận được phần thưởng.
  • Đại Ca: Nhận được Tiểu Đệ lần lượt theo các mốc 2, 7, 12, 18... tài khoản mới, đồng thời các tài khoản này đạt cấp 4.
  • Tiểu Đệ: Nhân vật đạt cấp 3.
  • Hoặc nhận được Mã Quà Tặng từ các Đại Sứ Phòng Máy.
Nhận thưởng Mã Quà Tặng từ Đại Sứ Phòng máy
 • Bước 1: Nhập Mã Quà Tặng từ Đại Sứ Phòng Máy, sau đó nhập hình ảnh kiểm tra để nhận gói quà tặng.

Mộng Tam Quốc

 • Bước 2: Nhập hình ảnh kiểm tra một lần nữa để nhận lần lượt các món vật phẩm có trong gói quà tặng.

Mộng Tam Quốc

Hướng dẫn Đại Ca & Tiểu Đệ nhận thưởng
 • Bước 1: Đại Ca & Tiểu Đệ thỏa điều kiện, nhấn vào nút "Nhận thưởng", sau đó xác nhập hình ảnh kiểm tra để xác nhận Gói Quà.

Mộng Tam Quốc

 • Bước 2: Nhập hình ảnh kiểm tra một lần nữa để nhận lần lượt các món vật phẩm có trong gói quà tặng.

Mộng Tam Quốc

Vào game nhận thưởng

 • Sau khi xác nhận phần thưởng tại trang sự kiện "Kết Nghĩa Vườn Đào", người chơi đăng nhập vào Mộng Tam Quốc, kiểm tra phần thưởng có trong hành trang.

Mộng Tam Quốc

Mộng Tam Quốc