Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

[Lật Hình 18+4] Danh sách trúng thưởng cập nhật ngày 11/7

 

Các Tướng Quân thân mến,

Sau một ngày ra mắt, Lật Hình 18 +4 đã mang đến niềm vui trúng thưởng cho các Tướng Quân 3Q Củ Hành. Danh sách hơn 100 người trúng thưởng đang được cập nhật bên dưới, mời các Tướng Quân xem qua.

CHƯƠNG TRÌNH LẬT HÌNH 18+ 4

Cơ hội nhận tiền mặt 10 TRIỆU VNĐ và nhiều phần quà giá trị

Danh sách trúng thưởng [Cập nhật ngày 11/7/2014]

Danh Sách trúng thưởng VIP Lật Hình 18+ 4 [Cập nhật 11/7/2014]

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG LẬT HÌNH 18+4
SttThời gianID Nhân VậtPhần thưởng
1 11/07/2014 09:30:00 260910372 1.000.000 VNĐ
2 11/07/2014 08:38:00 251718058 1.000.000 VNĐ
3 10/07/2014 11:32:00 279222738 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
4 10/07/2014 13:46:00 166622293 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
5 10/07/2014 14:00:00 4589904 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
6 10/07/2014 14:03:00 237494089 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
7 10/07/2014 14:32:00 4589904 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
8 10/07/2014 14:40:00 4589904 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
9 10/07/2014 15:41:00 102723925 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
10 10/07/2014 19:44:00 268755329 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
11 10/07/2014 20:25:00 215028701 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
12 10/07/2014 12:32:00 222017553 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
13 10/07/2014 12:56:00 228370903 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
14 10/07/2014 13:01:00 228370903 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
15 10/07/2014 14:33:00 48152127 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
16 10/07/2014 15:42:00 164802758 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
17 10/07/2014 13:49:00 217618085 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
18 10/07/2014 17:50:00 251739739 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
19 10/07/2014 18:19:00 127787965 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
20 10/07/2014 23:14:00 60789452 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
21 10/07/2014 23:16:00 226519031 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
22 10/07/2014 14:23:00 44995131 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
23 10/07/2014 17:32:00 220764604 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
24 10/07/2014 20:30:00 239074067 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
25 10/07/2014 20:32:00 10151844 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
26 10/07/2014 20:45:00 10151844 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
27 10/07/2014 14:35:00 47827301 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
28 10/07/2014 19:43:00 47827301 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
29 10/07/2014 21:57:00 263734630 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
30 10/07/2014 10:46:00 248765015 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
31 10/07/2014 15:15:00 219079475 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
32 10/07/2014 15:49:00 276642322 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
33 10/07/2014 15:58:00 171325850 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
34 10/07/2014 16:59:00 275224144 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
35 10/07/2014 18:35:00 28042064 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
36 10/07/2014 20:13:00 28042064 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
37 10/07/2014 21:30:00 67870687 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
38 10/07/2014 15:47:00 195326555 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
39 10/07/2014 16:35:00 255029603 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
40 10/07/2014 17:02:00 195326555 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
41 10/07/2014 17:03:00 195326555 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
42 10/07/2014 11:23:00 23888791 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
43 10/07/2014 13:32:00 260846392 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
44 10/07/2014 13:46:00 260846392 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
45 10/07/2014 14:37:00 225724204 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
46 10/07/2014 15:12:00 206161772 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
47 10/07/2014 15:54:00 251926886 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
48 10/07/2014 13:51:00 197398309 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
49 10/07/2014 17:37:00 226012212 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
50 10/07/2014 17:49:00 175690725 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
51 10/07/2014 19:51:00 226012212 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
52 10/07/2014 20:28:00 197398309 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
53 10/07/2014 21:03:00 217818759 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
54 10/07/2014 21:37:00 276061051 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
55 10/07/2014 22:24:00 230274501 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
56 10/07/2014 23:06:00 230274501 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
57 10/07/2014 16:48:00 233433695 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
58 10/07/2014 17:06:00 206619454 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
59 10/07/2014 17:35:00 232919110 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
60 10/07/2014 22:23:00 215715100 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
61 10/07/2014 12:46:00 214778652 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
62 10/07/2014 15:13:00 198881191 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
63 10/07/2014 19:09:00 259751435 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
64 10/07/2014 11:35:00 6289868 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
65 10/07/2014 13:48:00 70819221 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
66 10/07/2014 15:00:00 6289868 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
67 10/07/2014 15:31:00 227926077 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
68 10/07/2014 16:08:00 150233919 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
69 10/07/2014 23:46:00 195430659 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
70 10/07/2014 23:53:00 195430659 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
71 10/07/2014 11:05:00 109549530 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
72 10/07/2014 14:03:00 251775668 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
73 10/07/2014 14:45:00 107965689 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
74 10/07/2014 15:42:00 66084339 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
75 10/07/2014 19:24:00 254148481 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
76 10/07/2014 12:58:00 247948887 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
77 10/07/2014 13:07:00 203778979 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
78 10/07/2014 13:42:00 203422566 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
79 10/07/2014 13:42:00 203778979 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
80 10/07/2014 13:43:00 248299688 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
81 10/07/2014 13:50:00 203422566 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
82 10/07/2014 13:56:00 248299688 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
83 10/07/2014 16:00:00 236450016 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
84 10/07/2014 16:04:00 115173329 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
85 10/07/2014 17:22:00 232123309 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
86 10/07/2014 18:08:00 236450016 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
87 10/07/2014 18:11:00 236450016 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
88 10/07/2014 20:33:00 236450016 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
89 10/07/2014 20:42:00 206536787 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
90 10/07/2014 20:55:00 246243988 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
91 10/07/2014 16:36:00 224779626 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
92 10/07/2014 13:00:00 178914771 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
93 10/07/2014 18:16:00 251374948 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
94 10/07/2014 18:32:00 251374948 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
95 10/07/2014 18:35:00 178914771 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
96 10/07/2014 19:36:00 250980808 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
97 10/07/2014 13:39:00 111900435 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
98 10/07/2014 13:58:00 229064579 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
99 10/07/2014 20:32:00 229064579 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
100 10/07/2014 21:03:00 4114687 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
101 10/07/2014 21:29:00 229064579 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
102 10/07/2014 13:38:00 276270541 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
103 10/07/2014 14:07:00 269530302 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
104 10/07/2014 14:23:00 259663871 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
105 10/07/2014 15:32:00 258466657 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
106 10/07/2014 22:16:00 18824931 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
107 10/07/2014 17:18:00 248379097 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
108 10/07/2014 17:30:00 151488062 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
109 10/07/2014 20:09:00 240383495 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc
110 10/07/2014 20:37:00 244972833 Túi Trang Phục Đổng Quân
111 10/07/2014 21:58:00 168764619 Túi Trang Phục Đổng Quân

Lưu ý:

- Cách thức tham gia:

 • Đăng nhập và đăng ký nhân vật để kích hoạt hệ thống nhận Điểm Tích Lũy.
 • Hệ thống sẽ bắt đầu ghi nhận Điểm Tích Lũy sau khi đăng ký lúc 0h00' mỗi ngày.
 • Điểm Tích Lũy sẽ được tính từ 0h00' thứ hai đến 23h59' chủ nhật hàng tuần.
 • Đến 0h00' ngày thứ hai hàng tuần, Điểm Tích Lũy sẽ được reset (trả về 0).
 • Lật Hình 18+4 bao gồm 2 hình thức: Lật Hình Bình thường và Lật Hình Đặc Biệt.
 • Làm sao để có Điểm Tích Lũy? Xem tại đây.
Hình thứcCông thức quy đổiSố lần lật hình nhận được
Lật Hình Bình Thường 50 Điểm Tích Lũy 01 lần
Lật Hình Đặc Biệt 200 Điểm Tích Lũy + 10 Củ 01 lần
20 Củ 01 lần

- Cách thức nhận thưởng:

 • Đối với phần thưởng InGame, hệ thống sẽ tự động chuyển vào hành trang nhân vật.
 • Đối với phần thưởng ngoài trò chơi (OutGame). Người chơi cần thực hiện bước hoàn thành thủ tục nhận thưởng như sau:
 • Nhấn vào nút "Đăng ký nhận giải" để ghi nhận thông tin trong vòng 72 giờ kể từ khi trúng thưởng.
 • Đối với giải thưởng tiền mặt, BTC trao giải trực tiếp tại Ngênh Khách Đường HCM, HN, chuyển khoản ngân hàng vào trực tiếp tài khoản của người trúng thưởng.
 • Người chơi trúng thưởng giải thưởng tiền mặt cần gởi hình CMND (mặt trước mặt sau) về địa chỉ khuyenmai@3q.com.vn.
 • Tiêu đề mail: “Lật Hình 18 Lần 4 – [ HỌ TÊN NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG] – [ZING ID]
 • Thời gian gởi thông tin cá nhân, giấy tờ: đến hết ngày 24/08/2014.
 • Thời gian xác nhận lại thông tin: từ 26/08/2014 đến 29/08/2014.
 • Sau thời gian này, BTC sẽ tiến hành trao giải dựa trên thông tin đã xác nhận và không tiếp nhận bất kì yêu cầu hỗ trợ nào nữa.

Chúc các Tướng Quân "lật đâu, trúng đấy", nhận thật nhiều quà thưởng và niềm vui trong game Củ Hành "bự" nhất Việt Nam!