Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG ĐẶC BIỆT - LẬT HÌNH 18+5

Phần thưởng Lật Hình Đặc Biệt

SttGiảiHình ảnh (nếu có)Ghi chú
1 Tiền mặt 10.000.000 VNĐ    
2 Tiền mặt 5.000.000 VNĐ    
3 Tiền mặt 2.000.000 VNĐ    
4 Tiền mặt 1.000.000 VNĐ    
5 Túi Trang Bị Bạch Hổ   Vĩnh viễn, không Khóa
6 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   Vĩnh viễn, không Khóa
7 Túi Trang Phục Đổng Quân Vĩnh viễn, không Khóa
8 Giỏ Cá-Ám Kim   30 ngày, khóa
9 Túi La Sinh Ngự Ma Vĩnh viễn, không Khóa
10 Bao Củ Hành VIP Sao Bạc   Vĩnh viễn, khóa
11 Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê   Vĩnh viễn, khóa
12 Tích Lũy Hoàn-Tím   Vĩnh viễn, không Khóa
13 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn, không khóa
14 Túi Quà Hoàng Kim   Vĩnh viễn, khóa
15 Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng Vĩnh viễn, khóa
16 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3   Vĩnh viễn, khóa
17 Rương Củ Hành Phát Tài   Vĩnh viễn, khóa
18 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh   Vĩnh viễn, không Khóa
19 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn, không Khóa
20 Thẻ Quân Lương Vĩnh viễn, không Khóa
21 Thẻ Binh Sỹ Vĩnh viễn, không Khóa
22 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn, khóa
23 Túi Lệnh Bài Thần Binh Số lượng: 2. Vĩnh viễn, khóa
24 Túi Đá Quý Vĩnh viễn, khóa

- Hình ảnh phần thưởng:

Phần thưởng có thể nhận được từ túi Trang Bị Bạch Hổ

Phần thưởng có thể nhận được từ túi Trang Phục Đổng Quân

Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn)

Phần thưởng có thể nhận được từ Túi Thượng Cổ

Phần thưởng có thể nhận được từ Rương Củ Hành Phát Tài

Phần thưởng có thể nhận được từ Giỏ Cá Ám Kim

Phần thưởng có thể nhận được từ Túi La Sinh Ngự Ma

Phần thưởng có trong Bao Củ Hành VIP Sao Bạc

Phần thưởng có thể nhận được từ Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê

Phần thưởng nhận được từ Túi Quà Hoàng Kim

Phần thưởng nhận được từ Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3

Phần thưởng có thể nhận được từ Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng

Phần thưởng có thể nhận được từ Túi Đá Quý

Phần thưởng có thể nhận được từ Túi Lệnh Bài Thần Binh