Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG BÌNH THƯỜNG - LẬT HÌNH 18+5

Phần thưởng Lật Hình Bình Thường

- Mỗi lần lật hình, người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm bên dưới.

SttVật phẩmHình ảnhGhi chú
1 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   Vĩnh viễn, không khóa
2 Giỏ Cá-Hoàng Kim   30 ngày, khóa
3 Bao Củ Hành VIP Sao Đồng   Vĩnh viễn, khóa
4 Quà Cát Tường Vĩnh viễn, khóa
5 Bạch Kim Chùy (7 ngày)   7 Ngày, khóa
6 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)   Vĩnh viễn, khóa
7 Đá May Mắn Vĩnh viễn, khóa
8 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn, khóa
9 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   Vĩnh viễn, khóa
10 Bao Củ Hành-Cam 1   Vĩnh viễn, khóa
11 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 7 Ngày, khóa
12 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày)   1 Ngày, khóa
13 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày, khóa
14 Túi Cánh Hấp Dẫn Vĩnh viễn, khóa
15 Đá tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn, khóa
16 Thiên Phú Đơn Vĩnh viễn, khóa
17 Tích Lũy Hoàn-Lục Vĩnh viễn, khóa
18 Kính Phóng To-Siêu   Vĩnh viễn, khóa
19 Hội Viên VIP (7 ngày) Vĩnh viễn, khóa
20 Trứng Gà   Vĩnh viễn, khóa
21 Hoa Tươi Vĩnh viễn, khóa
22 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn) Vĩnh viễn, khóa
23 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) Vĩnh viễn, khóa
24 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày)   3 ngày, khóa

- Hình ảnh phần thưởng:

Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn)

Phần thưởng nhận được từ Giỏ Cá Hoàng Kim

Phần thưởng có thể nhận được Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1

Phần thưởng có thể nhận được Bao Củ Hành Cam -1

Các thẻ tướng có thể nhận được từ Thẻ Anh Hùng Mê (Chuyên Thuộc)

Phần thưởng có trong Bao Củ Hành VIP Sao Đồng

Phần thưởng có trong Túi Cánh Hấp Dẫn