Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG ĐẶC BIỆT - LẬT HÌNH 18+6

Phần thưởng Lật Hình Đặc Biệt

SttGiảiHình ảnh (nếu có)Ghi chú
1 IPhone 6   -
2 Zenfone 5   -
3 Củ Hành ngựa -
4 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)    Vĩnh viễn, không khóa 
5 Túi Trang Bị Bạch Hổ    Vĩnh viễn, không khóa 
6 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)    Vĩnh viễn, không khóa 
7 Túi Trang Phục Đổng Quân  Vĩnh viễn, không khóa 
8 Bảo Rương Công Thành Chiến-Ám Kim    30 ngày , khóa
9 Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê  Vĩnh viễn, khóa 
10 Thẻ Thủ Hộ    Vĩnh viễn, không khóa 
11 Đá May Mắn    Vĩnh viễn, không khóa 
12 Tích Lũy Hoàn-Tím    Vĩnh viễn, không khóa 
13 Bảo Rương Thanh Long  Vĩnh viễn, khóa 
14 Bao Củ Hành-Cam 3    Vĩnh viễn, khóa 
15 Rương Củ Hành Phát Tài 30 Ngày, khóa
16 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh    Vĩnh viễn, không khóa 
17 Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng   14 Ngày, khóa 
18 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh    Vĩnh viễn, không khóa 
19 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh  Vĩnh viễn, không khóa 
20 Tích Lũy Hoàn-Lam  Vĩnh viễn, khóa 
21 Túi Đá Quý  Vĩnh viễn, khóa 
22 Thẻ Quân Lương  Vĩnh viễn, không khóa 
23 Thẻ Binh Sĩ  Vĩnh viễn, không khóa 
24 2x Lệnh Bài Thần Binh  Vĩnh viễn, khóa 

- Hình ảnh phần thưởng:

Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)

Phần thưởng có thể nhận được từ túi Trang Bị Bạch Hổ

Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Võ Phách Quyền Thích (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yêu (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Vô Phách Kim Ngoa (vĩnh viễn)

Phần thưởng có thể nhận được từ túi Trang Phục Đổng Quân

Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)

Bảo Rương Công Thành Chiến-Ám Kim

Bảo Rương Thanh Long

Phần thưởng có thể nhận được từ Rương Củ Hành Phát Tài

Bao Củ Hành-Cam 3

Phần thưởng có thể nhận được từ Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê

Phần thưởng có thể nhận được từ Túi Đá Quý

Phần thưởng có thể nhận được từ Túi Lệnh Bài Thần Binh