Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG LẬT HÌNH 18+7

Phần thưởng Lật Hình 18+ 7

  • Các tướng quân sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm HOT bên dưới:
STTPhần thưởngHình ảnhThời hạnTính chất
1 10.000.000 VNĐ    
2 5.000.000 VNĐ    
3 2.000.000 VNĐ    
4 1.000.000 VNĐ    
5 Củ Hành Nặc Tha    
6 9999 Củ Khóa  15 Ngày Khóa
7 Siêu Thẻ Anh Hùng
(Trọn Bộ)
 Vĩnh viễn Khóa
8 Kim*Băng Giám Kích
(Vĩnh Viễn)
 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Huyền Vũ  Vĩnh viễn Không Khóa
10 Thanh Long
(Vĩnh viễn)
 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Túi Trang Phục Đổng Quân  Vĩnh viễn Không Khóa
12 Bao Củ Hành Xuân-Ám Kim  30 ngày Khóa
13 500 Củ Khóa  15 Ngày Khóa
14 100 Củ Khóa  15 Ngày Khóa
15 Tích Lũy Hoàn-Tím  Vĩnh viễn Không Khóa
16 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh  Vĩnh viễn Khóa
17 Thẻ Thủ Hộ  Vĩnh viễn Không Khóa
18 Đá May Mắn  Vĩnh viễn Không Khóa
19 Thẻ Triệu Hồi Tứ Tượng Thánh Thú  Vĩnh viễn Khóa
20 50 Củ Khóa  15 Ngày Khóa
21 Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
(30 ngày)
 30 Ngày Khóa
22 Thẻ Anh Hùng-Mê
(Chuyên thuộc)
 Vĩnh viễn Khóa
23 Bao Củ Hành
Hoàng Kim 2
 Vĩnh viễn Khóa
24 Rương Củ Hành
Phát Tài
 Vĩnh viễn Khóa
25 Viêm Đế
Khiêu Chiến Lệnh
 Vĩnh viễn Không Khóa
26 Bao Củ Hành-Cam 2  Vĩnh viễn Khóa
27 Tích Lũy Hoàn-Lam  Vĩnh viễn Khóa
28 Đá Tinh Luyện-Cam  Vĩnh viễn Khóa
29 Thẻ Binh Sĩ  Vĩnh viễn Khóa
30 Thẻ Tích Lũy x2.5
(10 bàn)
 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng trong game


Củ Hành Nặc Tha


Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)
(Nhận được trọn bộ thẻ tướng trong game 3Q Củ Hành)


Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)


Túi Trang Bị Huyền Vũ


Thanh Long (Vĩnh viễn)


Túi Trang Phục Đổng Quân


Bao Củ Hành Xuân-Ám Kim


Thẻ Triệu Hồi Tứ Tượng Thánh Thú


Thẻ Triệu Hồi Tứ Tượng Thánh Thú


Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2


Rương Củ Hành Phát Tài


Bao Củ Hành-Cam 2