Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG LẬT HÌNH 18+8

Phần thưởng Lật Hình 18+ 8

  • Các tướng quân sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm HOT bên dưới:
STTPhần thưởngHình ảnhThời hạnTính chất
1 10.000.000 VNĐ    
2 5.000.000 VNĐ    
3 2.000.000 VNĐ    
4 1.000.000 VNĐ    
5 Củ Hành Nặc Tha    
6 9999 Củ Khóa  15 Ngày Khóa
7 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)  Vĩnh viễn Không Khóa
8 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)  Vĩnh viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Bạch Hổ  Vĩnh viễn Không Khóa
10 Thỏ Thiên Sứ (Vĩnh Viễn)  Vĩnh viễn Không Khóa
11 Túi Trang Phục Đổng Quân  Vĩnh viễn Không Khóa
12 Hộp Quà Mỹ Nhân-Ám Kim  30 ngày Khóa
13 888 Củ Khóa  15 Ngày Khóa
14 100 Củ Khóa  15 Ngày Khóa
15 Tích Lũy Hoàn-Tím  Vĩnh viễn Không Khóa
16 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh  Vĩnh viễn Khóa
17 Thẻ Thủ Hộ  Vĩnh viễn Khóa
18 Đá May Mắn  Vĩnh viễn Khóa
19 Túi Bách Bảo  Vĩnh viễn Khóa
20 Túi Gấm Kim  Vĩnh viễn Khóa
21 Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (30 ngày)  30 Ngày Khóa
22 50 Củ Khóa  15 Ngày Khóa
23 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4  Vĩnh viễn Khóa
24 Bao Củ Hành-Cam 1  Vĩnh viễn Khóa
25 Rương Củ Hành Phát Tài  Vĩnh viễn Khóa
26 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh  Vĩnh viễn Khóa
27 Tích Lũy Hoàn-Lam  Vĩnh viễn Khóa
28 Đá Tinh Luyện-Cam  Vĩnh viễn Khóa
29 Thẻ Binh Sĩ  Vĩnh viễn Khóa
30 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)  Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng trong game


Củ Hành Nặc Tha

Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)

Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thỏ Thiên Sứ (Vĩnh viễn)


Túi Trang Phục Đổng Quân


Hộp Quà Mỹ Nhân-Ám Kim


Túi Gấm Kim


Túi Bách Bảo


Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4


Rương Củ Hành Phát Tài

Bao Củ Hành-Cam 1