Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG LẬT HÌNH 18+9

Phần thưởng Lật Hình 18+ 9

  • Các tướng quân sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm HOT bên dưới:
STTPhần thưởngHình ảnhThời hạnTính chất
1 10.000.000 VNĐ    
2 5.000.000 VNĐ    
3 2.000.000 VNĐ    
4 1.000.000 VNĐ    
5 Củ Hành Nặc Tha    
6 9999 Củ Khóa  15 Ngày  Khóa
7 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)  Vĩnh viễn  Không Khóa
8 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)  Vĩnh viễn  Không Khóa
9 Túi Trang Bị Huyền Vũ  Vĩnh viễn  Không Khóa
10 Siêu*Ma Tốc Độ (Vĩnh Viễn)  Vĩnh viễn  Không Khóa
11 Túi Trang Phục Đổng Quân  Vĩnh viễn  Không Khóa
12 Giỏ Trái Cây-Ám Kim  30 ngày  Khóa
13 888 Củ Khóa  15 Ngày  Khóa
14 100 Củ Khóa  15 Ngày  Khóa
15 Tích Lũy Hoàn-Tím  Vĩnh viễn  Không Khóa
16 Đá Tinh Luyện-Vàng  Vĩnh viễn  Không Khóa
17 Thẻ Thủ Hộ  Vĩnh viễn  Khóa
18 Đá May Mắn  Vĩnh viễn  Khóa
19 Thẻ Băng Giám Thần Võ  Vĩnh viễn  Khóa
20 Túi Bách Bảo  Vĩnh viễn  Khóa
21 Túi Gấm Kim  Vĩnh viễn  Khóa
22 Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (30 ngày)  30 Ngày  Khóa
23 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2  Vĩnh viễn  Khóa
24 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)  7 Ngày  Khóa
25 Rương Củ Hành Phát Tài  30 Ngày  Khóa
26 Quà Chọn Khiêu Chiến Lệnh Lv1 (7 ngày)  7 Ngày  Khóa
27 Tích Lũy Hoàn-Lam  Vĩnh viễn  Khóa
28 Đá Tinh Luyện-Cam  Vĩnh viễn  Khóa
29 Thẻ Binh Sĩ  Vĩnh viễn  Khóa
30 Thẻ Quân Lương  Vĩnh viễn  Khóa

Hình ảnh phần thưởng trong game


Kim*Băng Tuyết Thán

Băng Tuyết Thán

Túi Trang Bị Huyền Vũ

Siêu*Ma Tốc Độ (Vĩnh viễn)

Túi Trang Phục Đổng Quân

Giỏ Trái Cây-Ám Kim

Túi Gấm Kim

Túi Bách Bảo


Thẻ Băng Giám Thần Võ


Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2

Rương Củ Hành Phát Tài

Quà Chọn Khiêu Chiến Lệnh Lv1 (7 ngày)