DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG LẬT HÌNH MỪNG XUÂN

Phần thưởng Lật Hình Đặc Biệt

  • Các tướng quân sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm HOT bên dưới:
STTPhần thưởngHình ảnhThời hạnTính chất
1 20.000.000 VNĐ    
2 10.000.000 VNĐ    
3 5.000.000 VNĐ    
4 2.000.000 VNĐ    
5 1.000.000 VNĐ    
6 Củ Hành Mát Xa   
7 Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn)  Vĩnh viễn  Không Khóa
8 Ma*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn)  Vĩnh viễn  Không Khóa
9 Hiên Viên*Bạch Long (Vĩnh viễn)  Vĩnh viễn  Không Khóa
10 Túi Trang Bị Thần Hoàng  Vĩnh viễn  Không Khóa
11 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)  Vĩnh viễn  Không Khóa
12 Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim  30 Ngày  Khóa
13 9999 Củ Khóa  15 Ngày  Khóa
14 Đá Tinh Luyện-Ám Kim  Vĩnh viễn  Không Khóa
15 888 Củ Khóa  15 Ngày  Khóa
16 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh  Vĩnh viễn  Khóa
17 Thẻ Thần Tiên (Tặng đạo cụ Ám Kim)  Vĩnh viễn  Khóa
18 Tích Lũy Hoàn-Tím  Vĩnh viễn  Không Khóa
19 Đá Tinh Luyện-Vàng  Vĩnh viễn  Không Khóa
20 Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (30 ngày)  30 Ngày  Khóa
21 Thẻ Thủ Hộ  Vĩnh viễn  Khóa
22 Đá May Mắn  Vĩnh viễn  Khóa
23 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1  Vĩnh viễn  Khóa
24 Bao Củ Hành-Cam 1  Vĩnh viễn  Khóa
25 Rương Củ Hành Phát Tài  30 Ngày  Khóa
26 Tích Lũy Hoàn-Lam  Vĩnh viễn  Khóa
27 Ngọc Thân Mật  Vĩnh viễn  Khóa
28 Đá Tinh Luyện-Cam  Vĩnh viễn  Khóa
29 Thẻ Binh Sĩ  Vĩnh viễn  Khóa
30 Thẻ Quân Lương  Vĩnh viễn  Khóa

Phần thưởng Lật Hình Thường

  • Các tướng quân sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm HOT bên dưới:
STTPhần thưởngHình ảnhThời hạnTính chất
1 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn Khóa
2 Túi Trang Phục Đổng Quân Vĩnh viễn Khóa
3 Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim Vĩnh viễn Khóa
4 Rương Đồ Cam Ngẫu Nhiên (7 ngày) 7 Ngày Khóa
5 Bao Củ Hành VIP Uy Danh Vĩnh viễn Khóa
6 Túi Trải Nghiệm Bộ Lôi Chú (7 ngày) 7 Ngày Khóa
7 Quà Băng Tuyết Thần Khí (7 ngày) 7 Ngày Khóa
8 Bạch Kim Chùy (30 ngày)  30 Ngày  Khóa
9 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)  Vĩnh viễn  Khóa
10 [Năm Mới Hạnh Phúc] Pháo hoa  Vĩnh viễn  Khóa
11 Đá May Mắn  Vĩnh viễn  Khóa
12 Thẻ Thủ Hộ  Vĩnh viễn  Khóa
13 Bùa May Mắn Lục (7 ngày)  7 Ngày  Khóa
14 Hoàng Kim Chùy (30 ngày)  30 Ngày  Khóa
15 Đá Phát Sáng* Lưu Quang (1 ngày)  7 Ngày  Khóa
16 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng  14 Ngày  Khóa
17 Hội viên VIP (7 ngày)  Vĩnh viễn  Khóa
18 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày)  7 Ngày  Khóa
19 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày)  3 Ngày  Khóa
20 Tích Lũy Hoàn-Lục  Vĩnh viễn  Khóa
21 Thánh Móc Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày)  7 Ngày  Khóa
22 Đá Tinh Luyện-Tím  Vĩnh viễn  Khóa
23 Hấp Dẫn Đơn-Lục  Vĩnh viễn  Khóa
24 Hoa Tươi  Vĩnh viễn  Khóa
25 Trứng Gà  Vĩnh viễn  Khóa
26 Độ Thân Mật Mê Hồn  Vĩnh viễn  Khóa
27 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn)  Vĩnh viễn  Khóa
28 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn)  Vĩnh viễn  Khóa
29 Thẻ Binh Sĩ-Nhỏ (3 ngày)  3 Ngày  Khóa
30 Thẻ Quân Lương-Nhỏ (3 ngày)  3 Ngày  Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Củ Hành Mát Xa

Tử Hoàng Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn)

Ma*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn)

Hiên Viên*Bạch Long (Vĩnh viễn)

Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Túi Trang Bị Thần Hoàng

Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim

Thẻ Thần Tiên (Tặng Đạo Cụ Ám Kim)

Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng

Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1

Rương Củ Hành Phát Tài

Bao Củ Hành-Cam 1

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Túi Trang Phục Đổng Quân

Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim

Rương Đồ Cam Ngẫu Nhiên

Bao Củ Hành VIP Uy Danh

Túi Trải Nghiệm Bộ Lôi Chú (7 Ngày)

Quà Băng Tuyết Thần Khí (Nhận trọn bộ vũ khí băng tuyết +10 7 ngày)

Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1