Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG LẬT HÌNH 18+ THÁNG 11

Phần thưởng Lật Hình 18+ Tháng 11

  • Các tướng quân sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm HOT bên dưới:
STTPhần thưởngHình ảnhThời hạnTính chất
1 10.000.000 VNĐ    
2 5.000.000 VNĐ    
3 2.000.000 VNĐ    
4 1.000.000 VNĐ    
5 Củ Hành Siêu Nhân    
6 Củ Hành Mát Xa   
7 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn)  Vĩnh viễn  Không Khóa
8 Túi Trang Bị Thần Hoàng  Vĩnh viễn  Không Khóa
9 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)  Vĩnh viễn  Không Khóa
10 Toái Thần*Kim Loan Ảnh (Vĩnh Viễn)  Vĩnh viễn  Không Khóa
11 Bảo Rương Chiến Công-Ám Kim  30 ngày  Khóa
12 9999 Củ Khóa  15 Ngày  Khóa
13 Đá Tinh Luyện-Ám Kim  Vĩnh viễn  Không Khóa
14 888 Củ Khóa  15 Ngày  Khóa
15 Thẻ Tướng Truyền Thuyết  Vĩnh viễn  Khóa
16 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh  Vĩnh viễn  Khóa
17 Tích Lũy Hoàn-Tím  Vĩnh viễn  Không Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Vàng  Vĩnh viễn  Không Khóa
19 Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (30 ngày)  30 Ngày  Khóa
20 Thẻ Thủ Hộ  Vĩnh viễn  Khóa
21 Đá May Mắn  Vĩnh viễn  Khóa
22 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2  Vĩnh viễn  Khóa
24 Bao Củ Hành-Cam 2  Vĩnh viễn  Khóa
25 Thảo Phạt Lệnh  15 Ngày  Khóa
27 Rương Củ Hành Phát Tài  30 Ngày  Khóa
28 Ngọc Thân Mật  Vĩnh viễn  Khóa
29 Tích Lũy Hoàn-Lam  Vĩnh viễn  Khóa
30 Đá Tinh Luyện-Cam  Vĩnh viễn  Khóa
31 Thẻ Binh Sĩ  Vĩnh viễn  Khóa
32 Thẻ Quân Lương  Vĩnh viễn  Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Củ Hành Siêu Nhân

Củ Hành Mát Xa

Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn)

Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Toái Thần*Kim Loan Ảnh (Vĩnh viễn)

Túi Trang Bị Thần Hoàng

Bảo Rương Chiến Công-Ám Kim

Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng

Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2

Rương Củ Hành Phát Tài

Bao Củ Hành-Cam 2