x Đầu trang

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG LẬT HÌNH THÁNG 3

Phần thưởng Lật Hình Đặc Biệt

  • Các tướng quân sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm HOT bên dưới:
STTPhần thưởngHình ảnhThời hạnTính chất
1 10.000.000 VNĐ    
2 5.000.000 VNĐ    
3 2.000.000 VNĐ    
4 1.000.000 VNĐ    
5 Áo 3Q Củ Hành  
6 Củ Hành Mát Xa   
7 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao  Vĩnh viễn

Không Khóa

8 Ma*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn)  Vĩnh viễn

Không Khóa

9 Tử Viêm*U Phụng (Vĩnh viễn)  Vĩnh viễn

Không Khóa

10 Túi Trang Bị Thần Hoàng  Vĩnh viễn

Không Khóa

11 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)  Vĩnh viễn

Không Khóa

12 Hộp Quà Năm Mới-Ám Kim  30 Ngày

Khóa

16 9999 Củ Khóa  15 Ngày

Khóa

13 888 Củ Khóa  15 Ngày

Khóa

14 Đá Tinh Luyện-Ám Kim  Vĩnh viễn

Không Khóa

15 Luyện Hóa Tinh Nguyên  Vĩnh viễn

Khóa

17 Quà Chọn Khiêu Chiến Lệnh Lv3 (7 ngày) 7 Ngày

Khóa

18 Tích Lũy Hoàn-Tím  Vĩnh viễn

Không Khóa

19 Đá Tinh Luyện-Vàng  Vĩnh viễn

Không Khóa

20 Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (30 ngày)  30 Ngày

Khóa

21 Thẻ Thủ Hộ  Vĩnh viễn

Khóa

22 Đá May Mắn  Vĩnh viễn

Khóa

23 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2  Vĩnh viễn

Khóa

24 Bao Củ Hành-Cam 2  Vĩnh viễn

Khóa

25 Rương Củ Hành Phát Tài  30 Ngày

Khóa

26 Tích Lũy Hoàn-Lam  Vĩnh viễn

Khóa

27 Ngọc Thân Mật  Vĩnh viễn

Khóa

28 Đá Tinh Luyện-Cam  Vĩnh viễn

Khóa

29 Thẻ Binh Sĩ  Vĩnh viễn

Khóa

30 Thẻ Quân Lương  Vĩnh viễn

Khóa

Phần thưởng Lật Hình Thường

  • Các tướng quân sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm HOT bên dưới:
STTPhần thưởngHình ảnhThời hạnTính chất
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn

Khóa

2 Túi Trang Phục Đổng Quân Vĩnh viễn

Khóa

3 Hộp Quà Năm Mới-Hoàng Kim 30 Ngày

Khóa

4 Quà Hiệu Ứng Thi Đấu Tự Chọn (30 ngày) 30 Ngày

Khóa

5 Bao Củ Hành VIP Phong Vân Vĩnh viễn

Khóa

6 Túi Trải Nghiệm Bộ Lôi Chú (7 ngày) 7 Ngày

Khóa

7 Quà Băng Tuyết Thần Khí (7 ngày) 7 Ngày

Khóa

8 Bạch Kim Chùy (30 ngày)  30 Ngày

Khóa

9 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)  Vĩnh viễn

Khóa

10 Tiểu Viên Thuật Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày)  7 Ngày

Khóa

11 Đá May Mắn  Vĩnh viễn

Khóa

12 Thẻ Thủ Hộ  Vĩnh viễn

Khóa

13 Đá Tinh Luyện-Cam  Vĩnh viễn

Khóa

14 Bùa May Mắn Lục (7 ngày)  7 Ngày

Khóa

15 Hoàng Kim Chùy (30 ngày)  30 Ngày

Khóa

16 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng  14 Ngày

Khóa

17 Phù*Ngân Hà (1 ngày)  1 Ngày

Khóa

18 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày)  7 Ngày  Khóa
19 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày)  3 Ngày  Khóa
20 Tích Lũy Hoàn-Lục  Vĩnh viễn  Khóa
21 Thánh Móc Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày)  7 Ngày  Khóa
22 Đá Tinh Luyện-Tím  Vĩnh viễn  Khóa
23 Hấp Dẫn Đơn-Lục  Vĩnh viễn  Khóa
24 Hoa Tươi  Vĩnh viễn  Khóa
25 Trứng Gà  Vĩnh viễn  Khóa
26 Độ Thân Mật Mê Hồn  Vĩnh viễn  Khóa
27 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn)  Vĩnh viễn  Khóa
28 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn)  Vĩnh viễn  Khóa
29 Thẻ Binh Sĩ-Nhỏ (3 ngày)  3 Ngày  Khóa
30 Thẻ Quân Lương-Nhỏ (3 ngày)  3 Ngày  Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Củ Hành Mát Xa

Áo 3Q Củ Hành

Tinh Vẫn*Đồ Long Đao (Vĩnh viễn)

Ma*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn)

Tử Viêm*U Phụng (Vĩnh viễn)

Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Túi Trang Bị Thần Hoàng

Hộp Quà Năm Mới-Ám Kim

Quà Chọn Khiêu Chiến Lệnh Lv3 (7 ngày)

Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng

Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2

Rương Củ Hành Phát Tài

Bao Củ Hành-Cam 2

Túi Trang Phục Đổng Quân

Hộp Quà Năm Mới-Hoàng Kim

Quà Hiệu Ứng Thi Đấu Tự Chọn (30 ngày) (Tự chọn hiệu ứng vĩnh viễn)

Bao Củ Hành VIP Phong Vân

Túi Trải Nghiệm Bộ Lôi Chú (7 Ngày)

Quà Băng Tuyết Thần Khí (Nhận trọn bộ vũ khí băng tuyết +10 7 ngày)

Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1