BÁNH CHƯNG ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 22/01/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 25/02/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 2-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10), Củ Hành IMBA, Hoa Dung Chiến 7vs7.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp, Thánh Móc Đại Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến, Phong Ấn Tháp, HulK Đại Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 2-Lớn nhận được:
  • Bánh Chưng Đặc Biệt*2
  • Bánh Chưng Thường*2
  • Mâm Ngũ Quả*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 2-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Đánh Viên Thuật.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 2-Nhỏ nhận được:
  • Bánh Chưng Đặc Biệt*1
  • Bánh Chưng Thường*1
  • Mâm Ngũ Quả*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Bánh Chưng Đặc Biệt
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 2-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 2-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Mâm Bánh Đặc Biệt từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Mâm Bánh Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Bánh Chưng Đặc Biệt hoặc ghép mâm ngũ quả Mãng Cầu + Dừa + Đu Đủ + Xoài  để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Bánh Chưng Đặc Biệt
+ 3Q Củ Hành
Mâm Bánh Đặc Biệt
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 23h59 ngày 25/02/2016 sẽ không thể sử dụng Mâm Bánh Đặc Biệt kết hợp với Bánh Chưng Đặc Biệt để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngTính chất
3Q Củ Hành
Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt
1 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Rương Trang Bị Chí Tôn 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Cánh Hoa Tư (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 9999 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
7 Chân Long Chích Vũ Kiếm 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Đấu Thần Chấn Thiên Kích 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Cánh Phù Sinh (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh viễn Khóa
16 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 888 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
18 Lì Xì Tình Xưa 1 7 Ngày Khóa
19 333 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
20 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
21 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
23 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
24 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Không Khóa
26 Ô Hoàn Vương Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
27 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
30 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
32 Bao Củ Hành-Cam 2 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Túi Gấm Kim 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Túi Bách Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
38 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
39 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
41 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
42 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
44 Đá Tinh Luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh viễn Khóa
46 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Khóa
47 Ngọc Thân Mật 1 Vĩnh viễn Khóa
48 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
49 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
50 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn)

Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn)

Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)

Tam Vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh Viễn)

Thần Binh*Kinh Thiên Vũ (Vĩnh Viễn)

Rương Trang Bị Chí Tôn

Túi Trang Bị Thần Hoàng

Túi Trang Bị Thế Tử