THU THẬP THIỆP CHÚC TẾT ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 22/01/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 25/02/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Bánh Chưng Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được các Bao Củ Hành Bính Thân.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 2 + 1000 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 2
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bao Củ Hành Bính Thân-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Túi Đá Quý 1 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bong Bóng Sao Lam (3 ngày) 1 7 Ngày Khóa
Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tâm Phật Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hulk Bảo Bảo 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nguyệt Miêu Ngọt Ngào(7 ngày) 1 7 ngày Khóa
Vuốt Hồng Ngọt Ngào (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
Túi Miêu Nữ(7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Lần 1: Tích lũy 100 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 2 trong hành trang + Tích lũy đủ 100 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Lục*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bao Củ Hành Bính Thân-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
SttTên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
1 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
3 Bao Củ Hành-Cam 2 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
4 Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Điệp Luyến Hoa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lục Vĩ Ngọc Diện (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Phá Thiên*Hủy Diệt Thiên Địa (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phá Thiên*Hán Thiên Chước Địa (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phá Thiên*Đấu Thần Chấn Thiên Kích (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phá Thiên*Liệt Không Chu Tước Trảo (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phá Thiên*Chân Long Chích Vũ Kiếm (30 ngày) 1 30 ngày Khóa

Tích lũy 200 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 2 trong hành trang + Tích lũy đủ 200 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Lam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bao Củ Hành Bính Thân-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3 2 Vĩnh viễn Khóa
Bao Củ Hành-Cam 3 3 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Tình Nhân Tuyệt Vời (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hoàng Cân*Hao Kim Câu (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 400 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 2 trong hành trang + Tích lũy đủ 400 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được  vật phẩm sau
Nhận được  vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Tím*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bao Củ Hành Bính Thân-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 5 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Túi Bách Bảo 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Thanh Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chu Tước (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Bạch Hổ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Huyền Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Dũng Giả Liên (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Dũng Giả Giới (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Dũng Giả Khải (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Dũng Giả Thủ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Dũng Giả Ngoa (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Dũng Giả Đai (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 2 trong hành trang + Tích lũy đủ 600 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Cam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bao Củ Hành Bính Thân-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 3 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hồ Lô Ngào Đường Noel 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chùy May Mắn Mộng Mộng Noel 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Bổng Ma Pháp Mộng Mộng Noel 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Cung Mộng Mộng Noel 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thích Mộng Mộng Noel 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 800 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 2 trong hành trang + Tích lũy đủ 800 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bao Củ Hành Bính Thân-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 4 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 15 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 15 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Túi Trang Bị Thế Tử 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tiêu hao 1000 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 2 trong hành trang + Tích lũy đủ 1000 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Bính Thân-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 2*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bao Củ Hành Bính Thân-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 2 1 30 ngày Khóa
Dưa Hấu Đỏ 1 30 ngày Khóa
Phú Khả Địch Quốc (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phú Khả Địch Quốc (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Phú Khả Địch Quốc (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Hán Lăng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Quan Độ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Hiên Viên*Bạch Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Tử Viêm*U Phụng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Thiên Lôi*Hổ Tôn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Cửu Vĩ Linh Linh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Túi Trang Bị Thần Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Siêu*Ma Tốc Độ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Phá Không (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng


Túi Trang Bị Thần Hoàng

Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh Viễn)

Qủy Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)
Thỏ Thiên Sứ (Vĩnh viễn)

Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)

Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)
Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

Toái Thần*Hoàng Thiên Kích

Toái Thần*Kim Loan Ảnh

Toái Thần*Phụng Vô Tật

Toái Thần*Phụng Cầu Hoàng

Toái Thần*Hoàng Thiên Quyết

Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Tình Nhân Tuyệt Vời (Vĩnh viễn)

Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

Thanh Long (Vĩnh viễn)

Nộ Viêm Hạt Vương (Vĩnh viễn)

Quỷ Mã Thần Tích(Vĩnh Viễn)

Điệp Vĩ Long Tinh (Vĩnh viễn)

Băng Phong Long Tích (Vĩnh viễn)

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

Phá Không (Vĩnh Viễn)

Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

Chu Tước Manh Manh

Viêm Ma Bảo Bảo