Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Xuân Quý Tỵ 2013 đang về! Các Tướng Quân hãy cùng game Củ Hành chào đón năm mới thật ý nghĩa qua các hoạt động vui xuân.

MỞ RƯƠNG VÀNG - ĐÓN XUÂN SANG

HOẠT ĐỘNG: THU THẬP THẺ X2 [10 BÀN] ĐỔI TÍCH LŨY HOÀN.

Thời gian & Đối tượng

- Bắt đầu: Từ 06h00' ngày 25/01/2013.

- Kết thúc: 23h59' ngày 03/03/2013.

- Đối tượng: Các nhân vật từ cấp 2 trở lên.

Nội dung

Đổi Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn) lấy Tích Lũy Hoàn

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi có thể vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ chọn nhiệm vụ “Đổi 2 thẻ tích lũy x 2 ( 10 bàn) lấy 1 Tích Lũy Hoàn “.

Công thức đổi
02 Thẻ Tích Lũy X2 (10 bàn) = 01 Tích Lũy Hoàn

- Người chơi mất đi 2 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn) và nhận được 01 Tích Lũy Hoàn.

- Có thể đổi: 10 lần/ngày.

Đổi Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) lấy Tích Lũy Hoàn

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi có thể vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ chọn nhiệm vụ “Đổi 2 thẻ kinh nghiệm x 2 ( 10 bàn) lấy 1 Tích Lũy Hoàn “.

Công thức đổi
02 Thẻ Kinh Nghiệm X2 (10 bàn) = 01 Tích Lũy Hoàn

- Người chơi mất đi 2 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) và nhận được 01 Tích Lũy Hoàn.

- Có thể đổi: 10 lần/ngày.