Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Xuân Quý Tỵ 2013 đang về! Các Tướng Quân hãy cùng game Củ Hành chào đón năm mới thật ý nghĩa qua các hoạt động vui xuân.

MỞ RƯƠNG VÀNG - ĐÓN XUÂN SANG

HOẠT ĐỘNG: THU THẬP BAO LÌ XÌ

Thời gian & Đối tượng

- Bắt đầu: Từ 06h00' ngày 25/01/2013.

- Kết thúc: 23h59' ngày 03/03/2013.

- Đối tượng: Các nhân vật từ cấp 2 trở lên.

Nội dung

- Người chơi khi tích lũy đủ số lượng Bao Lì Xì theo các mốc 200, 400, 600, 800, 1000 có thể vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ "Thu thập Bao Lì Xì nhận thưởng".

- Ở mỗi mốc, người chơi chỉ được nhận thưởng một lần, đồng thời số lượng Bao Lì Xì không bị mất đi.

Lần nhận thưởng Số lượng Phần thưởng
1 200 Bao Lì Xì 20.000 Điểm Tích Lũy + Quà Tết Đặc Biệt Lam
2 400 Bao Lì Xì 40.000 Điểm Tích Lũy + Quà Tết Đặc Biệt Tím
3 600 Bao Lì Xì 60.000 Điểm Tích Lũy + Quà Tết Đặc Biệt Cam
4 800 Bao Lì Xì 80.000 Điểm Tích Lũy + Quà Tết Đặc Biệt Hoàng Kim
5 1.000 Bao Lì Xì 100.000 Điểm Tích Lũy + Quà Tết Đặc Biệt Ám Kim

Các vật phẩm liên quan

Stt Vật phẩm Tính chất Công dụng Nguồn
1
Rương Phát Tài Vàng

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

Phẩm chất: Tím

Sử dụng Chìa Khóa Phát Tài Vàng từ Cửa Hàng để mở. Nhận quà tặng năm mới hấp dẫn:
- Ngưu Khí Xung Thiên (30 ngày)
- Cánh Xanh Thẳm (30 ngày)
- Hổ Hổ Sinh Uy ( 30 ngày )
- Thẻ Bộ Uyển

-Và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác

Rương Nguyên Liệu Quý Tỵ

Nhiệm vụ Ngày Lễ.

2
Bao Lì Xì

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

Phẩm chất: xanh

Dùng để đổi Quà tết đặc biệt trong nhiệm vụ ngày lễ Rương Phát Tài Vàng
3
Quà Tết Đặc Biệt - Lam

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

Phẩm chất: Lam

Sử dụng để nhận được những vật phẩm năm mới hấp dẫn:
- Niên Thú ( 7 ngày )
- Si Ma Dực ( 7 ngày )
- Liêu NGuyên ( 7 ngày )
- Ma Toái Nha ( 7 ngày )

-Và nhiều vật phẩm khác
Nhiệm vụ sử dụng 200 Bao Lì Xì
4
Quà Tết Đặc Biệt - Tím

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

Phẩm chất: Tím

Sử dụng để nhận được những vật phẩm năm mới hấp dẫn:
- Cánh Xanh Thẳm ( 180 ngày )
- Nam Man Thích Hùng ( 180 ngày )
- Lam Nguyệt Dực ( 180 ngày )
- Ngưu Khí Xung Thiên ( 180 ngày )

-Và nhiều vật phẩm khác
Nhiệm vụ sử dụng 400 Bao Lì Xì
5
Quà Tết Đặc Biệt - Cam

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

Phẩm chất: Cam

Sử dụng để nhận được những vật phẩm năm mới hấp dẫn:
- Niên Thú ( vĩnh viễn )
- Viêm Ma Vũ ( vĩnh viễn )
- Phần Thế ( 180 ngày )
- Ma Toái Nha ( 180 ngày )

-Và nhiều vật phẩm khác
Nhiệm vụ sử dụng 600 Bao Lì Xì
6
Quà Tết Đặc Biệt - Hoàng Kim

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

Phẩm chất: Hoàng Kim

Sử dụng để nhận được những vật phẩm năm mới hấp dẫn:
- Kẹo Sữa ( vĩnh viễn )
- Viêm Ma Dực ( vĩnh Viễn )
- Thần Binh*Kinh Thiên Vũ (180 ngày)
- Quỉ Diện Tật Phong Giả II ( 180 ngày )

-Và nhiều vật phẩm khác
Nhiệm vụ sử dụng 800 Bao Lì Xì
7
Quà Tết Đặc Biệt - Ám Kim

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

Phẩm chất: Ám Kim

Sử dụng để nhận được những vật phẩm năm mới hấp dẫn:

 

-Lôi Quang Kích (Vĩnh viễn)
-Viêm Long Cốt Cung (Vĩnh viễn)
-Lôi Đình Nộ (Vĩnh viễn)
-Long Ngâm Phủ*Long Lân Thuẫn (Vĩnh viễn)

-Bí Ảnh*Không Thiểm (Vĩnh viễn)
Nhiệm vụ sử dụng 1000 Bao Lì Xì

Phần thưởng

Quà Tết Đặc Biệt Lam [Hoàn thành nhiệm vụ thu thập 200 Bao Lì Xì]

- Khi người chơi thu thập đủ 200 Bao Lì Xì sẽ sẽ nhận thưởng Quà tết Đặc Biệt Lam và phần thưởng bên dưới

Stt Phần thưởng Số lượng Thời hạn Tính chất
1 20.000 Điểm Tích Lũy 01    

- Khi mở Quà Tết Đặc Biệt Lam sẽ nhận thưởng như sau:

  • Phần thưởng chắc chắn nhận được:

Ngoại trang Hải Tặc

Stt Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Thời hạn Tính chất
1 Vua Hải Tặc (Bài) 01 180 ngày Không Khóa
2 Hải Tặc (Đài) 01 180 ngày Không Khóa
3 Cá Chép Vàng (Sức) 01 180 ngày Không Khóa
  • Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:

Niên Thú

Si Ma Dực

Liêu Nguyên

Ma Toái Nha

Stt Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Niên Thú (7 ngày) 01 Vật phẩm khóa
2 Si Ma Dực (7 ngày) 01
3 Liêu Nguyên (7 ngày) 01
4 Ma Toái Nha (7 ngày) 01
Quà Tết Đặc Biệt Tím [Hoàn thành nhiệm vụ thu thập 400 Bao Lì Xì]

- Khi người chơi thu thập đủ 400 Bao Lì Xì sẽ sẽ nhận thưởng Quà tết Đặc Biệt Tím và phần thưởng bên dưới

Stt Phần thưởng Số lượng Thời hạn Tính chất
1 40.000 Điểm Tích Lũy 01    

- Khi mở Quà Tết Đặc Biệt Tím sẽ nhận thưởng như sau:

  • Phần thưởng chắc chắn nhận được:
Stt Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Thời hạn Tính chất
1 Thẻ Viên Thiệu 01 Vĩnh viễn Không Khóa
  • Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:

Cánh Xanh Thẳm

Nam Man Thích Hùng

Lam Nguyệt Dực

Ngưu Khí Xung Thiên

Stt Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Thời hạn Tính chất
1 Cánh Xanh Thẳm ( 180 ngày ) 1 180 ngày Không Khóa
2 Nam Man Thích Hùng ( 180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
3 Lam Nguyệt Dực ( 180 ngày ) 1 180 ngày Không Khóa
4 Ngưu Khí Xung Thiên ( 180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
Quà Tết Đặc Biệt Cam [Hoàn thành nhiệm vụ thu thập 600 Bao Lì Xì]

- Khi người chơi thu thập đủ 600 Bao Lì Xì sẽ sẽ nhận thưởng Quà tết Đặc Biệt Cam và phần thưởng bên dưới

Stt Phần thưởng Số lượng Thời hạn Tính chất
1 60.000 Điểm Tích Lũy 01    

- Khi mở Quà Tết Đặc Biệt Cam sẽ nhận thưởng như sau:

  • Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:
Stt Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Thời hạn Tính chất
1 Quái Thú Long Long 1 Vĩnh viển Không Khóa
2 Đinh Mãn 1 Vĩnh viển Không Khóa
  • Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:

Niên Thú

Viêm Ma Vũ

Cánh Phần thế

Ma Toái Nha

Stt Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Thời hạn Tính chất
1 Niên Thú ( vĩnh viễn ) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Viêm Ma Vũ ( vĩnh viễn ) 1 Vĩnh viển Không Khóa
3 Phần Thế ( 180 ngày ) 1 180 ngày Không Khóa
4 Ma Toái Nha ( 180 ngày ) 1 180 ngày Không Khóa
Quà Tết Đặc Biệt Hoàng Kim [Hoàn thành thu thập 800 Bao Lì Xì]

- Khi người chơi thu thập đủ 800 Bao Lì Xì sẽ sẽ nhận thưởng Quà tết Đặc Biệt Hoàng Kim và phần thưởng bên dưới

Stt Phần thưởng Số lượng Thời hạn Tính chất
1 80.000 Điểm Tích Lũy 01    

- Khi mở Quà Tết Đặc Biệt Hoàng Kim sẽ nhận thưởng như sau:

  • Phần thưởng chắc chắn nhận được:
Stt Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Thời hạn Tính chất
1 Túi Thượng Cổ Viêm Đế 01 Vĩnh viễn Không Khóa
  • Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:

Kẹo Sữa Thỏ Ngọc

Viêm Ma Dực

Thần Binh * Kinh Thiên Vũ

Quỉ Diện Tật Phong Giả

Stt Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Thời hạn Tính chất
1 Kẹo Sữa ( vĩnh viễn ) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Viêm Ma Dực ( vĩnh Viễn ) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Thần Binh*Kinh Thiên Vũ (180 ngày) 1 180 ngày Không Khóa
4 Quỉ Diện Tật Phong Giả II ( 180 ngày ) 1 180 ngày Không Khóa
Quà Tết Đặc Biệt Ám Kim [Hoàn thành nhiệm vụ thu thập 1.000 Bao Lì Xì]

- Khi người chơi thu thập đủ 1.000 Bao Lì Xì sẽ sẽ nhận thưởng Quà tết Đặc Biệt Ám Kim và phần thưởng bên dưới

Stt Phần thưởng Số lượng Thời hạn Tính chất
1 100.000 Điểm Tích Lũy 01    

- Khi mở Quà Tết Đặc Biệt Ám Kim sẽ nhận thưởng như sau:

  • Phần thưởng chắc chắn nhận được:

Ngoại trang Phú Khả Địch Quốc

Stt Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Thời hạn Tính chất
1 Phú Khả Địch Quốc (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Không Khóa
2 Phú Khả Địch Quốc (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Không Khóa
3 Phú Khả Địch Quốc (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Không Khóa
4 Túi Thượng Cổ Viêm Đế 1 Vĩnh viển Không Khóa
5 Hoa Tươi 50 Mặc Định Không Khóa
  • Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:

Lôi Quang Kích

Viêm Long Cốt Cung

Lôi Đình Nộ

Long Ngâm Phủ - Long Lân Thuẫn

Bí Ảnh Không Thiểm

Stt Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Thời hạn Tính chất
1 Lôi Quang Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Viêm Long Cốt Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Lôi Đình Nộ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Long Ngâm Phủ*Long Lân Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Bí Ảnh*Không Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa