Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HỘP QUÀ ĐỒ CHƠI

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 29/05/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 26/06/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bong Bóng
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Kẹo Mút Vàng + 1 Truyện Tranh
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Búp Bê
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Kẹo Mút Bạc+ 1 Bút Chì Màu
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Thú Nhún
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 270 Phiếu Bé Ngoan Bạc
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Bông
 • Nguồn gốc: Kẹo Mút Ngọt Ngào-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Dê
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Búp Bê. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Củ Hành Bông+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún + 1 Củ Hành Bông+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Cam*1
(30 ngày, khóa)
25.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Đồ Chơi-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Hàn Ngọc Trảo*1
(vĩnh viễn, khóa)
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (30 Ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (30 Ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (30 Ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (30 Ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (30 Ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Nhẫn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Phá Phong*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Nhược Hồn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Dạ Nha*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Phệ*1
(vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
35.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Giỏ Hoa Yêu Thương-Hoàng Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Chu Tước (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Túi La Sinh Ngự Ma 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Túi Đá May Mắn 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa
14 Túi Thẻ Thủ Hộ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún + 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Đồ Chơi-Ám Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Bạch Hổ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Túi Trang Bị Chu Tước 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Túi Trang Bị Huyền Vũ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim Long Thú Cưỡi (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim Long Thú Cưỡi (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Huyền Vũ

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Khải (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Đai (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Bạch Hổ

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Quyền Thích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Kim Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yêu (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Chu Tước

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Bào (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Trọc (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Đai (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)

3Q Củ Hành
Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phá Không (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)