Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Kẹo Mút Bạc

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 29/05/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 26/06/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 6-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10).
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Công Thành Chiến, Thủ Thành Chiến, Lãnh Thổ Chiến-Sơ, Lãnh Thổ Chiến-Cao.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 6-Lớn nhận được:
  • Kẹo Mút Vàng*2
  • Kẹo Mút Bạc*2
  • Hộp Kẹo Trái Cây*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 6-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 6-Nhỏ nhận được:
  • Kẹo Mút Vàng*1
  • Kẹo Mút Bạc*1
  • Hộp Kẹo Trái Cây*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Bạc
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 6-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 6 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Giấy Gói Kẹo Bạc từ Cửa hàng nhận được Phiếu Bé Ngoan Bạc và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Giấy Gói Kẹo Bạc
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 4 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Kẹo Mút Bạc hoặc ghép Kẹo Dâu+Kẹo Cam+Kẹo Nho+Kẹo Táo để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Phiếu Bé Ngoan Bạc
 • Nguồn gốc: Kẹo Mút Bạc.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Tiêu hao 270 Phiếu Bé Ngoan Bạc nhận được Nho*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Bạc
+ 3Q Củ Hành
Giấy Gói Kẹo Bạc
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 6h00 ngày 26/06/2015 sẽ không thể sử dụng Giấy Gói Kẹo Bạc kết hợp với Kẹo Mút Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng mở Kẹo Mút Bạc nhận được

Chắc chắn nhận được
Vật phẩmHình ảnhSố lượngTính chất
Phiếu Bé Ngoan Bạc 3Q Củ Hành 1
30 ngày, khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 3Q Củ Hành 1 15 ngày Khóa
2 Mộng Điệp  (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 ngày Khóa
3 Gai Hỏa Long (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 ngày Khóa
4 Tam Vĩ Dao Dao (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 3Q Củ Hành 1 14 ngày Khóa
6 Túi Thời Trang Hấp Dẫn 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
7 Lăng Thống Quan Ấn (7 ngày) 3Q Củ Hành 1 7 Ngày Khóa
8 Tuổi Thơ Tươi Đẹp (Đài) (30 Ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
9 Tuổi Thơ Tươi Đẹp (Bài) (30 Ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
10 Tuổi Thơ Tươi Đẹp (Sức) (30 Ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
11 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
12 Đá Tinh Luyện-Lam 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
13 Đá Tinh Luyện-Lục 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
14 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
15 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 3Q Củ Hành 1 3 Ngày Khóa
16 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 3Q Củ Hành 1 3 Ngày Khóa
17 Hội viên VIP (3 ngày) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
18 Hoa Tươi 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
19 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
20 Đá Tinh Luyện-Trắng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
21 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
23 Cành Tùng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Da Nhẹ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Ngân Khoáng Thạch 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
26 Đồng Khoáng Thạch 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
27 Cành Liễu 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Da Nhỏ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Trứng Gà 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Thẻ Nguyên Bảo 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 270 Phiếu Bé Ngoan Bạc nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Thú Nhún*1
(30 ngày, khóa)

15.000 Điểm Tích Lũy