Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

KẸO MÚT VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 29/05/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 26/06/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 6-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10).
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp, Công Thành Chiến, Thủ Thành Chiến, Lãnh Thổ Chiến-Sơ, Lãnh Thổ Chiến-Cao.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 6-Lớn nhận được:
  • Kẹo Mút Vàng*2
  • Kẹo Mút Bạc*2
  • Hộp Kẹo Trái Cây*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 6-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 6-Nhỏ nhận được:
  • Kẹo Mút Vàng*1
  • Kẹo Mút Bạc*1
  • Hộp Kẹo Trái Cây*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Mút Vàng
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 6-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 6-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Giấy Gói Kẹo Vàng từ Cửa Hàng nhận được Phiếu Bé Ngoan Vàng và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Giấy Gói Kẹo Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Kẹo Mút Vàng hoặc ghép Kẹo Dâu + Kẹo Cam + Kẹo Nho + Kẹo Chanh để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Cách đổi thưởng

Sau 6h00 ngày 26/06/2015 sẽ không thể sử dụng Giấy Gói Kẹo Vàng kết hợp với Kẹo Mút Vàng để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngThời hạnTính chất
3Q Củ Hành
Phiếu Bé Ngoan Vàng
1 30 ngày khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 9999 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
4 Băng Phong Long Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Long Chích Vũ Kiếm 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Đấu Thần Chấn Thiên Kích 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Kẹo Sữa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Kẹo Sữa! (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Tụ Linh Thạch (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Trang Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 888 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
16 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Khóa
17 333 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
18 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
19 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
20 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
21 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh viễn Khóa
23 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Khóa
24 50 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
25 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 07 ngày Khóa
26 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
27 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
28 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Khóa
32 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 07 ngày Khóa
34 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Kính Phóng To-Siêu 1 Vĩnh viễn Khóa
38 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
39 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Đá Tinh Luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
41 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
42 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh viễn Khóa
44 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
46 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
47 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
48 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Băng Phong Long Tích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn)

3Q Củ HànhChân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kẹo Sữa (Vĩnh viễn)

3Q Củ HànhKẹo Sữa! (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)