Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP KẸO MÚT BẠC

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 29/05/2015
  • Kết thúc: 06:00 ngày 26/06/2015
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bút Chì Màu
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Kẹo Mút Bạc.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Kẹo Mút Bạc trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Búp Bê.
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Bạc

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bút Chì Màu*1
(30 ngày, khóa)

7.500 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Thái Lân Thần Thú (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chiêu Phong Dẫn Điệp (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Bạc và 1 Bút Chì Màu

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Búp Bê*1
(30 ngày, khóa)

15.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phi Hồng Vũ (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)