Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP KẸO MÚT VÀNG

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 29/05/2015
  • Kết thúc: 06:00 ngày 26/06/2015
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Truyện Tranh
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Kẹo Mút Vàng.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Kẹo Mút Vàng trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Bong Bóng
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Vàng

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Truyện Tranh*1
(30 ngày, khóa)

8.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Cửu Sắc Lộc (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chuồn Chuồn Hồng Nhật (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Vàng và 1 Truyện Tranh

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bong Bóng*1
(30 ngày, khóa)

16.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Thái Vân Lộc (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lãng Mạn (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)